Ontslag2021-11-18T21:22:48+01:00

Ontslag Advocaat

Ontslagrecht is onderdeel van het Nederlandse arbeidsrecht. De ervaring is dat het vrij complex is en dat het lastig is voor werkgevers en werknemers omdat de regels regelmatig wijzigen.

Daarom is het erg verstandig goed om een ervaren specialist in de hand te nemen. Onze advocaat kan proactief uw situatie beoordelen. Als gespecialiseerde advocaat kunnen wij uw belangen behartigen gedurende het ontslag.

Arbeidsrecht

Ontslag advocaat

Het krijgen van ontslag roept vaak de nodige vragen op bij mensen. Stel dat uw werkgever u wilt ontslaan vanwege een arbeidsconflict of vermeende fraude of omdat u niet goed zou functioneren.

Of u kunt niet meer goed overweg met uw werknemer en komt erachter dat hij geld verduisterd heeft. Ook kan het zijn dat het gewoon niet meer gaat op de werkvloer en uiteen gaan de enige mogelijkheid is.

Een (mogelijk) ontslag is voor werkgevers en werknemers een lastige situatie. Goed om dan contact met onze arbeidsadvocaat op te nemen. Immers van belang om de juiste stappen te doorlopen.

Juiste stappen nemen bij ontslag van groot belang

De acties en handelingen  in het traject bepalen meestal het resultaat. Dit geldt voor een onderlinge ontslagregeling via een vaststellingsovereenkomst maar ook voor een ontslagprocedure.

Daarom van groot belang om tijdig een ervaren advocaat in te schakelen

Mogelijke redenen tot ontslag

Er zijn heel wat redenen te noemen die kunnen leiden tot ontslag. Zo kan er sprake zijn van disfunctioneren, maar ook van ziekte of een faillissement bij de werkgever. Afhankelijk van de situatie moet het een en ander beoordeeld worden.

Als advocaat zijn wij gespecialiseerd in het ontslagrecht en weten wat het beste gedaan kan worden. Wij staan u graag bij in ontslagzaken.

Ontslagvergoeding

In veel gevallen moet bovendien ook onderzocht worden wat een passende vergoeding voor een werknemer. Wij noemen dit wel de ontslagvergoeding. Deze is afhankelijk van de precieze situatie en kan ook hoger liggen dan de transitievergoeding. Daarnaast in sommige situaties lager. Belangrijk dus om hier bij een ontslag goed naar te laten kijken door een ontslag advocaat.

Ook kan het zijn dat ontslag niet is toegestaan. Bijvoorbeeld tijdens ziekte of zwangerschap. Bovendien kan het zijn dat een werkgever niet voldoet aan de voorwaarden om te komen tot een ontslag of dat een andere werknemer in aanmerking zou komen voor ontslag. Dus belangrijk om u goed te laten adviseren.

Neem contact met ons op

Uiteraard informeren onze juristen en advocaat u graag over de zaken die voor u van toepassing zijn.  Het maakt hier niet uit of u werknemer of werkgever bent, wij kunnen beide partijen adviseren.  Neem contact met ons op.

Veel gestelde vragen omtrent ontslag

Hieronder zullen we ingaan op de meest gestelde vragen, waarbij we hopen dat het een en ander voor u  zal worden verduidelijkt. Dan heeft u in ieder geval al wat voorkennis voordat u een afspraak bij ons heeft.

Ontslagen, wat nu?

Als u ontslagen wordt, komt er erg veel op u af. Zeker wanneer een ontslag onverwachts komt, kost dit tijd om te verwerken. Van belang is dat u derhalve hulp inschakelt van een derde, bij voorkeur een arbeidsadvocaat, om u bij te staan tijdens dit traject.

Immers kan een ontslag de nodige emoties met zich meebrengen waardoor hulp van een onafhankelijke en deskundige partij vaak noodzakelijk is. U wil immers de juiste keuze maken.

Kan je zomaar ontslagen worden?

Niemand mag zomaar ontslagen worden. Hiervoor is vanuit de werkgever een geldige reden nodig. In veel gevallen is het zelfs zo dat uw werkgever eerst moet proberen een andere functie voor u te vinden binnen het bedrijf.

Uiteraard wanneer er zaken spelen zoals diefstal of fraude is dat anders. In dat geval kunt u ontslag op staande voet krijgen. Dit is een ontslag zonder opzegtermijn.

Sowieso geldt dat er in alle gevallen een geldige reden dient te zijn. Zonder geldige reden kunt u dus nooit zomaar ontslagen worden.

Hoe kan je ontslagen worden?

Een ontslag kan op verschillende manieren worden vormgegeven:

 • U stemt in, zonder vaststellingsovereenkomst;
 • U maakt afspraken en legt deze vast in een vaststellingsovereenkomst;
 • Het UWV of de rechter geeft toestemming;
 • U neemt zelf ontslag;
 • Een werknemer wordt ontslagen op staande voet;
 • Een werknemer wordt in zijn proeftijd ontslagen, dit mag zonder opgaaf van reden;
 • U heeft de leeftijd van het pension of de AOW leeftijd bereikt;

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een ontslag wegens een dringende reden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan diefstal of geweld. Bij ontslag op staande voet, moet uw werkgever dit direct aan u mededelen.

Er geldt namelijk de eis van ‘onverwijld mededelen’. Voor verdere informatie over ontslag op staande voet, verwijs ik u naar ons artikel ontslag op staande voet.

Wat is een dringende reden?

Een dringende reden is een ernstige situatie die ervoor kan zorgen dat een ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Of iets als dringende reden wordt gezien hangt sterk af van de omstandigheden van het geval.

Een woordenwisseling kan bijvoorbeeld in het ene geval wel een dringende reden zijn, terwijl dit in het andere geval niet zo is. Bij twijfel of er sprake is van een dringende reden is het derhalve altijd verstandig om een advocaat hiervoor in te schakelen.

Kan je met een vast contract ontslagen worden?

Een vast contract betekent dat u een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Derhalve eindigt uw dienstbetrekking niet automatisch. Wel kunt u met een vast contract toch ontslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld in het geval uw werkgever failliet gaat, er een vaststellingsovereenkomst getekend wordt of bijvoorbeeld omdat u al langer dan twee jaar ziek bent.

Een vast contract geeft derhalve geen garantie op uw baan, maar ook dan kunt u ontslagen worden of uiteraard zelf opzeggen. Wel is het een stuk lastiger voor een werkgever en vaak ook kostbaarder vanwege de vergoedingen. Goed om u dus te laten bijstaan.

Ik ben ziek, kan ik nu ontslagen worden?

Tijdens de eerste twee jaar dat u ziek bent, mag u niet door uw werkgever worden ontslagen. Dit is de hoofdregel.

Er zijn twee situaties waarin u toch ontslagen kunt worden in de eerste twee jaar dat u ziek bent. Dit is wanneer u later ziek werd dan het moment waarop de ontslagvergunning is ingediend bij het UWV. Daarnaast wanneer u zelf onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie binnen het bedrijf, al is dit niet eenvoudig voor een werkgever.

Na de termijn van twee jaar kan uw werkgever vervolgens wel uw ontslag bij het UWV aanvragen en indien er geen herstel op korte termijn is, zal het UWV de ontslagvergunning verlenen.

Kan je zelf opzeggen als je ziek bent?

Zelf mag je uiteraard wel ontslag nemen op het moment dat je ziek bent. Dit kan wel de nodige ernstige gevolgen voor u hebben. Zo kan het zijn dat er door het UWV wordt geoordeeld dat u geen recht heeft op een WW-uitkering, maar bijvoorbeeld in de ziektewet beland.

Indien u ziek bent en overweegt ontslag te nemen is het derhalve zeer sterk aan te raden om dit eerst met een deskundige zoals een arbeidsadvocaat te bespreken.

Wat is een slapend dienstverband?

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan deze werknemer terechtkomen in een ‘slapend dienstverband’. Om uit dit dienstverband te komen, kan de werkgever een aanbod doen om dit slapende dienstverband te beëindigen.

De werknemer heeft dan ook recht op een transitievergoeding. Van belang is om goed te kijken wat uw rechten en plichten zijn op het moment dat u zich in een dergelijk dienstverband bevindt.

Wat is een ontslag wegens disfunctioneren?

Een van de gronden waarop u kunt worden ontslagen is een ontslag wegens disfunctioneren. Dit houdt kort gezegd in dat iemand kan worden ontslagen, omdat hij of zij het werk niet goed genoeg doet.

Wat hierbij van belang is, is dat de werkgever dit moet kunnen aantonen. Voor verdere informatie omtrent het ontslag wegens disfunctioneren raad ik u aan ons artikel omtrent het ontslag wegens disfunctioneren te lezen.

Wat is een ontslag wegens reorganisatie?

Ontslag wegens reorganisatie houdt in dat u door uw werkgever ontslagen wordt, doordat er grote veranderingen binnen het bedrijf plaatsvinden. De werkgever moet dit aanvragen bij het UWV.

Het UWV controleert vervolgens of dit ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ook daadwerkelijk nodig is. Bezwaar maken kan binnen een termijn van twee weken.

In ons artikel over ontslag door reorganisatie gaan we uitgebreid op dit onderwerp in.

Wat is ontslag wegens verwijtbaar handelen?

Dit houdt in dat de werknemer zich ernstig heeft misdragen waardoor de werkgever geen verdere samenwerking meer kan hebben met de werknemer. Dit is een andere geldige reden.

In ons artikel omtrent ontslag wegens verwijtbaar handelen zullen wij dit verder voor u toelichten.

Wat is ontslag nemen met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden is de meest voorkomende manier van ontslag. Werkgever en werknemer zijn het dan eens omtrent het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Van belang ook bij deze vorm is wel dat alles op een juiste manier wordt vormgegeven en er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld. Wat er verder een rol speelt bij deze vorm van ontslag kunt u lezen in ons artikel omtrent het ontslag met wederzijds goedvinden.

Wat is een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie?

Soms kan een verstoorde arbeidsrelatie zorgen voor een rechtsgeldig ontslag. Er moet dan wel sprake zijn van een zodanige verstoring van de verhoudingen dat van de werkgever in alle redelijkheid niet meer verwacht kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst in stand houdt.

Dit betekent dus dat de werkgever niet zelf moet hebben gezorgd voor een verstoorde arbeidsrelatie tussen partijen. Daarnaast moet de werkgever ook kunnen aantonen dat er geprobeerd is de arbeidsverhoudingen te verbeteren. Bovendien zijn er nog een aantal eisen van belang dus ook dit is niet altijd eenvoudig aan te tonen.

Mag je ontslagen worden doordat je werk weigert?

De werkgever heeft in principe het recht om u te ontslaan indien u werk weigert. Het weigeren van werk kan namelijk een dringende reden vormen voor een ontslag.

Uw werkgever kan namelijk ook verwachten dat u werkzaamheden verricht die buiten de arbeidsovereenkomst vallen, mits deze redelijk zijn. Ook hierbij spelen de omstandigheden van het geval een grote rol om te bepalen of er sprake is van een dringende reden voor ontslag. In veel gevallen zal namelijk eerst een officiële waarschuwing worden gegeven voordat er een ontslag volgt.

Hoe vecht je een ontslag aan?

Een werknemer heeft het recht en soms ook de plicht om het ontslag aan te vechten. Hoe u dit aanvecht, is afhankelijk van de manier waarop u bent ontslagen.

Wanneer u bijvoorbeeld bent ontslagen via het UWV, dan kunt u dit opnieuw laten toetsen door een kantonrechter. Wat u echter wel altijd dient te doen, is het kenbaar maken bij uw werkgever dat u het oneens bent met de uitkomst en dat u dit gaat aanvechten. Dit kunt u zelf doen of door een advocaat laten doen.

Heb je recht op een vergoeding als je ontslagen wordt?

In principe heb je altijd recht op een financiële vergoeding wanneer je ontslagen wordt. Zoals eerder genoemd gaat het hier om de transitievergoeding.

Echter kan het voorkomen dat u hier geen recht op heeft, bijvoorbeeld als u op staande voet wordt ontslagen. Voorwaarde van een transitievergoeding is daarnaast dat het initiatief bij de werkgever ligt om het dienstverband te eindigen. Dus als u zelf opzegt, is daar dus geen recht op.

Zowel vaste als tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding.

Hoe werkt het concurrentiebeding ?

Wat van groot belang is om te bekijken is of er een concurrentiebeding is opgenomen in uw contract en/of de vaststellingsovereenkomst.

Een concurrentiebeding kan voor de nodige complicaties zorgen en vereist extra afstemming. Derhalve is het goed om na te kijken of er een concurrentiebeding van toepassing is, of deze geldig is en wat hierin staat vermeld.

Wat is een billijke vergoeding?

Een billijke vergoeding is een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding.

Het is een vergoeding die door de rechter aan een werknemer kan worden toegewezen als de werkgever ernstig verwijtbaar jegens de werknemer heeft gehandeld.

Hoe dien je ontslag in?

Het is het recht van elke werknemer om zijn of haar ontslag in te dienen. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een opzegbrief of e-mail. Al zien we soms ook via WhatsApp. Dat zouden we echter niet aanraden.

Daarnaast is het van belang dat u zich wel houdt aan de afgesproken opzegtermijn. Welke opzegtermijn voor u geldt kunt u teruglezen in de arbeidsovereenkomst.

Mag je ontslag nemen tijdens je proeftijd?

Tijdens de proeftijd mag u op elk gewenst afscheid van elkaar nemen. Ook mag uw werkgever u op elk moment tijdens de proeftijd ontslaan.

Wanneer u ontslagen wordt of opzegt tijdens uw proeftijd, hoeft u geen rekening te houden met een opzegtermijn. Wel is het van belang dat het opzeggen schriftelijk plaatsvindt.

Kan je ontslagen worden tijdens je zwangerschap?

Tijdens uw zwangerschap mag u niet door uw werkgever ontslagen worden. Gedurende de zwangerschap geldt er namelijk een opzegverbod.

Dit opzegverbod duurt tot 6 weken nadat uw zwangerschapsverlof is geëindigd. Ook mag dit niet als uw werkgever denkt dat u zwanger bent.

Wel gelden hier een aantal uitzonderingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gehele onderneming stopt tijdens uw verlofperiode. Of als u zich ernstig misdraagt, bijvoorbeeld als u fraude pleegt.

Mag je als lid van de ondernemingsraad ontslagen worden?

Voor leden van de ondernemingsraad (OR) geldt een speciale ontslagbescherming. Echter kunt u wel in bijzondere gevallen toch ontslagen worden.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de onderneming stopt of wanneer uw arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische redenen komt te vervallen. Echter mag dit nooit als de reden van het ontslag verband houdt met uw lidmaatschap van de OR.

Wat zet u in uw ontslagbrief?

Indien u zelf opzegt, is het van groot belang dat u alles op een correcte manier formuleert in uw ontslagbrief. De volgende punten zijn van belang om sowieso te noemen in uw brief:

 • De adresgegevens van uw werkgever
 • De wettelijke duur van uw opzegtermijn
 • De mededeling dat u de dienstbetrekking wenst te beëindigen en per wanneer u dit wenst te doen
 • Uw eigen naam en adresgegevens
 • Een handtekening

Verder kunt u nog de reden melden, maar dit bent u niet verplicht. Daarnaast kunt u ook vragen om een getuigschrift van uw werkgever of kunt u nog een regeling treffen met uw vakantiedagen.

Indien u goed uiteen wenst te gaan met uw werkgever is het aan te raden om het positief te houden. Immers kunt u in de toekomst bijvoorbeeld weer te maken krijgen met uw werkgever. Om te kijken of u het op een correcte manier heeft weergegeven, is het altijd verstandig de brief nog even door iemand te laten nalezen.

Heb je nog recht op je vakantiedagen als je ontslagen bent?

In principe houdt u gewoon recht op uw vakantiedagen, indien u bent ontslagen. U kan in onderling overleg met uw werkgever vervolgens kiezen hoe u deze vakantiedagen wenst in te vullen.

U kunt de vakantiedagen bijvoorbeeld uitbetaald krijgen of u kunt ervoor kiezen de vakantiedagen nog op te nemen. Uitbetaling heeft als nadeel dat er een aardig deel naar de Belastingdienst gaat, dus is niet altijd aan te raden.

Heb je een advocaat nodig als je ontslagen bent?

Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen op het moment dat u ontslagen bent.

Wel is het zeer sterk aan te raden. Immers krijgt u dan hulp van een onafhankelijke deskundige partij die dit dagelijks ziet langskomen.

Een advocaat kan er daarnaast ook voor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Zo blijkt uit de praktijk dat er bijvoorbeeld vaak nog het een en ander te verbeteren valt in het geval dat u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever heeft ontvangen.

Zeker ook wanneer u op staande voet door uw werkgever bent ontslagen, kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Immers kan er dan gekeken worden of het ontslag wel terecht is gegeven. Bovendien lukt het vaak om het ontslag terug te draaien.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor een afspraak als u vragen heeft omtrent ontslag en alles wat hiermee te maken heeft. Het eerst half uur van de intake is kosteloos.

Gerelateerde artikelen

Wat onze cliënten over ons zeggen:

David vormt een goed team met Beau, ze zijn kundig en houden goed contact. Onze zaak is dan ook tot een goed einde gekomen. Dank hiervoor.

Richard

Helder en toegankelijk advies, ben erg goed geholpen en tevreden met het resultaat! Zeker een aanrader!

Kaz