Vaststellingsovereenkomst2021-11-30T21:26:23+01:00

Vaststellingsovereenkomst

Ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst.  In veel ontslagzaken komen partijen in gezamenlijk overleg tot een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Belangrijk dat alles klopt voor het recht op WW en daarnaast dat goed onderhandeld wordt over de voorwaarden.  Juridisch advies bij ontslag is vaak van doorslaggevend belang. Ons advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht wil u graag bijstaan en adviseren.

Arbeidsrecht

U heeft een vaststellingsovereenkomst gekregen

Het krijgen van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst roept vaak de nodige vragen op. Stel uw werkgever wil u ontslaan vanwege een arbeidsconflict of bedrijfseconomische redenen. In de overeenkomst staat vermeld dat u het eens bent of instemt met het gegeven ontslag. Of zoals dat juridisch omschreven is met wederzijds goedvinden.

Daarnaast staan er allerlei voorwaarden in zoals een datum tot wanneer u in dienst bent. Daarnaast wat u vergoeding zal zijn en wat de overige voorwaarden zijn.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

De vraag is dan ook waar tekent u voor en zijn uw rechten gewaarborgd? Heeft u recht op een WW-uitkering en kan er een hogere vergoeding uit onderhandeld worden.

Wellicht is in dienst blijven een optie dus heel wat vragen waar antwoord op nodig is voor u tekent. Om de juiste keuze te maken is het belangrijk dat u de ontslagvoorwaarden en de vaststellingsovereenkomst laat controleren door een arbeidsrecht advocaat.

Laat ons onderhandelen voor u

We zien ook dat we bijna altijd wel dat er te onderhandelen is met de werkgever om te komen tot een beter resultaat, met ondermeer een hogere vergoeding. Dus altijd goed om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Het zou namelijk jammer zijn als u er achteraf achter komt dat u tot een beter resultaat kon komen. Bovendien betaalt de werkgever meestal onze kosten voor het advies.

Neem contact op

Neem contact met ons op voor een afspraak. Het eerst half uur van de intake is kosteloos.
Neem contact op

Veel gestelde vragen over vaststellingsovereenkomsten

Daar wij heel veel vragen krijgen over vaststellingsovereenkomsten gaan we hieronder in op een aantal veel gestelde vragen zodat u al een klein beetje een beeld krijgt van het een en ander. Verder vooral belangrijk om u goed te laten voorlichtingen voor u een keuze maakt.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingovereenkomst is een overeenkomst tussen u en uw werkgever waarin u akkoord gaat dat uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

In deze overeenkomst staan allerlei afspraken beschreven. Hierbij kunt u denken aan de einddatum van uw dienstbetrekking, de hoogte van de transitievergoeding die u krijgt en bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring.

Waarom is er een beëindigingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is er om de dienstbetrekking tussen werkgevers en werknemers te beëindigen.

Hierbij hoeft er geen rechtbank aan te pas te komen. Het is dus een vrij eenvoudige manier om een ontslag te regelen, mits alles op een juiste manier is beschreven. Anders kan het grote consequenties hebben.

Moet ik mijn vaststellingsovereenkomst laten controleren?

In een vaststellingsovereenkomst staan veel belangrijke punten genoemd die grote invloed voor u kunnen hebben. Zo kan het voorkomen dat u denkt dat alles correct is opgeschreven door uw werkgever, maar blijkt dat er geen rekening te zijn gehouden met de opzegtermijn. Of dat de reden van beëindiging niet goed omschreven

Hierdoor zou uw uitkering in gevaar kunnen komen. Van belang dus om een vaststellingsovereenkomst, ongeacht de band met uw werkgever, altijd te laten controleren. Dit om te weten of u ontvangt waar u recht op, maar ook zeker om te kijken of er aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Hoe krijg je een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld door uw werkgever. Een werkgever zal een vaststellingsovereenkomst opstellen wanneer er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat het bedrijf in economisch zwaar weer verkeerd, of dat de werkgever vind dat de samenwerking met u niet langer wenselijk is door een verstoorde arbeidsrelatie.

Kan je zelf vragen om een vaststellingsovereenkomst?

Om tot een vaststellingsovereenkomst te komen heeft u medewerking van uw werkgever nodig.

Immers indien u met ontslag wenst te gaan, is uw werkgever niet verplicht een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst op te stellen. Dit lukt vaak enkel wanneer er sprake is van een goede verstandshouding tussen u en uw werkgever.

Zonder vaststellingsovereenkomst zou u immers geen recht hebben op een uitkering omdat u dan verwijtbaar werkeloos bent. Met een vaststellingsovereenkomst heeft u als hij voldoet tenminste wel recht hebben op een uitkering wegens werkeloosheid.

Kan je een vaststellingsovereenkomst krijgen wegens ziekte?

Ook wanneer u ziek bent heeft de werkgever de mogelijkheid u een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Indien u akkoord gaat vindt er een ontslag met wederzijds goedvinden plaats, zelfs al geldt er eigenlijk een ontslagverbod tijdens ziekte. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de uitkering.

U bent dus nooit verplicht de vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte. Zeker wanneer u ziek bent en u van uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt is het heel verstandig hier met een arbeidsrechtadvocaat naar te kijken. Een verkeerde keuze kan namelijk lijden tot het verlies van het recht op uitkering.

Heb je recht op een uitkering na het tekenen van de beëindigingsovereenkomst?

Als alles op juiste wijze is vormgegeven in de vaststellingsovereenkomst heeft u in principe recht op een uitkering. Wat van groot belang is, is dat de opzegtermijn hierbij in de gaten wordt gehouden.

Anders zou u zomer enkele maanden zonder uitkering kunnen zitten. Verder gelden gewoon de standaard vereisten waar u aan dient te voldoen om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Van groot belang dus om te controleren of laten controleren of uw vaststellingsovereenkomst voldoet aan de eisen die het UWV hieraan stelt.

Wat is de opzegtermijn die geldt bij een vaststellingsovereenkomst?

Om recht te hebben op een WW-uitkering dient rekening te worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. De opzegtermijn is wettelijk vastgelegd:

 • De duur van het dienstverband is minder dan 5 jaar: opzegtermijn van 1 maand
 • Duur dienstverband tussen 5 en 10 jaar: opzegtermijn van 2 maanden
 • Duur dienstverband tussen de 10 en 15 jaar: opzegtermijn van 3 maanden

En als de duur van het dienstverband langer dan 15 jaar is geweest geldt de opzegtermijn van 4 maanden.

Wat is de transitievergoeding die in de vaststellingsovereenkomst genoemd staat?

De transitievergoeding is een bedrag die u krijgt van uw werkgever als een soort compensatie van het ontslag.

Een werkgever is echter niet verplicht om een transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Wanneer u dus tekent zonder dat er een transitievergoeding staat vermeld in de overeenkomst, is het gewoon een geldige overeenkomst maar loopt u dus eventueel wel deze vergoeding mis.

Overigens kan ook een hogere vergoeding worden overeengekomen. Dit gebeurt als goed onderhandeld wordt door een arbiedsadvocaat.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een beëindigingsovereenkomst staan veel dingen genoemd. Denk aan bijvoorbeeld de zojuist genoemde transitievergoeding, een geheimhoudingsverklaring of bijvoorbeeld dat het concurrentiebeding vervalt.

Er zijn bovendien punten die in ieder geval in de overeenkomst dienen te staan:

 • de naam en het adres van de werkgever en de werknemer;
 • dat de werkgever heeft voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de reden hiervoor is. Zonder juiste vermelding krijgt de werknemer misschien geen WW-uitkering;
 • dat er geen dringende reden voor het ontslag is;
 • dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • wat de datum is waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
 • op welke datum de werkgever een eindafrekening maakt;
 • waar en wanneer de werkgever en de werknemer de overeenkomst hebben ondertekend;
 • of het concurrentiebeding geldig blijft;
 • dat de werknemer 2 weken bedenktijd heeft.

Wat als je niet akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst?

Het is uw recht als werknemer zijnde om niet akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst die u van uw werkgever aangeboden heeft gekregen. Ook kunt u gebruik maken van de twee weken bedenktijd. Al zie je deze in de praktijk vrijwel nooit

Indien uw werkgever alsnog wenst dat uw dienstbetrekking tot een einde komt zal de werkgever zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. U hoeft dus nooit verplicht in te stemmen met de beëindigingsovereenkomst.

Kan je de overeenkomst herroepen?

Onder bepaalde omstandigheden kan een vaststellingsovereenkomst worden vernietigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de overeenkomst onder druk door de werknemer is getekend.

Daarnaast kan een werknemer ook altijd in de bedenktijd nog afstand doen van de getekende vaststellingsovereenkomst. Wat dit verder inhoudt leggen wij graag aan u uit in onze blog omtrent de bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst.

Heb je een advocaat nodig als je een vaststellingsovereenkomst hebt gekregen?

In principe ben je niet verplicht een advocaat in te schakelen wanneer je van je werkgever een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen. Uit de praktijk blijkt echter dat dit wel zeer wenselijk is. Immers kloppen de details vaak nog niet, of valt er net nog het een en ander te optimaliseren.

Dus zelfs wanneer u denkt dat de beëindigingsovereenkomst helemaal in orde is, valt altijd te adviseren deze te laten bekijken door een advocaat. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden vaak ook nog vergoed door de werkgever.

Neem contact op

Neem contact met ons op voor een afspraak als u vragen heeft omtrent een vaststellingsovereenkomst. Het eerst half uur van de intake is kosteloos.

Gerelateerde artikelen

Wat onze cliënten over ons zeggen:

David vormt een goed team met Beau, ze zijn kundig en houden goed contact. Onze zaak is dan ook tot een goed einde gekomen. Dank hiervoor.

Richard

Helder en toegankelijk advies, ben erg goed geholpen en tevreden met het resultaat! Zeker een aanrader!

Kaz