Tijdelijk noodpakket voor werkgevers: de NOW-regeling in het kort

De NOW-regeling   Nederland wordt door de uitbraak van het coronavirus geconfronteerd met buitengewone omstandigheden die onze samenleving en in het bijzonder onze economie hard treffen. De impact van het virus is enorm. Bedrijven dienen te worden gesloten, opdrachten komen te vervallen, maar de vaste kosten blijven uiteraard gewoon doorlopen. Om ervoor te zorgen dat […]

Slapend dienstverband

Slapend dienstverband en ziekte

Slapend dienstverband, wat houdt dat nu eigenlijk in? Arbeidsongeschiktheid of ziekte is iets waar niemand op zit te wachten, maar helaas toch vaak voorkomt. Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is of arbeidsongeschikt is, kan de werknemer terechtkomen in een zogeheten ‘slapend dienstverband’. Wat houdt een slapend dienstverband in en welke rechten heeft […]

Gevolgen verlaging aftrek voor partneralimentatie

Op de derde dinsdag in september, oftewel Prinsjesdag, heeft de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan het kabinet aangeboden. Vorig jaar liet het kabinet reeds weten een aantal aftrekposten op de inkomstenbelasting flink te willen terugbrengen. Ook de aftrek voor partneralimentatie werd hierbij genoemd. De aftrek voor partneralimentatie zal vanaf 01 januari […]

Ontslag van een statutair bestuurder, wat komt daarbij kijken?

Vaak is het voor mensen lastig om te bepalen wanneer men een statutair bestuurder is en wat deze functie voor extra rechten en plichten met zich meebrengt. Het is daarom erg belangrijk om hier goed over geïnformeerd te zijn. in deze blog zal ik dan ook ingaan op wanneer iemand een statutair bestuurder is en […]

Opvolgend werkgeverschap, wat zijn de gevolgen?

,

OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP EN DE KETENREGELING Stel u heeft een uitzendkracht die 6 maanden in dienst is bij een uitzendbureau al waar u de diensten afneemt. Vervolgens treedt de uitzendkracht in dienst bij uw bedrijf om vervolgens dezelfde werkzaamheden te blijven doen. Gevolg is dat u in dat geval beschouwd wordt als opvolgend werkgever. Dit kan […]

Privacy verklaring

Onderstaand treft u in het privacyreglement hoe wij omgaan met uw gegevens. Hierbij stellen wij zorgvuldigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens voorop en houden wij ons aan de van toepassing zijnde wetgeving waaronder de AVG.   Privacyverklaring

Werkgever weigert vakantie toe te kennen bij vakantieaanvraag

Werkgever weigert vakantie toe te kennen

De skistokken en snowboards zijn nog niet in de kast opgeborgen en men is alweer een nieuwe vakantie aan het plannen, maar niet voordat er een vakantieaanvraag ter goedkeuring bij uw werkgever is ingediend. Bij sommige bedrijven zorgt de vakantieaanvraag voor veel onrust en spanningen bij het personeel onderling, zeker wanneer de verdeling van de […]

Cameratoezicht door werkgevers

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld hoe het zit met het filmen van werknemers, of te wel cameratoezicht door werkgevers. In dit artikel gaan we hier op in, aangezien dit niet altijd op een correcte wijze geschiedt.