Reizen met minderjarige kind naar het buitenland

Het komt vaak voor dat een ouder met zijn/haar minderjarige kind naar het buitenland wil reizen zonder de andere ouder die ouderlijk gezag heeft. Bijvoorbeeld omdat de ouders uit elkaar zijn. Maar ook wanneer de ouders nog samen zijn en een ouder niet meereist. Of de ouder die wil reizen nu wel of geen gezag heeft, toestemming van de andere ouder die wel gezag heeft is nodig.

De andere ouder of de voogd geeft geen toestemming voor reizen naar het buitenland

Wanneer deze ouder wil meewerken, kunt u de formulieren downloaden op de site van de Rijksoverheid. Let op; de ouder die toestemming geeft moet ook een kopie van zijn/haar paspoort of ID-kaart aan de reizende ouder afgeven. Daarnaast is er een uittreksel uit het gezagsregister nodig waaruit blijkt wie het gezag of de voogdij over het kind heeft.

De andere ouder of voogd werkt niet mee

Het komt vaak voor dat de andere ouder geen toestemming geeft voor de reis naar het buitenland. Meestal is daar geen goede reden voor, maar speelt alleeen dat de relatie tussen de ouders niet goed is. Als dat zo is, kan de ouder die wil reizen een procedure bij de rechtbank aanhangig maken. Daarvoor moet verplicht een advocaat worden ingeschakeld.

Redenen om geen toestemming te geven voor het reizen

Er zijn echter wel redenen te bedenken en ook blijkt dit uit rechtszaken die geweest zijn dat er in sommige gevallen ook geweigerd kan worden. Eén van de redenen om te kunnen weigeren, is als men bang is voor een ontvoering. De ouder die op vakantie wilt gaan, wordt hier dan van beschuldigd als hij of zij naar zijn of haar geboorteland wilt gaan met een kind.

Daarnaast kan toestemming geweigerd worden als iemand wil gaan naar een gevaarlijk land. Hierbij kan gedacht worden aan een land waarbij een burgeroorlog aan de gang is.

De laatste reden is het belang van het kind. Dit is een wat vager criterium en hierbij gaat het dus vooral erom of een vakantie in het belang is.

Wat als men gaat reizen zonder toestemming?

Soms besluiten mensen toch te gaan reizen zonder de toestemming. Dat lukt soms wel, soms niet. Er vindt namelijk lang niet altijd controle plaats.

Er kleeft wel een risico aan reizen naar het buitenland zonder toestemming van de ouder of voogd. Het zou dan kunnen dat er sprake is van internationale kinderontvoering. Dat is een strafbaar feit.

Ook kan de andere partij stellen dat er sprake is van het onttrekken aan het ouderlijk gezag of met andere woorden het misbruik maken van gezag.

Procedure bij de rechtbank tot vervangende toestemming

Beter is het dus een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken. De advocaat dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. De andere ouder of voogd krijgt hiervan een kopie en een termijn om te reageren. Ook wordt er een zitting bij de rechter bepaald.

Als de andere ouder nog steeds niet wil dat het kind reist naar het buitenland, kan hij of zij een verweerschrift indienen. Daarin staan zijn of haar argumenten tegen de reis. Dit verweerschrift moet worden opgesteld en ingediend door een advocaat.

De andere ouder kan ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. Daarvoor heeft hij/zij geen advocaat nodig.

Wat als de andere partij niet reageert op het verzoek tot vervangende toestemming?

Als de andere ouder helemaal niet reageert, roept de rechtbank hem of haar op voor de zitting. Komt hij of zij niet naar de zitting, dan behandelt de rechter toch het verzoek, maar dan zonder de inbreng van de ouder/voogd. Binnen een paar weken komt er dan toch een beslissing van de rechter over de vervangende toestemming.

Overigens zijn dit soort zittingen niet openbaar. De rechter bepaalt wie er wel of niet mee de zaal naar binnen mag.

Kindgesprek minderjarig kind

De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Dit gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen en mag in plaats daarvan ook een brief sturen.

Hoger beroep

Wanneer men het niet eens is met de beslissing van de rechter, dan kan men binnen 3 maanden na de eerste uitspraak hiertegen in beroep gaan. Vaak moet men hier echter een stuk sneller mee zijn, omdat de vakantie nou eenmaal voor de deur staat.

Wees op tijd en vraag toestemming voor de vakantie met uw kind

Nu het een aantal weken kan duren voor een procedure wordt ingepland, is het advies op tijd de reis te plannen en toestemming te vragen. Daarnaast zien we ook vaak dat als wij een brief schrijven aan een partij die geen toestemming wil geven, toch toestemming geeft zonder procedure. Dit scheelt weer stress en kosten.

Bovendien zien wij dit heel vaak en worden er zelfs speciale zittingsdagen ingepland voor de zomervakanties bij de rechtbank. Dus u bent niet de enige.

Neem contact op voor een procedure tot vervangende toestemming 

Indien u vragen heeft over reizen met een minderjarig kind naar het buitenland of een procedure wilt voeren, kunt u contact met ons opnemen.