Mediation of juridische procedure

Een conflict, iedereen krijgt er wel eens mee te maken en dan is er  de keuze een mediation of juridische procedure. Veel mensen krijgen ook te maken met een echtscheiding. Voor een echtscheiding moet men naar de rechter. De echtscheiding moet altijd worden aangevraagd via een advocaat of advocaat-mediator.

Wanneer u met een echtscheiding te maken krijgt, staat u voor de keuze om te gaan voor een juridische procedure middels een advocaat of voor een andere methode de echtscheiding te realiseren, zoals mediation bij een (advocaat-)mediator. In dit artikel zullen we het verschil tussen deze twee manieren van scheiden toelichten. zodat u na het lezen van deze blog gemakkelijker een keuze kunt maken.

Wat is mediation?

Mediation is een alternatieve geschilbeslechtingsmethode. Alternatief wil zeggen dat u bij mediation niet naar de rechter gaat, maar dat er in onderling overleg naar een oplossing wordt gezocht.

De essentie van mediation is dat partijen er met behulp van een onafhankelijke, andere persoon samen uitkomen. Partijen gaan dus met elkaar in overleg en zoeken, zonder de hulp van de rechter, naar een geschikte oplossing of een geschikte afspraak, die schriftelijk wordt vastgelegd.

Mediation: uitkomsten vastleggen in een convenant en of ouderschapsplan

Vervolgens sluiten partijen dan een overeenkomst. Bij een echtscheiding of verbreking geregistreerd partnerschap wordt dit een convenant genoemd.

Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, wordt er ook een ouderschapsplan gesloten. Als dat gelukt is, dient de advocaat-mediator deze stukken nog wel in te dienen bij de rechtbank, maar er komt dan geen zitting. Alles gaat dan schriftelijk en de uitspraak van de rechter is dan een formaliteit.

Voordelen van mediation

Om te beginnen bent u in een mediationtraject als partij eigen baas. Deelname aan mediation is altijd geheel vrijwillig. U heeft samen met de andere partij zelf in de hand wat de uitkomst wordt en hoe u hier naartoe wilt werken.

De uitkomst wordt voor en door partijen op maat gemaakt. Er is dus veel flexibiliteit bij mediation. Er wordt gezocht naar een oplossing voor alle aspecten van de echtscheiding, wat in een juridische procedure niet mogelijk is. Daar komen alleen de juridische aspecten aan de orde.

Zeker als er kinderen zijn, is het wenselijk dat u na het afsluiten van de zaak weer op een redelijk normale manier met elkaar om kunt gaan. Dit uitgangspunt is kenmerkend voor mediation.

Een ander aspect is de tijd die de echtscheiding in beslag zal nemen. Een juridische procedure is meestal duurder dan mediation.

Kosten mediation ten opzichte van een  procedure

Niet onbelangrijk: de kosten. Over het algemeen is mediation goedkoper dan procederen met ieder een eigen advocaat, want meestal worden de kosten van de mediator gedeeld.

Bovendien staat u niet tegen over elkaar waarbij allerlei stukken naar de rechtbank worden gestuurd maar probeert u aan tafel tot oplossingen te komen. De setting van de mediation is informeel. Dit maakt dat dit ook minder stress met zich meebrengt dan een zitting bij de rechter.

Hoe werkt een juridische procedure?

Een juridische procedure omvat alles rondom het formele proces van het indienen van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. Hierbij neemt een rechter een bindende beslissing. Dit proces is loopt volgens strikte wettelijke regels en procedures. We hebben dit uitgelegd in ons artikel  Scheiding hoe werkt.  Er is daarnaast ook een hoger beroep mogelijk en daarna nog cassatie.

Wanneer u mediation niet ziet zitten of wanneer mediation mislukt, kan een advocaat altijd eenzijdig voor u procederen. Ook is het mogelijk ieder een eigen advocaat in te schakelen en er alsnog proberen samen uit te komen met de twee advocaten erbij, bijvoorbeeld in een viergesprek. Dit is een gesprek tussen partijen met hun advocaten.

Het inschakelen van een advocaat betekent dus zeker niet altijd een grote juridische strijd. We zien wel dat veel mensen die indruk hebben. Het is de taak van de advocaat om eerst te proberen er samen uit te komen en pas als dat niet lukt een procedure te starten.

Er zijn mensen die zich daar fijner bij voelen dan bij samen een mediator. Immers,  er is dan een advocaat die u bijstaat met slechts een belang.

Wat moet u kiezen mediation of een procedure?

De keuze tussen mediation en een juridische procedure hangt af van verschillende factoren:

De aard en complexiteit van het conflict

Eenvoudige conflicten die zich bijvoorbeeld voordoen binnen een relatie zijn over het algemeen geschikt voor mediation.

De wens om een goede relatie tussen partijen te behouden

Als het de wens is om na het uitwerken van het geschil op goede voet verder te kunnen gaan met de wederpartij, in welke verstandhouding dan ook, dan is mediation vaak een goede optie.

De afstand die men tot elkaar heeft in de procedure kan bepaalde gevoelens met zich meebrengen die na het afronden van de procedure de onderlinge relatie niet ten goede komen.

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om met de persoon waarmee u een conflict heeft aan een tafel een gesprek te voeren. Dan is de juridische procedure een goede keuze.

Het heft in eigen handen willen houden

Daar komt ook bij kijken dat partijen in de rechtszaal niet in de hand hebben wat de uitkomst wordt. Ondanks het feit dat, de rechter onafhankelijk en neutraal is en een uitspraak doet aan de hand van vaste wet- en regelgeving, kan het altijd voor een der partijen overkomen alsof er verloren is.

Wanneer tijd en kosten een drijfveer zijn zal mediation het vaak winnen van de juridische procedure. Een juridische procedure kan soms jaren duren. Daar komt bij dat tijdrovende bezigheden ook geld kosten.

Soms is het noodzakelijk dat er een bindende beslissing komt waar geen van de partijen nog onderuit kan. Dan is de juridische procedure de enige geschikte oplossing.

Neem contact op voor mediation of een procedure

Zoals u gelezen heeft zijn zowel mediation als de juridische procedures voor bepaalde gevallen meer geschikt. Het hangt dus af van de omstandigheden van het geval.
Van belang is dus de aard van het conflict, de relatie tussen de partijen en de gewenste uitkomst.

Mocht u er  niet helemaal zelf uitkomen, neem dan contact met ons op. Samen met u zoeken we naar de voor u meest geschikte oplossing.