Huwelijkse voorwaarden bij een scheiding

Bij het aangaan van een huwelijk denken velen niet direct aan huwelijkse voorwaarden bij een scheiding.

Toch zijn deze juridische overeenkomsten erg belangrijk bij een scheiding. In dit artikel gaan we in op wat huwelijkse voorwaarden precies inhouden en waarom ze dienen als een instrument voor duidelijkheid en bescherming in een huwelijk.

Wat zijn Huwelijkse Voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn op maat gemaakte juridische afspraken tussen partners. Ze stellen de regels vast met betrekking tot hun financiële situatie tijdens het huwelijk en ook de regels bij een scheiding. De notaris stelt deze op voor het huwelijk en soms ook tijdens het huwelijk.

Deze overeenkomsten kunnen variëren. Het is vooral afhankelijk van de wensen en omstandigheden van de mensen die ze willen overeenkomen.

Bescherming van Individuele Bezittingen

Een cruciaal aspect van huwelijkse voorwaarden is het bieden van bescherming voor individuele bezittingen. In het geval van scheiding blijven persoonlijke bezittingen en vermogen dan gescheiden.

Hierdoor kunnen partners financiële onafhankelijkheid behouden. Of juist niet als hiervoor gekozen wordt.

Huwelijkse Voorwaarden met koude uitsluiting

Vaak wordt er koude uitsluiting overeengekomen. In het geval van scheiding blijven persoonlijke bezittingen en vermogen dan geheel gescheiden.

Dit wordt niet voor niets koud genoemd, want zo is het gevoel ook na een scheiding bij de partner die met niets het huwelijk of geregistreerd partnerschap inging. Immers gaat deze er ook met niets uit.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij beperkte gemeenschap van goederen is een deel van de gemeenschap gemeenschappelijk maar de rest juist niet gemeenschappelijk.

Zo is vaak het huis gemeenschappelijk en zijn ondernemingen bijvoorbeeld uitgezonderd van verdeling.

Algehele gemeenschap in huwelijkse voorwaarden

Soms wordt juist ook voor een algehele gemeenschap gekozen in huwelijkse voorwaarden.

We zien dit steeds vaker nu de algehele gemeenschap er niet meer is. Bij een scheiding nemen partners dan soms de stelling in dat dit niet de bedoeling was.

Zeker in het geval die partner met veel meer vermogen het huwelijk of geregistreerd partnerschap inging. Dit is echter een lastig te verdedigen standpunt, want een notaris legt het allemaal goed uit.

Elk type voorwaarde heeft zijn eigen implicaties voor vermogensrechtelijke kwesties.

Verrekenbeding wat is dat?

Een verrekenbeding is een bepaling die wordt opgenomen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Het heeft betrekking op de verrekening van vermogen tussen partners tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Het doel van een verrekenbeding is om afspraken te maken over hoe inkomsten, schulden en vermogenswinsten gedurende de relatie verdeeld worden. Dit speelt vooral bij het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, bijvoorbeeld door scheiding of overlijden.

Er zijn verschillende vormen van verrekenbedingen, waaronder het periodiek verrekenbeding en het finaal verrekenbeding.

Periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Bij een periodiek verrekenbeding spreken de partners af om op regelmatige basis (bijvoorbeeld jaarlijks) de inkomsten en vermogenswinsten te verdelen.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het opstellen van een balans en het verrekenen van het overgespaarde vermogen.

Overigens geldt dat als partijen niet periodiek verrekenen tijdens het huwelijk,  dit grote consequenties heeft. Partijen moeten dan in beginsel het overgespaarde inkomen verrekenen alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen. Dit gebeurt heel vaak aangezien maar zeer weinig stellen bij de oliebollen en champagne jaarlijks verrekenen.

Finaal verrekenbeding

Bij een finaal verrekenbeding wordt pas verrekend aan het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, bijvoorbeeld door scheiding of overlijden. Het vermogen wordt dan verdeeld alsof er tijdens het huwelijk periodiek verrekend is.

Het doel van een verrekenbeding is vaak om te voorkomen dat er een gemeenschap van goederen ontstaat. Met een verrekenbeding behouden de partners hun individuele vermogens, maar wordt wel overeengekomen dat bepaalde financiële elementen tijdens of aan het einde van de relatie worden verrekend.

Belangrijk is dat de afspraken rondom een verrekenbeding goed worden vastgelegd en dat beide partners volledig op de hoogte zijn van de financiële consequenties ervan. Een familierecht advocaat kan u hierbij helpen.

Conclusie

Huwelijkse voorwaarden vormen geen teken van wantrouwen, maar eerder een verantwoorde stap naar duidelijkheid en bescherming ook tegen schuldeisers.

Door deze juridische overeenkomsten kunnen partners met vertrouwen in hun huwelijk stappen, wetende dat ze een helder kader hebben voor financiële aangelegenheden. Bovendien vormen ze de leidraad bij het uit elkaar gaan.

Contact

Heeft u vragen over huwelijkse voorwaarden bij scheiding of een andere vraag, neem dan contact met ons op.