Erkennen van mijn kind

Regelmatig zien wij mensen en met name vaders die de vraag hebben hoe zij hun kind moeten erkennen. Erkenning van een kind is gelukkig niet nodig indien een kind is geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Op dat moment is de vader direct ook juridisch de vader van het kind.

Indien echter een kind is geboren in de periode dat de ouders samenwoonden of een lat (living apart together) relatie hebben (gehad) zit het anders. In dat geval is een actieve handeling nodig om juridisch vader te worden door het kind te erkennen. Dit geldt zelfs als sprake is van een samenlevingsovereenkomst.

Daar samenwonen steeds vaker voorkomt en ongeveer een derde van de kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd geboren wordt, is erkenning steeds belangrijker. Dit is nog meer zo sinds 1 januari 2023. Vanaf die datum krijgt de erkenner namelijk ook automatisch het ouderlijk gezag, samen met de moeder.

Bij erkenning voor 2023 is dat niet het geval. Dan moet gezag apart aangevraagd worden.

Medewerking moeder voor de erkenning van uw kind is nodig

De makkelijkste manier is samen met de moeder van het kind in te loggen met DIGID op de site van de Rijksoverheid en het daar te regelen. Voor de erkenning is echter wel de medewerking van de moeder nodig. Zij dient namelijk toestemming te geven aan de vader.

Tijdens een relatie verleent de moeder vrijwel altijd wel toestemming en vormt dit geen probleem. Immers, het is alleen maar fijn als erkenning plaatsvindt. Al zien we dat dit om allerlei redenen niet altijd gebeurt.

Erkenning bij kinderen ouder dan 12

Wanneer een kind 12 jaar of ouder is, heeft u voor erkenning schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Indien het kind 16 jaar of ouder is, is alleen toestemming van het kind nodig.

Het kan een heel ander verhaal worden als de relatie beƫindigd is en er ruzie is tussen de ouders. Dan kan het zijn dat de moeder geen toestemming geeft om zo de vader de omgang te onthouden, dan wel omdat zij bang is dat een erkenning niet goed is voor het kind.

Procedure tot erkenning van uw kind

Gelukkig zijn er ook in dat geval nog mogelijkheden om tot erkenning te komen en wel via een juridische procedure. De andere ouder kan dan vervangende toestemming tot erkenning aanvragen bij de rechtbank.

Hiervoor dient duidelijk te worden dat de vader de verwekker is van het kind. In het geval hier onduidelijkheid over is, kan er een DNA test worden aangevraagd. Op die manier is er volledige duidelijkheid. Er is overigens geen verjaringstermijn van toepassing voor de procedure tot erkenning.

Erkenning door stiefouder kan dat?

Voor de volledigheid zij ook nog opgemerkt dat ook een stiefouder een kind kan erkennen. Dit gebeurt vaak als de verwekker van het kind totaal uit beeld is. Hierbij speelt wel het risico dat deze erkenning in bepaalde omstandigheden ongedaan kan worden gemaakt door de erkenner, de moeder of het kind zelf.

Wat zijn de juridische gevolgen van erkenning?

  • de erkenner is verplicht het kind (financieel) te ondersteunen;
  • het erkende kind wordt wettelijk erfgenaam van de erkenner;
  • er kan soms voor gekozen worden het kind de achternaam van de erkenner te geven.

Procedure tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap

Overigens kan het ook zo zijn dat een vader een kind niet wil erkennen. In dat geval kan de moeder een procedure starten tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Op die manier kan de rechtbank op verzoek van de moeder vaststellen dat de ander ook ouder is. In dit soort gevallen is het overigens heel gebruikelijk dat er een DNA test plaatsvindt om vast te stellen of de vermeende vader ook echt de vader is. Immers, het is altijd zeker wie de geboortemoeder is, maar er is bij de vaders wel eens twijfel of ze echt de vader zijn.

Neem contact op voor een procedure tot erkenning van uw kind.

Indien u vragen heeft over erkenning of een procedure wilt voeren, kunt u contact met ons opnemen.