Advocaat gezag en erkenning2021-11-08T08:54:08+01:00

Advocaat Gezag en erkenning

Zit u met een geschil omtrent gezag of omgang? Dan is het sterk aan te bevelen hiervoor de hulp van een gespecialiseerde familierecht advocaat in te schakelen. Advocatenkantoor Van Wessel is gespecialiseerd in gezags- en omgangszaken en geeft u het beste advies op dit gebied.

Juridische problemen?

Gezag en erkenning

Het krijgen van gezag of erkenning van een kind is erg belangrijk. Dit kan een grote rol spelen in zowel het leven van een ouder als dat van het kind. Veel procedures in het familierecht gaan dan ook hierover.

Als partijen getrouwd zijn op het moment dat een kind wordt geboren, komt erkenning en gezamenlijk gezag van zelf tot stand. Indien er sprake is van samenwoners zijn er nog een aantal handelingen nodig.

Vaak wordt het gecompliceerder indien partijen uit elkaar zijn en is dan bijstand nodig van een advocaat familierecht.

Gezag wat houdt dat in?

Het hebben van gezag is voor ouders erg belangrijk. Ouderlijk gezag betekent dat de ouders in feite de verantwoording dragen voor de verzorging en de opvoeding van hun kind.

Het hebben hiervan brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Gezag zorgt er namelijk ook voor dat u mag meebeslissen over wat er gebeurt in het leven van het kind. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals schoolkeuze of verhuizingen, maar ook beslissingen over vakanties.

Wie heeft er gezag?

Wanneer u de biologische moeder bent van een kind krijgt u dit in beginsel  automatisch. Dit kan eenhoofdig of gezamenlijk gezag zijn. Eenhoofdig gezag komt er van rechtswege tot stand als u niet getrouwd bent met uw partner of als er geen geregistreerd partnerschap is.

Gezamenlijk gezag

Naast eenhoofdig gezag kan er ook sprake zijn van gezamenlijk gezag. Dit komt automatisch tot stand wanneer de moeder is getrouwd of een geregistreerd partner heeft.

Indien er sprake is van samenwoners kan erkenning en ook gezag geregeld worden bij de gemeente via DIGID. Dit in het geval u daar beiden over eens bent. Dit is tegenwoordig heel eenvoudig te regelen.

Kan de andere ouder ouderlijk gezag opeisen?

Ja dit kan zeker en wel door middel van een verzoek bij de rechtbank. De vader krijgt dus niet altijd direct van rechtswege gezag helaas of vanuit de ander sms als gelukkig bezien. Soms wenst een moeder niet dat dit zal gebeuren aangezien ze dan niet langer alleen kan beslissen.

Er kan echter wel een verzoek worden ingediend bij de rechter indien moeder niet meewerkt. Hierbij zal de rechter beoordelen wat in het belang van het kind is. Meestal wordt gezamenlijk gezag toegekend. Dit is alleen anders indien dit niet in het belang van een kind is doordat een kind klem en verloren komt te zitten tussen de gezagsdragers. Hier zal een rechter dus naar kijken.

Om gezamenlijk gezag te kunnen hebben moet u in juridisch ouder zijn. Om een juridische ouder te zijn moet uw kind erkent zijn.

Wat is erkenning van een kind?

Erkenning is de juridisch handeling waarbij u aangeeft dat uw kind uw kind is. Wanneer u het kind erkent ontstaat er een juridische band tussen u en het kind.

Wat is het gevolg van erkenning?

Tussen u en het kind is door erkenning een familierechtelijke betrekking ontstaan. Aangezien u het kind erkent heeft, geldt er vervolgens ook een onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar is. Daarnaast worden u en het kind na erkenning ook elkaars wettelijke erfgenaam.

Is het erkennen van een kind verplicht?

De vader van het kind kan niet door de moeder van het kind verplicht worden om het kind te erkennen. Het is een keuze die bij de vader ligt om het kind wel of niet te erkennen.

Wat als de vader niet meewerkt aan de erkenning

Wat de moeder wel kan doen wanneer de vader weigert te erkennen, is gerechtelijk laten vaststellen dat de vader de vader is van het kind.

Dit gebeurt zo nodig door middel van een DNA test als er sprake is van ontkenning door de vader of onduidelijkheid hieromtrent.

Ouderlijk gezag regelen

Nadat er dus erkenning heeft plaatsgevonden kan er ook gezamenlijk gezag worden geregeld. Als de biologisch moeder meewerkt kan dit dus via DIGID. Werkt ze niet mee dan kan vervangende toestemming aangevraagd worden bij de rechter.

Hiervoor is een familierecht advocaat nodig. Deze zal een procedure starten overigens zien we vaak dat in deze procedures ook onderwerpen als omgang een rol spelen. Immers vormt dit ook vaak een probleem.

Wanneer dit is verleend, is toestemming van de moeder niet meer nodig.

Neem contact met ons op

Het krijgen van gezag of het erkennen van een kind kan lastig zijn als de moeder niet meewerkt. In veel situaties is dan de hulp van een advocaat nodig om tot erkenning te komen of gezamenlijk gezag te verkrijgen.

Wenst u advies omtrent gezag of erkenning?  Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder!

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

Gerelateerde artikelen

Wat zeggen cliënten over ons:

Betrokken, persoonlijk en gelijkwaardig. David heeft empatisch vermogen, zonder daarbij zijn professionaliteit en eerlijkheid te verliezen. Duidelijke advisering en handelt snel.

Tamira

Heb je raad of bijstand nodig dan is advocatenkantoor Van Wessel een hele goede aanrader, goede vakkennis en een hands-on mentaliteit.

Vera