Uitgangspunt; ieder de helft van het halen en brengen

In de jurisprudentie is bepaald dat het uitgangspunt voor het halen en brengen van minderjarige kinderen in het kader van een omgangregeling of zorgregeling door beide ouders, ieder voor de helft, voor hun rekening wordt genomen. ECLI:NL:GHSHE:2023:1548

Wanneer wordt afgeweken?

Van dit uitgangspunt kan wel worden afgeweken, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld wanneer de afstand ver is en een van de ouders financieel niet in staat is de kosten van het vervoer te dragen of het verdelen van het halen en brengen te belastend is voor een van de ouders of de kinderen.

Dit kan het geval zijn wanneer een van de ouders een rijbewijs en auto heeft en de andere ouder niet, waardoor deze laatstgenoemde ouder en de kinderen urenlang met het openbaar vervoer zouden moeten reizen, veel langer dan met de auto.

Ook kan de gezondheid van een van de ouders het niet toelaten dat er ver moet worden gereisd. Zijn er geen bijzondere omstandigheden, dan wordt het vervoer in beginsel bij helft verdeeld tussen de ouders.

De kosten voor halen en brengen

Wel kan de rechter in dit soort gevallen bepalen dat de ouder die geen vervoer voor zijn of haar rekening neemt aan de andere ouder een vergoeding moet betalen voor de vervoerskosten.  Dit is dus wel iets om goed te overwegen als u verhuist.

Verhuizing van de ouder waar de kinderen niet wonen

Hoewel de tendens jarenlang is geweest dat de ouder die verhuist zonder de kinderen, het vervoer maar helemaal moet regelen omdat hij of zij ervoor heeft gekozen te verhuizen, is dat de laatste tijd dus anders.

Intrekken bij een nieuwe partner aan de andere kant van het land is geen reden meer het vervoer niet te delen. De verhuizende partner heeft ook het recht een nieuw leven te beginnen met een nieuwe partner.

Het woningtekort in Nederland – en dus niet dichtbij de kinderen kunnen wonen – kan niet helemaal op de verhuizende partner worden afgewenteld. Die gevolgen van het uiteengaan van de ouders moeten in beginsel worden gedeeld door de ouders.

Een van de ouders wil verhuizen met de kinderen

Wanneer een van de ouders met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder geeft geen toestemming, kan de ouder die wil verhuizen daarvoor vervangende toestemming vragen aan de rechter. Deze ouder moet aan veel voorwaarden voldoen, wil hij of zij toestemming krijgen.

Zo moet er o.a. een noodzaak zijn om te verhuizen, moet de verhuizing goed doordacht en voorbereid zijn en moet de andere ouder gecompenseerd worden voor het contact met de kinderen dat door de wijzing van de zorgregeling door de verhuizing minder zou worden. Valt er een doordeweekse dag weg?

Dan kan de ouder die die dagen moet missen, bijvoorbeeld meer vakantieweken met de kinderen krijgen. In dat kader kan de verhuizende ouder ook aanbieden het halen en brengen geheel voor zijn of haar rekening te nemen, danwel kan dit door de rechter uitdrukkelijk worden bepaald als een van de voorwaarden voor toestemming tot verhuizing. ECLI:NL:RBDHA:2022:7870

Weigeren communicatie omtrent halen en brengen

In de jurisprudentie is ook bepaald dat een ouder die weigert te communiceren met de andere  ouder over o.a. het vervoer dus het halen en brengen, vanwege deze houding dan maar zelf het gehele vervoer voor of haar rekening moet nemen. ECLI:NL:GHLEE:2010:BM3644

 

Heeft u nog vragen of wenst u informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

 

mr. P. De Boom