Verhuizen na de scheiding, wat komt hierbij kijken?

Verhuizen na de scheiding als u kinderen heeft, hoe werkt dat? Stel u zich eens voor, uw scheiding is helemaal rond en u bent van plan een nieuw leven op te bouwen en wilt verhuizen na de scheiding. Een grote stap om uw oude leven achter te kunnen laten is het verhuizen naar een andere omgeving.

Maar wat als u toestemming van uw ex nodig heeft om te mogen verhuizen in verband met de gezamenlijke kinderen? Goed om van te voren te bedenken wat er allemaal komt kijken bij een verhuizing na de scheiding of na het stoppen met samenwonen.

Gezamenlijk gezag

Nadat eindelijk de volledige scheiding rond is, betekend dit in veel gevallen dat u nog niet helemaal los bent van uw ex-partner. Zeker niet in de gevallen wanneer er kinderen in het spel zijn. Indien er sprake is van eenhoofdig gezag, zal een van de ouders de belangrijkste beslissingen over de kinderen mogen nemen. Hierbij kunt u denken aan naar welke school de kinderen gaat, maar ook waar de kinderen wonen. De verhuizing naar een andere plaats zal dan niet heel veel problemen met zich mee brengen, immers hoeft u hiervoor niet met de andere ouder te overleggen.

Bij gezamenlijk gezag ligt dit iets ingewikkelder. Wanneer er sprake is over gezamenlijk gezag over de kinderen, moeten namelijk allebei de ouders instemmen met de beslissingen die een grote impact kunnen hebben in het leven van de kinderen. Te denken valt hierbij ook aan het geven van toestemming bij verhuizing de echtscheiding voordat er door de andere ouder mag worden verhuist met de kinderen.

Belangrijk het gesprek aan te gaan omtrent het verhuizen na de scheiding

Als u met uw ex-partner gezamenlijk het gezag over de kinderen heeft, is het erg verstandig om de verhuisplannen met uw ex-partner te bespreken. Bovendien hier eerst toestemming voor te krijgen voordat u de verhuizing in gang zet. Stel u heeft al een huis gekocht, maar u heeft voor deze verhuizing na de scheiding geen toestemming gevraagd aan uw ex-partner. Op dat moment kan het zomaar gebeuren dat de rechter besluit dat u moet terug verhuizen of dat de kinderen bij uw ex-partner moeten gaan wonen. Een behoorlijk dilemma dus.

Dit kan dus voorkomen worden door hier eerst goed over te praten met uw ex-partner en ook de kinderen bij deze keuze te betrekken. Een verhuizing naar een dorp verderop is niet zo ingrijpend, maar bijvoorbeeld een verhuizing van Rotterdam naar Maastricht zal voor de nodige veranderingen zorgen. Bovendien zijn er al veel veranderingen voor de kinderen na een scheiding.

Geen toestemming van ex-partner om te verhuizen na de scheiding

Het kan natuurlijk voorkomen dat u geen toestemming heeft gevraagd aan de andere ouder of dat u er onderling niet uitkomt wat betreft de verhuizing na de scheiding of het stoppen van het samenwonen. Wanneer dit niet lukt is er nog een manier om toch de nodige toestemming te krijgen voor een verhuizing met de kinderen na de echtscheiding. U heeft dan ‘vervangende toestemming van de rechter’ nodig om te mogen verhuizen. De rechter geeft dan als het ware toestemming om te mogen verhuizen in plaats van uw ex-partner.

Criteria waar aan voldaan moet worden

Om deze vervangende toestemming te krijgen dient er wel aan een aantal criteria voldaan te worden. Enkel verhuizen omdat u liever in een groter huis in het noorden woont gaat bijvoorbeeld niet op. De criteria waar door de rechter naar gekeken wordt zijn:

 • Noodzaak om te verhuizen;
 • Hoe vaak de kinderen de andere ouder voor en na de verhuizing zien;
 • Kunnen de ouders onderling goed communiceren en overleggen;
 • Hoe de zorgtaken tussen de ouders zijn verdeeld;
 • Eventuele (extra) kosten na de verhuizing;
 • Leeftijd van de kinderen;
 • De manier waarop de verhuizende ouder de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder heeft doordacht met bijvoorbeeld alternatieven voor de omgangsregeling;
 • Hoever de verhuizing is doordacht en ook is voorbereid.

De criteria voor het krijgen van vervangende toestemming voor verhuizing na de scheiding uitgelegd  

 1. Noodzaak om te verhuizen met de kinderen

Een erg belangrijk punt is de noodzaak tot verhuizing. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dat u door het werk verplicht wordt om te verhuizen. Hierbij moet u echter wel goed onderbouwen dat u echt genoodzaakt bent te verhuizen. Wanneer u bijvoorbeeld een zzp’er bent die werkt als glazenwasser, zal de rechter niet snel de noodzakelijkheid van de verhuizing inzien. Daarnaast bekijkt de rechter hierbij ook steeds de belangen van alle betrokken partijen, dus die van uzelf, uw ex-partner en natuurlijk de belangen van de kinderen.

 1. Hoe vaak de kinderen de andere ouder voor en na de verhuizing zien

De rechter zal voordat hij een beslissing neemt kijken naar de omgangsregeling zoals deze op dit moment is, maar ook naar hoe deze zal worden na de verhuizing. Wanneer er bijvoorbeeld een zeer geringe omgang plaatsvindt tussen uw ex-partner en de kinderen, dan zal de verhuizing er niet snel voor zorgen dat dit contact wordt verminderd. Echter wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een min of meer gelijkwaardige verdeling, of zelfs een co-ouderschapsregeling dan zal dit leiden tot grote veranderingen na een verhuizing. Wanneer u dan dusdanig ver verhuist waardoor de huidige regeling lastig zal worden vorm te geven, zal de rechter minder snel vervangende toestemming geven, omdat het dan niet in het belang van de kinderen is om te verhuizen.

 1. Hoe goed de ouders kunnen communiceren en overleggen

De rechter zal hierbij kijken hoe goed de communicatie is tussen beide ouders na de scheiding. Wanneer u namelijk met uw kinderen verder van uw ex-partner gaat wonen, is goede communicatie  met uw ex-partner erg belangrijk. Immers dienen beide ouders wel op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de kinderen. Als de communicatie voor de verhuizing al goed is, zal de rechter hier niet veel problemen in voorzien. Wanneer er nu echter al een slechte communicatie is tussen beide partijen zal dit niet verbeteren na de verhuizing. De rechter zal dan ook eerder het verzoek tot het geven van vervangende toestemming weigeren.

 1. Hoe de zorgtaken tussen de ouders verdeeld zijn

Hierbij zal de rechter kijken naar de verdeling van de zorgtaken van de kinderen tijdens het huwelijk. Van belang is dat de ouder die de meeste zorgtaken heeft, deze taak ook na een eventuele verhuizing kan voortzetten. Wanneer uw ex bijvoorbeeld verhuist waardoor u niet meer mee kan naar zwemlessen terwijl u dit normaal wel altijd deed, dan kan dit een reden  om het verzoek om te verhuizen af te wijzen. Uiteraard worden hierbij ook de andere criteria grondig bekeken.

 1. Eventuele (extra) kosten na de verhuizing

Wanneer u of uw ex-partner verhuist waardoor de reiskosten stijgen, kan dit voor de rechter een reden zijn tot afwijzing. Te denken valt aan hoge benzinekosten die voor een of beide ouders niet te bekostigen zijn. Hier kunnen uiteraard onderlinge afspraken over gemaakt worden tussen beide ouders. Maar wanneer de rechter inziet dat dit niet werkt, dan kan dit een reden zijn om het verzoek af te wijzen.

 1. Leeftijd van de kinderen

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zal de rechter hier ook veel waarde aan hechten. Zo is een jong kind over het algemeen nog niet zo geworteld als een wat ouder kind. Wanneer de kinderen 12 jaar of ouder zijn, kijkt de rechter serieus naar de wensen van de kinderen. Immers hebben de kinderen ook een leven opgebouwd in hun huidige woonplaats en kan niet altijd van hen verwacht worden dat zij zich onder alle omstandigheden aanpassen aan de wensen van de ouders. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een van de kinderen bij u en de andere bij uw ex-partner gaat wonen.

De rechter kijkt bij het bepalen of er vervangende toestemming wordt gegeven dus ook goed naar de mening van de kinderen en hun wensen, maar doorslaggevend is het niet altijd. Immers worden ook andere criteria door de rechter meegenomen.

 1. De manier waarop de verhuizende ouder de gevolgen van de verhuizing  heeft doordacht met bijvoorbeeld alternatieven voor de omgangsregeling

Wanneer u de ouder bent die van plan is om te verhuizen, dan zult u met voorstellen moeten komen bij uw ex om mogelijke gevolgen van de verhuizing te kunnen compenseren. Immers bent u degene die gekozen heeft voor de verhuizing, niet uw ex. Als compensatie kan bijvoorbeeld gedacht worden dat u de kinderen haalt en brengt bij uw ex-partner of bijvoorbeeld een financiële compensatie aanbiedt. Vooral als de afstanden groot zijn is dit belangrijk.

 1. Hoever de verhuizing na de scheiding doordacht en ook is voorbereid

Waar de rechter ook naar kijkt is hoe goed de verhuizing na de scheiding is voorbereid en doordacht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dat er gekeken is naar een geschikte school voor de kinderen. Daarnaast dat bekeken is dat de kinderen hun sport ook in hun nieuwe woonplaats kunnen blijven uitoefenen.

Beoordeling van de rechter omtrent vervangende toestemming tot verhuizing

De rechter zal  hiernaar kijken voordat er een keuze wordt gemaakt  omtrent de vervangende toestemming om te verhuizen na de scheiding. Hierbij spelen uiteraard de omstandigheden van het geval ook een grote rol. In de ene situatie zal de rechter bijvoorbeeld meer waarde hechten aan de communicatie tussen de ouders. In de andere situatie kan de noodzaak om te verhuizen de doorslaggevende rol kan spelen. Van te voren is  nooit 100%  in te schatten of de rechter wel of geen vervangende toestemming zal verlenen.

Voor de verhuizende ouder is het daarom goed om de het verhuizen na de scheiding ook echt goed uit te denken. Daarnaast goed voor te bereiden.  Ook heeft een verhuizing voor de kinderen mogelijk grote impact. Wanneer u bijvoorbeeld al verhuist bent, zonder toestemming van de andere ouder, kan de rechter bepalen dat de kinderen het hoofdverblijf bij de andere ouder krijgen. Of dat u zelfs terug moet verhuizen als u wilt dat de kinderen bij u blijven wonen. Een goede voorbereiding van een verhuizing na een scheiding is derhalve ook geen overbodige luxe.

Het krijgen van vervangende toestemming tot verhuizing met Advocatenkantoor Van Wessel

Wij procederen regelmatig om vervangende toestemming 0m te verhuizen na de scheiding. Als familierecht advocaat weten we wat er belangrijk is, waar de eventuele knelpunten zouden kunnen liggen. Ons advocatenkantoor kan u dan ook voorzien van een eerlijk advies omtrent de kansen die u heeft. Zo weet u of u  vervangende toestemming tot verhuizing na scheiding kunt krijgen.

Wilt u vervangende toestemming krijgen en bent u nog opzoek naar een advocatenkantoor om u hierbij te helpen? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel. Wij kijken er naar uit om u samen vooruit te helpen.