Een ontslag en ook een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie is nooit leuk, op geen enkele manier. Zeker wanneer er tussen u als werkgever en werknemer de nodige onenigheid is, zorgt dit voor veel stress.

Een van de gronden waarop een ontslag vaak plaatsvindt, is een verstoorde arbeidsrelatie.

Wat een verstoorde arbeidsrelatie juridisch is, zorgt echter vaak nog voor verwarring. In dit artikel zullen we uitleggen wat een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie is. Daarnaast wat de voorwaarden hiervoor zijn en hoe gehandeld kan worden.

Wat is een verstoorde arbeidsrelatie?

Een verstoorde arbeidsrelatie is niet iets wat van het een op het andere moment ontstaat. Vaak gaat hier een langere tijd overheen waarbij de ergernissen ontstaan. Hierbij is de relatie tussen de werkgever en de werknemer dusdanig verstoord dat van de werkgever niet langer verwacht mag worden dat hij de arbeidsovereenkomst nog langer laat bestaan.

Bij een dergelijke arbeidsrelatie is de werknemer in principe gewoon geschikt om zijn of haar werkzaamheden te verrichten.

Eisen verstoorde arbeidsverhouding

De werkgever kan echter niet van het ene op het andere moment besluiten dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Een ontslag wegens deze grond is namelijk alleen mogelijk als de verstoring duurzaam en ernstig is.

Duurzaam en ernstig verstoord

Duurzaam houdt in dat het dus al enige tijd speelt. De werkgever kan dus niet plotseling stellen dat hier sprake van is na een minimale woordenwisseling.

Ernstig houdt in dat er wel echt wat serieus gebeurd moet zijn waardoor de relatie verstoord is. Er moet wel degelijk het een en ander zijn voorgevallen tussen partijen. De schuld hiervan mag echter niet bij de werkgever liggen.

Voorbeelden van een verstoorde arbeidsrelatie kunnen zijn:

  • Karakters van werknemer en werkgever die niet samengaan;
  • Verstoring van de arbeidsrelatie na terugkomst van een op non-actiefstelling;
  • Onwil om een ruzie op te lossen;
  • Ernstige conflicten op de werkvloer;
  • Oneens zijn over hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Indien aan alle vereisten voor een ontslag om deze reden is voldaan, kan er sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie.

Echter moet een werkgever ook proberen om de relatie te herstellen. Dit bijvoorbeeld door middel van een mediation. Of door gesprekken al dan niet onder begeleiding.

Herplaatsingsplicht

Bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie geldt eveneens een herplaatsingsplicht voor de werkgever. Het is verplicht voor de werkgever om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om een andere functie binnen het bedrijf te bekleden.

Echter zal bij een ernstig verstoorde arbeidsrelatie het vaak zo zijn dat een herplaatsing binnen het bedrijf niet realistisch is. Partijen moeten immers nog wel in staat zijn om op normale voet met elkaar te kunnen samenwerken.

Bij een erg groot bedrijf is er een grotere kans om een werknemer te herplaatsen dan bij een erg klein bedrijf. In principe moet een werkgever altijd kijken of er herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Uiteengaan in overleg

Indien een werkgever en werknemer elkaar niet vinden, kan men door een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaan. Dit gebeurt in de praktijk het vaakst indien hier sprake van is. Op die manier kan men ook de WW-uitkering veiligstellen.

Alternatief is de ontslagprocedure via de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of er daadwerkelijk sprake is van een geldig ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

Transitievergoeding en recht op een WW-uitkering

Vrijwel altijd heeft u bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering.

Op het moment dat er door de kantonrechter wordt geoordeeld dat de werkgever de verstoring heeft veroorzaakt, kan de vergoeding zelfs nog hoger liggen. Naast een transitievergoeding heeft u in zulke gevallen mogelijk ook nog recht op een billijke vergoeding. Immers ligt de schuld van het ontslag dan bij de werkgever en kan deze ernstig verwijtbaar zijn.

Indien een werknemer zelf ernstig verwijtbaar gehandeld heeft, geldt er geen ontslagvergoeding. De arbeidsovereenkomst kan dan door de kantonrechter direct ontbonden worden en in dit geval de transitievergoeding achterwege laten.

Conclusie

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder.