Loondoorbetaling tijdens ziekte

Bij ziekte is een werkgever verplicht het loon van een werknemer door te betalen. Indien uw werkgever niet voldoet aan de re-integratieverplichtingen en niet zoekt naar mogelijkheden om uw herstel te versnellen of naar een andere werkplek binnen of buiten de organisatie zoekt kan dit grote gevolgen hebben.

De loonbetalingsverplichting kan zelfs met twee jaar verlengd worden indien de werkgever onvoldoende meewerkt aan de re-integratie van de werknemer. Tijdens deze periode kan een werkgever een werknemer niet wegens ziekte ontslaan.

Re-integratieplicht bij ziekte

De re-integratieverplichting geldt zowel voor u als werknemer als voor de werkgever. Indien u niet aan uw re-integratieverplichtingen voldoet dan kan dit betekenen dat de werkgever na een waarschuwing uw loonbetaling mag opschorten. De werkgever stuurt u dan een brief waarin gesteld wordt dat u tot het moment dat u uw plichten nakomt geen loon krijgt.

Stopzetten loon

Ook kan in bepaalde gevallen gekozen worden voor het stopzetten van het loon. Het verschil hiertussen lijkt heel klein, maar is erg groot. Zo krijgt u bij opschorting weer uw volledige loon vanaf het moment dat u uw plichten nakomt. Bij stopzetting mist u een periode uw loon.

Bij de re-integratieplicht speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol, hij of zij geeft aan welke arbeid u eventueel nog kunt verrichten. U kunt overigens ook een herbeoordeling aanvragen bij het UWV als u het niet eens bent met de beoordeling van de bedrijfsarts.

Let op!

Waar u vooral voor moet oppassen is het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst op het moment dat u ziek bent. U heeft dan namelijk in beginsel geen recht op een WW uitkering of ZW-uitkering.

Laat u dus goed adviseren door een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht als voorstellen tot beëindiging door uw  werkgever worden gedaan.