Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Wij krijgen vaak de vraag hoe een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen werkt en wat de betekenis van economische redenen is. Veel mensen noemen dit ook wel ontslag op economische gronden. In het onderstaande artikel zullen we meer over ontslag om bedrijfseconomische redenen vertellen.

Economische redenen betekenis

Een ontslag om een bedrijfseconomische redenen vindt meestal plaats wanneer het niet goed gaat met een bedrijf. In zulke gevallen zit het bedrijf in moeilijkheden of voert men grote veranderingen door. Soms kan een werkgever niets anders dan personeel ontslaan om economische redenen.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Voorbeelden van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zijn als volgt:

 • Er vindt een reorganisatie plaats;
 • Ongunstige financiële positie van het bedrijf;
 • Het bedrijf voert veranderingen in het beleid door;
 • Het bedrijf past technologische verbeteringen toe, zoals digitalisering of automatisering;
 • Men sluit een afdeling;
 • Er komen minder opdrachten binnen;

Wat moet een werkgever aantonen?

In dat geval kan een werkgever personeel ontslaan om economische redenen. Dit kan echter niet zomaar. Het ontslaan van personeel om economische redenen is een laatste redmiddel. Een werkgever dient dan ook aan te tonen dat men geen andere keuze heeft. Het ontslag moet met andere woorden noodzakelijk zijn.

Een werkgever dient dan ook een duidelijke onderbouwing te geven waarom er tot ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt overgegaan.

Indien een werkgever 20 of meer arbeidskrachten in een periode van drie maanden wil ontslaan, noemen we dit collectief ontslag. Een ontslag op economische gronden dient men vooraf aan het UWV te melden. Soms dient men hierover ook overleg te te voeren met de betreffende vakbonden.

Consequenties bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Indien u bent ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, dan heeft u recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering via het UWV.

Wat kun je het beste doen bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Indien een werkgever besluit tot ontslag om, dan is het beste om een arbeidsadvocaat in te schakelen. Een arbeidsadvocaat zal uw situatie beoordelen en u adviseren wat u het beste kunt doen.

Ontslag vanwege reorganisatie

Een reorganisatie betreft in feite een herindeling van het bedrijf. Een reorganisatie vindt meestal plaats wanneer het slecht gaat met een bedrijf. Voor werknemers heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. In dat geval is er vaak sprake van een gedwongen ontslag bij reorganisatie. Dit wordt ook wel reorganisatie om bedrijfseconomische redenen genoemd.

Gedwongen ontslag bij reorganisatie

Een reorganisatie om bedrijfseconomische redenen houdt in dat de werkgever personeel dient te ontslaan om economische redenen. Dit brengt voor werknemers vanzelfsprekend onzekere tijden met zich mee.

Een werkgever dient het ontslag vanwege reorganisatie bij het UWV aan te vragen. Hierbij dient een werkgever te onderbouwen dat hij personeel dient te ontslaan om economische redenen. De werkgever moet bewijzen dat het bedrijf financieel slecht ervoor staat en daarom sprake is van gedwongen ontslag bij reorganisatie.

Ook dient een werkgever bij ontslag vanwege reorganisatie rekening te houden met de ontslagvolgorde. Dit wordt ook wel het afspiegelingsbeginsel genoemd. Hierbij speelt de lengte van het dienstverband en de leeftijdscategorie een belangrijke rol.

Reorganisatie, wat nu?

Indien een werkgever besluit tot een reorganisatie om bedrijfseconomische redenen, dan is het beste om een arbeidsadvocaat in te schakelen. Een arbeidsadvocaat zal uw situatie beoordelen en u adviseren wat u het beste kunt doen.

De UWV uitvoeringsregels

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal het UWV een ontslagaanvraag toetsen aan de volgende uitvoeringsregeling bij ontslag om bedrijfseconomische redenen:

 1. Noodzaak

Het ontslag  moet noodzakelijk zijn. Een slechte financiële situatie of een ontslag vanwege reorganisatie kan een voorbeeld zijn van een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Uiteraard dient een werkgever dit goed te onderbouwen.

 1. Afspiegeling

De ontslagvolgorde is ook zeer belangrijk. Het UWV gaat bij een dergelijk ontslag na of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Hiervan mag een werkgever alleen in specifieke situaties afwijken. Hierbij kunt u denken aan de situatie dat een werknemer voor het bedrijf onmisbaar is.

 1. Inspanning tot herplaatsing

Tot slot heeft een werkgever de plicht om voldoende inspanningen te verrichten om een werknemer te herplaatsen binnen het bedrijf. Ook dit moet een werkgever voldoende  aantonen.

Uitvoeringsregels UWV ontslagprocedure bedrijfseconomische redenen

De UWV uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen worden altijd streng door het UWV gehanteerd. De UWV uitvoeringsregels zijn te vinden via de website van het UWV. In de UWV uitvoeringsregels wordt een toelichting gegeven hoe bepaalde regelgeving wordt toegepast en welke eisen gelden voor een uwv ontslagprocedure. Ook wordt duidelijkheid gegeven welke gegevens door een werkgever moeten worden aangeleverd.

De uitvoeringsregels UWV bevatten bij een ontslagprocedure vanwege bedrijfseconomische redenen een overzicht van de relevante bepalingen bij ontslag om deze redenen. Hiermee wil het UWV door middel van de UWV uitvoeringsregels meer duidelijkheid en inzicht geven over de procedure.

Hierbij dient u te denken aan:

 • Informatie omtrent het indienen van een UWV ontslagprocedure vanwege bedrijfseconomische redenen;
 • Verweer- en reactietermijnen;
 • De behandeling van de zaak;

Ontslag tijdens ziekte wegens bedrijfseconomische redenen

Voor een ontslag tijdens ziekte wegens bedrijfseconomische redenen geldt nog steeds een absoluut opzegverbod, ook wanneer er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit houdt dus in dat een werknemer recht blijft hebben op loondoorbetaling. Toestemming kan enkel worden verleend wanneer de bedrijfsactiviteiten volledig worden stopgezet.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen  naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent ontslag om bedrijfseconomische redenen? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder.