Concurrentiebeding2021-11-29T22:31:21+01:00

Concurrentiebeding Advocaat

Een concurrentiebeding of relatiebeding is heel vergaande bepaling in een arbeidsovereenkomst. Regelmatig melden zich werknemers of werkgevers die hier vragen over hebben of met een conflict zitten. Een goede arbeidsrecht advocaat is in dat geval noodzakelijk om tot een goede oplossing te komen.

Arbeidsrecht

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is eigenlijk een verbod voor de werknemer om na het werken bij zijn werkgever soortgelijke activiteiten uit te oefenen als ondernemer of bij een ander bedrijf in loondienst. Dit wordt schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst dan wel in een aparte overeenkomst.

Bij het tekenen van het arbeidscontract is hier over het algemeen te weinig aandacht voor. Vaak wordt gedacht dat je er geen ‘last’ van zal hebben. Toch blijkt een concurrentiebeding (of een relatiebeding) dikwijls vervelend uit te pakken voor een werknemer. We zien dan ook regelmatig cliënten die een arbeidsadvocaat zoeken naar aanleiding van een concurrentiebeding. Die kan immers een grote belemmering vormen bij het vinden van een nieuwe baan.

Concurrentiebeding contract

Een concurrentiebeding is er om de werkgever te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Anders kan een werknemer met alle opgedane – en soms zeer gevoelige – kennis, bij een concurrent aan de slag. Denk aan een werknemer met kennis van (inkoop)prijzen of innovatieve processen en werkwijzen.

Als het niet aannemelijk is dat een werknemer enige kennis heeft van gevoelige kennis, is een concurrentiebeding niet nodig en zal dat ook geen standhouden in de rechtszaal. Het is namelijk niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld al je schoonmakers een concurrentiebeding laat tekenen, zodat zij niet naar het concurrerende schoonmaakbedrijf kunnen overstappen.

Concurrentiebeding bij ontslag

Als werknemer zijnde ondervind je pas hinder aan het concurrentiebeding op het moment dat er sprake is van een ontslag. Indien je er als werknemer zelf voor kiest om met ontslag te gaan, zorgt dit ervoor dat het concurrentiebeding (mits rechtsgeldig) in werking treedt.

Vaak wordt gedacht dat een concurrentiebeding geen rechtskracht meer heeft wanneer je door de werkgever ontslagen wordt. Dit is echter niet zo. Ook wanneer u door uw werkgever ontslagen wordt, behoudt het concurrentiebeding zijn rechtskracht. Indien je vindt dat je wel heel erg benadeeld wordt door het ontslag én het concurrentiebeding kan je hiervoor naar de rechter gaan.

Concurrentiebeding bepaalde tijd contract

In principe is een concurrentiebeding niet geldig wanneer deze is opgenomen in een tijdelijk contract. Op deze hoofdregel geldt slechts één uitzondering. Dit is het geval wanneer de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Slechts wanneer hier sprake van is, mag een werkgever een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract.

Een aanvullende eis hierop is wel dat er in het contract duidelijk gemotiveerd moet staan waarom deze belangen er zijn. Indien dit niet door de werkgever wordt gedaan is het beding dan ook niet geldig.

Concurrentiebeding onbepaalde tijd contract

In contracten die gelden voor onbepaalde tijd mag een concurrentiebeding worden opgenomen. Er hoeven dus geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen door de werkgever worden aangetoond. Ongeacht de belangen mag een werkgever altijd een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst.

De werkgever hoeft dan geen verantwoording af te leggen over waarom er een concurrentiebeding in het contract staat opgenomen. Wel kan hij uiteraard makkelijker worden aangetast als er geen goede reden voor is.

Rechtsgeldigheid concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is niet altijd geldig. Hieraan zitten voorwaarden verbonden. Om een rechtsgeldig concurrentiebeding te hebben dient er aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  •  het beding moet zijn gesloten met een meerderjarige,
  • het moet schriftelijk zijn opgenomen en er mag geen sprake zijn van een tijdelijk contract.

Indien het beding aan deze voorwaarde voldoet, is er in principe sprake van een geldig concurrentiebeding. Al is dit niet altijd het geval. Als blijkt dat toch niet aan de voorwaarden is voldaan is er sprake van een nietig concurrentiebeding.

Beperkingen m.b.t. het concurrentiebeding.

Een concurrentiebeding is dus niet altijd geldig. Indien er een geldig concurrentiebeding is worden hier de beperkingen in besproken. In de meest voorkomende gevallen worden er in het concurrentiebeding beperkingen opgenomen omtrent:

  • De tijd. Hierbij kunt u denken aan het feit dat u binnen 1 of 2 jaar niet bij een concurrerend bedrijf mag werken.
  • Het type nieuwe werkgever. In het concurrentiebeding kan worden opgenomen dat u niet bij de grootste concurrent van uw werkgever mag gaan werken.
  • Het soort werk dat u mag doen. U mag bijvoorbeeld niet soortgelijk werk vervullen zoals u bij uw oude werkgever heeft gedaan.
  • De plaats. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld kan worden opgenomen dat u niet bij concurrerende bedrijven binnen een straal van 50 kilometer werkzaam mag zijn.

Onredelijke beperkingen

Echter kan een concurrentiebeding ook onredelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je werkgever zegt dat je niet binnen een straal van 150 km bij een concurrent mag werken. Dit maakt het voor de werknemer natuurlijk wel heel erg lastig om een nieuwe baan te vinden. Indien je van mening bent dat je een onredelijk concurrentiebeding opgelegd hebt gekregen, kan je deze ook aanvechten bij de rechter. Het omzeilen van een concurrentiebeding wordt niet verstandig geacht. Immers kan dit zorgen voor boetes die door de werkgever opgelegd worden.

Maar nu komt wellicht de vraag bij u op of er een maximale termijn of afstand is. Er is wettelijk gezien geen maximale termijn. Wel is het zo dat als een termijn langer dan twee jaar is, we kunnen regelen dat de termijn verkort wordt via de rechtbank.

Ook wat betreft de afstand valt vaak op dat voor heel Nederland gekozen wordt. Dit betekent soms dat een medewerker in heel Nederland niet zou kunnen werken. Vaak is dit beperkend en kunnen we verzoeken de afstand te verkleinen tot een acceptabele afstand.

Concurrentiebeding zzp

Bij een werknemer wordt een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Bij een zzp’er wordt het concurrentiebeding opgenomen in de overeenkomst van opdracht. In het geval bij een zzp’er dient het concurrentiebeding overeengekomen te worden tussen partijen. Beide partijen moeten dus instemmen met het concurrentiebeding.

Dit wijkt dus iets af ten opzichte van het concurrentiebeding met een werknemer. Immers mag je als werkgever een concurrentiebeding zetten in de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van de werknemer. Al dient ook deze akkoord te gaan uiteraard. Voor een rechtsgelding concurrentiebeding met een zzp’er is dus goedkeuring nodig van de zzp’er.

Om er zeker van te zijn dat een concurrentiebeding van een zzp’er goed wordt vormgegeven, kan het handig zijn een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Wij helpen u graag verder.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een vorm van een concurrentiebeding. In een relatiebeding worden afspraken opgenomen over hoe u na het dienstverband bij uw werkgever, om dient te gaan met diens relaties.

Bij relaties moet u denken aan bijvoorbeeld bedrijven waar uw werkgever mee samen werkt of klanten van de werkgever.

Wat is het doel van een relatiebeding?

Vaak zorgt een relatiebeding ervoor dat wanneer u naar een nieuw bedrijf gaat u geen relaties mag meenemen naar uw nieuwe werkgever of uw eigen onderneming. Immers zou u op deze manier uw ex-werkgever kunnen schaden.

Klanten in veel branches zijn namelijk meer verbonden aan de persoon die ze bedient dan het bedrijf. Voor de voorwaarden van een rechtsgeldig relatiebeding zijn dezelfde voorwaarden als die van een concurrentiebeding van toepassing. Deze staan eerder in deze blog vermeldt.

Blijven een concurrentie- en relatiebeding werken bij ontslag?

Hierbij geldt dat indien de bedingen rechtsgeldig zijn opgenomen in het contract, dat deze gewoon hun werking hebben na het ontslag.Overigens kan dit zelfs na een ontslag door faillissement zijn. Al hangt dit weer af van de omstandigheden.

Dit kan dus behoorlijk belemmerend werken. Hierdoor kan het lastig worden een nieuwe baan te krijgen of een bedrijf te starten.

Hoe kom je van een concurrentiebeding af?

In de praktijk blijkt vaak dat er tussen werknemer en werkgever afspraken te maken zijn. We doen dit dan ook heel regelmatig.

In veel gevallen vindt een ontslag namelijk plaats doormiddel van een vaststellingsovereenkomst. Tijdens de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst is er voor de werknemer onderhandelingsruimte. Als werknemer is het dan ook verstandig om te komen tot goede afspraken.

Dit zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt voor de werknemer. Vaak is het hierom verstandig altijd door een arbeidsrecht advocaat te laten kijken naar uw zaak, zodat u niet met problemen komt te zitten.

Kun je ook naar de rechter?

Als u er niet uitkomt met de werkgever, kunt u ook naar de rechter. Deze gaat beoordelen of het beding geschorst kan worden.

Het beding kan door de rechter eventueel ook ingeperkt worden. Bijvoorbeeld doordat het concurrentiebeding in een beperkter gebied van toepassing is of dat de periode waarin het beding geldt, ingekort wordt. Er vindt met name een toets plaats op grond van de redelijkheid. Immers moet je ook je brood kunnen verdienen nadat je weggaat bij je werkgever.

Neem contact met ons op

Een relatie- en concurrentiebeding is dus voor zowel werknemer als werkgever een belangrijk onderwerp. Van groot belang dus dat dit goed wordt geregeld en alles volgens de wettelijke voorschriften wordt vormgegeven.

Zeker ook wanneer u een vaststellingsovereenkomst aangeboden heeft gekregen, vergt dit onderwerp vaak net nog wat extra aandacht.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent een concurrentie- en relatiebedingen? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

Wat onze cliënten over ons zeggen:

David vormt een goed team met Beau, ze zijn kundig en houden goed contact. Onze zaak is dan ook tot een goed einde gekomen. Dank hiervoor.

Richard

Helder en toegankelijk advies, ben erg goed geholpen en tevreden met het resultaat! Zeker een aanrader!

Kaz