Arbeidsovereenkomst opstellen2021-12-04T22:59:05+01:00

Arbeidsovereenkomst opstellen

Vrijwel ieder bedrijf  met personeel wil alles goed geregeld hebben op het gebied van contracten of personeel.  Juridisch advies bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst kan dan enorm waardevol zijn en van doorslaggevend belang blijken bij het voorkomen van problemen.

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst laten opstellen

Een van de belangrijkste taken voor een werkgever is een arbeidsovereenkomst laten opstellen. De arbeidsovereenkomst geeft weer hoe u alles regelt als werkgever en werknemer. Echter spelen hierbij ook het internationale recht, de cao en de regelingen van de ondernemingsraad een rol. Om discussies te voorkomen is het zaak alle afspraken goed vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Zaken kunnen maar beter duidelijk zijn. Erg goed om dit door een arbeidsrecht advocaat te laten opstellen of checken.

Inhoud van een arbeidsovereenkomst

De volgende onderwerpen dienen in ieder geval te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst:

• functie werknemer;
• proeftijd (indien dit is toegestaan);
• salaris en bonussen (ook in geval van ziekte);
• vakantie & verlof;
• arbeidstijden werknemer;
• controlevoorschriften bij ziekte;
• duur van de arbeidsovereenkomst;
• opzegtermijn (in geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd), en
• tussentijds opzegbeding (in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).

Concurrentiebeding en relatiebeding?

Verder moet er nagedacht worden of een concurrentiebeding of relatiebeding opgenomen dient te worden. Dit is afhankelijk van de functie van uw werknemer en de soort onderneming die u als werkgever heeft.

Bovendien is een concurrentiebeding niet zondermeer geldig in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Wil er überhaupt sprake zijn van geldigheid, dan moet er een uitgebreide motivatie worden opgenomen. Dus daar moet u als werkgever goed uw gedachten over laten gaan.

In ons artikel over het concurrentiebeding gaan wij hier uitgebreid op in.

Geheimhoudingsbeding, nevenbeding in arbeidsovereenkomst

Ook is soms wijs om een geheimhoudingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Tevens kunt u denken aan een clausule in de arbeidsovereenkomst van een beperking van nevenwerkzaamheden. Zo’n clausule kan bijvoorbeeld inhouden dat uw werknemer niet dezelfde activiteiten mag verrichten buiten uw onderneming om. Ook horen we van werkgevers dat hun werknemers uitgeput op hun werk verschijnen vanwege andere activiteiten; dit is uiteraard niet wenselijk.

Vaak worden voornoemde bedingen door elkaar gebruikt; dit leidt tot veel verwarring en bovendien tot onzekerheid. Als u een geschil heeft en u dient voor de rechter te komen, dan moet deze verwarring er uiteraard niet zijn; immers, werknemers hebben veel meer bescherming in het arbeidsrecht dan u als werkgever heeft. Dus het is belangrijk om de arbeidsovereenkomst op maat te (laten) stellen voor de functie waarin de werknemer werkzaam is.

Arbeidsovereenkomst up to date houden

Nadat de arbeidsovereenkomst is ondertekend, kan er in de loop van het dienstverband van alles wijzigen. Het is dus raadzaam voor u als werkgever om het een en ander in de arbeidsovereenkomst te kunnen aanpassen wanneer dit nodig is. Zo kan het raadzaam zijn om, als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd, opnieuw het concurrentie- of relatiebeding overeen te komen. Daarnaast is het goed mogelijk dat de functie van uw werknemer gedurende de looptijd van het dienstverband wijzigt. Ook dan dient hetgeen gewijzigd is opgenomen te worden als aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst & Advocatenkantoor Van Wessel

Advocatenkantoor Van Wessel kan een arbeidsovereenkomst opstellen voor u, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van uw bedrijf. Zo kan deze worden aangevuld met een personeelsreglement dat past bij uw bedrijf en uw visie. Ook kan uiteraard een autoreglement of kunnen er internet- en e-mailrichtlijnen worden opgesteld. Deze kunnen naar behoefte worden aangepast indien nodig.

Gerelateerde artikelen

Wat onze cliënten over ons zeggen:

David vormt een goed team met Beau, ze zijn kundig en houden goed contact. Onze zaak is dan ook tot een goed einde gekomen. Dank hiervoor.

Richard

Helder en toegankelijk advies, ben erg goed geholpen en tevreden met het resultaat! Zeker een aanrader!

Kaz