Een van de redenen waarop iemand ontslagen kan worden is ontslag door disfunctioneren. In dit artikel gaan we in op de eisen en de haken en ogen voor een dergelijk ontslag.

Wat is disfunctioneren?

Om te kunnen begrijpen wanneer u ontslagen kan worden wegens disfunctioneren is het van belang dat eerst duidelijk is wanneer er juridisch sprake is van disfunctioneren. Kort gezegd komt disfunctioneren erop neer dat iemand zijn werk niet goed genoeg doet. Echter moet de werkgever dit wel kunnen aantonen.

U kan niet uit het niets ontslagen worden om het feit dat u niet zou functioneren. Dit zou het voor een werkgever wel erg eenvoudig maken om van zijn werknemers af te komen. Hoe ontslag wegens disfunctioneren dan wél precies in elkaar zit zullen wij aan u uitleggen in dit artikel. Dat er sprake is van disfunctioneren moet daarnaast blijken naar verloop van tijd.

Het personeelsdossier is erg belangrijk

Zo moet de werkgever om een beroep te kunnen doen op deze ontslaggrond, eerst een volledig ontslagdossier hebben opgebouwd. In dit ontslagdossier wordt bijgehouden wat er bijvoorbeeld niet goed gaat en er dient ook te staan dat er door de werkgever voldoende hulp/mogelijkheden tot verbetering zijn geboden.

Een ontslag wegens disfunctioneren kan dus nooit vanuit het niets komen. Hier gaat altijd al een traject aan vooraf.

Wettelijke voorwaarden voor ontslag door disfunctioneren

 

Om iemand te mogen ontslaan wegens disfunctioneren dient er voldaan te zijn aan een aantal wettelijke voorwaarden:

 

 1. Bewijs door de werkgever

  Allereerst is een belangrijk punt dat de werkgever moet kunnen bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren. Als bewijsmiddelen kunnen bijvoorbeeld functioneringsgespreken dienen of beoordelingsverslagen.

  Maar in principe kan alles als bewijsmiddel dienen, dus ook brieven of memo’s. Wanneer de rechter vindt dat er genoeg bewijs is en de werkgever het disfunctioneren dus aannemelijk genoeg heeft gemaakt, kan er ontslag volgen.

 

 1. Disfunctioneren moet niet voortkomen of komen door ziek

   

  Vervolgens is een erg belangrijk punt is dat er geen sprake kan zijn van een ontslag wegens disfunctioneren als dit voorkomt uit ziekte of een gebrek. Ziekte dient dus niet de oorzaak te zijn.

  Wanneer een werknemer ziek is, mag een werkgever immers niet verwachten dat een zieke werknemer nog volledig in staat is zijn of haar functie uit te oefenen. Derhalve dient hier altijd rekening mee gehouden te worden wil een werkgever een werknemer kunnen ontslaan.

 

 1. Op tijd op de hoogte stellen van disfunctioneren is belangrijk

  Als derde is het ook van groot belang dat uw werkgever u op tijd op de hoogte stelt van het tegenvallende functioneren van de werknemer. Een werkgever mag dus niet opeens met enorme kritiek en een ontslagbrief aankomen.De werkgever moet hierover helder en open communiceren tegenover de werknemer. Ook moet de werkgever hierbij aangeven op welk gebied hij vindt dat de werknemer tekortschiet. Anders is er ook geen ruimte tot verbetering. Wel is het zo dat enkele kleine puntjes van kritiek niet gelijk lijdt tot disfunctioneren, hier is wel wat meer voor nodig.

 

 1. Verbetertraject aanbieden is belangrijk


  Naast het hierboven genoemde moet uw werkgever nog ander stappen zetten. Zo moet de werkgever namelijk actief en serieus proberen om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

  Een werkgever moet de werknemer een gedurende een reële periode de kans bieden om zijn functioneren te verbeteren. Dit wordt een verbetertraject genoemd. Het stellen van onhaalbare doelen voor de werknemer mag dus niet. Afhankelijk van het soort en de lengte van het dienstverband kan er meer verwacht worden van de werkgever. Wanneer u bijvoorbeeld al 40 jaar in dienst bent, mag u extra begeleiding of bijvoorbeeld scholing verwachten.  Daarnaast een langer periode om tot verbetering te komen.

  Wanneer u net een paar maanden of een jaar in dienst bent, ligt dit uiteraard weer net wat anders. Dan hoeft een werkgever zich minder in te spannen dan bij een werknemer die al lang in dienst is.

 

 1. Schuld van disfunctioneren bij werkgever en is scholing mogelijk

   

  Ook moet duidelijk zijn dat het niet de schuld is van de werkgever dat de werknemer disfunctioneert. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan de omstandigheid dat de werkgever te weinig aandacht heeft gehad voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Maar ook moet duidelijk zijn dat het disfunctioneren niet voortkomt uit onvoldoende scholing van de werknemer.

  Immers kan dit door een scholing/cursus worden opgelost.

 

 1. Is er nog een andere functie beschikbaar?


  Als laatste moet bij ontslag door disfunctioneren dat er voor de werknemer ook geen andere functie beschikbaar is binnen het bedrijf. De werkgever is namelijk verplicht eerst te zoeken naar een eventuele andere passende functie binnen het bedrijf. Als de werkgever dit niet doet, kan er ook geen sprake zijn van een ontslag wegens disfunctioneren.

  Zoals hierboven beschreven zijn er dus best wat regels waar een werkgever zich aan moet houden voordat hij een werknemer op deze grond mag ontslaan. Dit maakt een ontslag door disfunctioneren voor werkgevers erg lastig.

  Van belang is daarom ook om transparant te zijn naar werknemers en zeker niet uit emotie te handelen. Daarnaast u goed te laten adviseren of er nog andere mogelijkheden zijn.

Heeft u bij ontslag door disfunctioneren recht op een transitievergoeding?

Een vraag die cliënten vaker stellen is of ze recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag wegens disfunctioneren. Het antwoord hierop is ja.

Alleen als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door een werknemer is hier geen recht op. Dit speelt echter meer bij ontslag om dringende redenen.

Heeft u bij ontslag door disfunctioneren recht op een WW-uitkering?

Het antwoord op deze vraag is ja. Alleen bij ontslag om dringende redenen (ontslag op staande voet) is dit recht er niet meer. Dus uw uitkering komt niet in gevaar.

Neem bij ontslag of dreigend ontslag contact met op met een arbeidsadvocaat

Een ontslag wegens disfunctioneren ligt dus iets gecompliceerder dan het wellicht in eerste instantie lijkt. Zo is het als werkgever van belang aan een goed dossieropbouw te doen, maar ook als werknemer wil je niet een geringe vorm van disfunctioneren zomaar ontslagen kunnen worden.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent het ontslag wegens disfunctioneren? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder!