Transitievergoeding2021-11-06T07:40:52+01:00

Transitievergoeding

De transitievergoeding hoe hoog is die eigenlijk en is die altijd van toepassing. In veel ontslagzaken zien we dat discussie is omtrent de ontslagvergoeding waar deze transitievergoeding deel van uitmaakt.  Juridisch advies bij ontslag is enorm waardevol en vaak van doorslaggevend belang voor de hoogte hiervan. Ons advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht wil u graag bijstaan en adviseren.

Arbeidsrecht

Heb ik recht op een ontslag- of transitievergoeding?

Hoe zit het met de transitievergoeding of ontslagvergoeding. Dit is een vraag die cliënten ons vaak stellen. Niemand zit te wachten op een ontslag. Immers is het een ingrijpend iets.

Vaak willen beide partijen na het uitspreken van het ontslag het liefst ook zo snel mogelijk los van elkaar verder. Toch is het van belang zowel voor een werkgever als werknemer om te weten waar men recht op heeft. Hierbij is het uitgangspunt dat er bijna altijd wel recht is op een vergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

Dit is een vergoeding als je bent ontslagen en de overeenkomst tot een einde is gekomen door de werkgever. De transitievergoeding kan enerzijds worden gezien als een compensatie voor het ontslag.

Anderzijds zorgt de vergoeding ervoor dat de periode tot de werknemer een nieuwe baan heeft makkelijker te overbruggen is. Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, is er in principe recht op een transitievergoeding.

Naast deze vergoeding bestaat er ook de billijke vergoeding. Bovendien kunnen wij ook onderhandelen over vergoedingen. Hierdoor kan een vergoeding een heel stuk hoger zijn.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

In principe heeft iedereen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Hierbij is het niet van belang of u wordt ontslagen of dat uw contract niet wordt verlengd. In beide gevallen zou u recht hebben op de transitievergoeding. Wel zijn er enkele eisen verbonden aan wanneer u recht heeft op een transitievergoeding.

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding in de volgende gevallen:

  • Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt;
  • Door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter op het verzoek van de werkgever;
  • Wanneer er op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd;

Transitievergoeding advocaat

Wat goed is om te weten is dat de transitievergoeding in feite een minimumvergoeding is uitzonderingen daargelaten. Dit betekent dat wij als arbeidsadvocaat vaak omtrent de ontslagvergoeding onderhandelen.

Zeker als een werkgever geen goed dossier heeft om u te kunnen ontslaan is er ruimte om te onderhandelen. Op die manier komt u gunstiger uit. Bovendien onderhandelen we vaak ook over de vergoeding voor onze kosten. Meestal worden die geheel of voor een groot deel door een werkgever voldaan.

Neem contact met ons op

Een transitievergoeding of ontslagvergoeding is een belangrijk onderwerp. Van groot belang dus dat dit goed wordt geregeld en er voor u wordt onderhandelt. Zeker als werknemer kan het een groot verschil maken wanneer er nog even door een professional gekeken wordt naar de hoogte van de vergoeding.

Heeft u vragen over ontslag of wenst u advies omtrent de transitievergoeding? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder!

Veel gestelde vragen over de vergoeding

Hieronder behandelen we in het kort een aantal veel gestelde vragen over vergoedingen, zodat u meer helderheid heeft hierover. Uiteraard is ieder geval anders en moet u de antwoorden dan ook niet als specifiek advies voor uw geval beschouwen.

Hiervoor dient u contact op te nemen en het een en ander toe te lichten.

Wanneer heeft u geen recht op een transitievergoeding?

Als u zelf ontslag neemt heeft u geen recht op een transitievergoeding. Ook is er geen recht op een transitievergoeding wanneer het ontslag ernstig verwijtbaar is.

Ook heeft u meestal geen recht op een transitievergoeding wanneer u op staande voet bent ontslagen.

Heb je ook recht op een transitievergoeding bij een tijdelijk contract?

Voorheen was het zo dat er geen transitievergoeding betaald hoefde te worden wanneer een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Sinds 1 juli 2015 is het zo dat de werkgever verplicht is ook bij een tijdelijk contract een transitievergoeding te betalen.

Voor de lengte van het dienstverband voor de berekening van de vergoeding wordt gekeken naar alle contracten bij elkaar opgeteld. Wel van belang dat er tussen de contracten niet langer dan 6 maanden zonder contract zit.

Indien dit namelijk wel het geval is, telt dit contract niet mee voor de berekening van de lengte van het dienstverband. Verder gelden gewoon dezelfde regels als bij elke andere vergoeding.

Hoeveel geld krijg je als je ontslagen wordt?

In elke situatie is het bedrag dat je ontvangt bij ontslag anders. De transitievergoeding is afhankelijk van het salaris dat je ontvangt, je leeftijd en hoelang je bij je werkgever in dienst bent. Dit zorgt er dus voor dat de hoogte van de vergoeding per persoon anders is. Per gewerkt jaar krijg je namelijk 1/3 van het bruto maandsalaris. Daarnaast krijg je per gewerkte maand 1/36ste van het bruto maandsalaris.

Wat is de maximale transitievergoeding?

Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt geen minimum. In principe kan dus elk bedrag worden gezien als een transitievergoeding. Wel is er sinds 1 januari 2021 een maximum. Dit maximum is een transitievergoeding van € 84.000,00 bruto. Wanneer je jaarsalaris hoger ligt dan  € 84.000,00 ontvang je als transitievergoeding 1 jaarsalaris.

Wel kan bij een ontslag met wederzijds goedvinden in overleg een ander bedrag worden overeengekomen. Dus dat biedt mogelijkheden voor een arbeidsadvocaat.

Kan de ontslagvergoeding ook hoger zijn?

De ontslagvergoeding kan zeker ook hoger zijn dan de transitievergoeding. in overleg en zeker in de onderhandelingen door een arbeidsadvocaat komt vaak een hoger bedrag tot stand. Dit omdat een werkgever zijn ontslagdossier vaak niet rond krijgt.

Is de transitievergoeding netto of bruto?

Wat daarnaast van belang is als werknemer zijnde is om in je achterhoofd te houden dat de vergoeding een brutobedrag is. Dit houdt in dat er over de vergoeding nog belasting dient te worden betaald. Hetgeen als bedrag in bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst is opgenomen als transitievergoeding is derhalve niet het bedrag dat u op uw rekening zult ontvangen.

Wanneer ontvang je de transitievergoeding?

Een werkgever is verplicht de transitievergoeding uit te betalen op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is beëindigd. Dit betekent dat de betaling samen met de eindafrekening van het laatste loop dient te worden betaald.

Wanneer er niet tijdig door de werkgever wordt betaald is de werkgever een wettelijke rente van 2% verschuldigd over de vergoeding. Van belang voor de werkgever dus om tijdig de betaling te voldoen.

Kan de vergoeding ook in termijnen betaald worden?

Soms kan het voorkomen dat het voor een werkgever niet mogelijk is om het bedrag in een keer te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bedrijf in dusdanig zwaar weer verkeerd, dat betaling van de vergoeding de bedrijfsvoering zou schaden.

In zulke gevallen kan er in termijnen worden betaald. Deze termijnen worden dan meestal verspreid over maximaal zes maanden. Wel is het hierbij van belang dat dit in overleg met de werknemer wordt gedaan.

Neem contact met ons op

Een transitievergoeding is dus voor zowel werknemer als werkgever een belangrijk onderwerp. Van groot belang dus dat dit goed wordt geregeld en alles volgens de wettelijke voorschriften wordt vormgegeven. Zeker als werknemer kan het een groot verschil maken wanneer er nog even door een professional gekeken wordt naar de hoogte van de vergoeding.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent de transitievergoeding? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

Wat onze cliënten over ons zeggen:

David vormt een goed team met Beau, ze zijn kundig en houden goed contact. Onze zaak is dan ook tot een goed einde gekomen. Dank hiervoor.

Richard

Helder en toegankelijk advies, ben erg goed geholpen en tevreden met het resultaat! Zeker een aanrader!

Kaz