Op 7 februari 2022 zijn wij geïnterviewd door het TV programma Radar daar ze de menig wilden van een expert op het gebied van arbeidsrecht. Ons werd ons gevraagd wat veel voorkomende fouten zijn in een arbeidsoverkomst. Hieronder is het interview weergegeven dat te vinden is op de site van Radar.

Het interview:

Een nieuwe baan, een reden om iets te vieren! Toch kun je soms beter niet te vroeg juichen. Er worden namelijk vaak fouten gemaakt in arbeidscontracten die jouw positie kunnen verslechteren. Radar sprak met David van Wessel, advocaat op het gebied van arbeidsrecht bij advocatenkantoor Van Wessel in Barendrecht, en zette acht veelgemaakte fouten op een rijtje. 

1. Periode

Het gaat vaak al mis bij de proeftijd. ‘We zien vaak dat er wordt afgesproken dat er een proeftijd van toepassing is, ook als er een contract is van zes maanden of korter. In dit geval mag er echter geen proeftijd zijn’, vertelt Van Wessel.

Maar hoe zit het dan bij langere contracten? ‘Bij een jaarcontract mag de proeftijd maximaal een maand zijn, maar we zien toch vaak dat er proeftijd van twee maanden wordt opgenomen in het contract. Een proeftijd van twee maanden mag wel bij een contract voor twee jaar of langer en als je een contract voor onbepaalde tijd hebt.’

2. Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding wordt vaak opgenomen in arbeidscontracten, maar ze zijn bijna in alle gevallen niet geldig in tijdelijke contracten. ‘Er is slechts één uitzondering: als er zwaarwegende belangen zijn, maar dit moet een werkgever wel uitgebreid motiveren. Je kunt hierbij denken aan iemand die specifieke info heeft als accountmanager, die weet bijvoorbeeld veel over de prijzen binnen een bepaald bedrijf.’

Bij contracten voor onbepaalde tijd is een concurrentiebeding wel geldig, maar ook dan speelt de formulering een belangrijke rol. ‘Je ziet vaak dat het gematigd moet worden, oftewel beter moet worden afgebakend omdat er geen beperkingen qua regio of tijdsduur zijn opgenomen in het contract.’

Ook moet de werkgever écht beschermd worden door het concurrentiebeding. ‘Dit is het doel hiervan. Het kan dus niet zomaar worden geëist en het moet altijd schriftelijk zijn.’

3. Aanzegverplichting

De aanzegverplichting heeft betrekking op tijdelijke contracten waarbij een werkgever afscheid wilt nemen van een werknemer. ‘Dat stopt normaal van rechtswege, maar je moet een maand van tevoren ook zeggen dat het contract verloopt. Als je dat niet doet, dan kan er een sanctie worden opgelegd waarbij de straf een maandsalaris is.’

Maar hoe zit het dan bij een vast contract? Dat kan alleen ontbonden worden door opzegging van een werknemer, in gezamenlijk overleg, op basis van een uitspraak van de rechtbank of door tussenkomst van het UWV.

4. Transitievergoeding

Een transitievergoeding kun je krijgen als er ontslag plaatsvindt. ‘Hier heb je ook recht op als het dienstverband heel kort is geweest. Je hebt er geen recht op als je zelf weggaat bij een bedrijf. Er moet sprake zijn van wederzijds goedvinden of een ontslag door je werkgever, een beslissing van de rechter of het UWV.’

Van Wessel legt uit dat de hoogte afhankelijk is van het bruto maandsalaris en het aantal jaren dat de werknemer voor een werkgever heeft gewerkt. ‘Het komt grof gezegd neer op een derde van je bruto maandloon per gewerkt jaar.’

5. Ontslag op staande voet

De advocaat meldt dat dit vaak helemaal niet correct gaat. ‘Vaak ontbreekt er een duidelijke reden. Daarnaast moet een werkgever je dan ook echt direct ontslaan en niet een week later, omdat dat beter uitkomt. Anders wordt het ontslag door de rechter teruggedraaid.’

6. Verjaringstermijn vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar, in het jaar dat ze zijn opgebouwd, tenzij er geen mogelijkheid was om ze op te nemen. ‘Alleen bovenwettelijke vakantiedagen vervallen niet in het opvolgende jaar, die zijn vijf jaar lang geldig. Wettelijke dagen zijn het minimumaantal dagen waar je recht op hebt. Als je bijvoorbeeld 25 uur werkt, heb je recht op honderd vakantie-uren per jaar.’

7. Tussentijds opzegbeding

Als er geen tussentijds opzegbeding in je contract staat, kun je niet zomaar weg. ‘Je werkgever kan dan eisen dat je de volledige termijn uitzit. Let hier dus op!’

8. Studiekosten

Veel werkgevers bieden een studie aan. Wanneer een werknemer uit dienst gaat, wordt er soms geëist dat hij/zij het betaalde bedrag aan de studie terugbetaalt. ‘Dat kan alleen als het is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of als er een speciale studieregeling is getekend, waarin is afgesproken hoe het zit met de terugbetaling’, aldus Van Wessel.