Wat is de wettelijke aanzegtermijn bij een tijdelijk contract?

De aanzegtermijn bij een tijdelijk contract (van tenminste 6 maanden) is 1 maand. Bij contracten van minder dan 6 maanden geldt er GEEN aanzegtermijn.

Dit wil dus zeggen dat de werkgever bij een contract van 6 maanden of langer tenminste 1 maand van tevoren aan dient te geven of het contract wel of niet verlengd wordt.

Er is echter geen handeling nodig indien een artikel omtrent de aanzegverplichting in de arbeidsovereenkomst is opgenomen waarin deze aanzegging genoemd wordt. In dergelijke gevallen heeft de werkgever ook voldaan aan zijn aanzegverplichting. De werkgever hoeft dus niet pas richting het einde van het lopende contract aan te geven dat het contract niet zal worden verlengd.

Wat is de aanzegplicht

De aanzegplicht houdt in dat de werkgever, de werknemer tijdig inlicht omtrent wel of niet verlengen van het tijdelijke contract. Dit vanwege de beperkte (werk)zekerheid voor de werknemer.

Het tijdelijke contract eindigt van rechtswege indien de werkgever niet verlengt. De werknemer zit dan zonder baan. In het verleden kon de werkgever dit tot de laatste dag laten weten, hetgeen uiteraard tot (heel) vervelende situaties kon leiden voor de werknemer.

Schriftelijk informeren

De werkgever moet nu uiterlijk een maand voordat de tijdelijke overeenkomst eindigt de werknemer schriftelijk informeren. Hierin dient het volgende vermeld te worden:

  • Of de werkgever wel of niet de tijdelijke arbeidsovereenkomst wenst te verlengen of niet
  • Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen, dienen de voorwaarden voor het voorzetten van de arbeidsovereenkomst hier ook in genoemd te worden.

Wat is een aanzegvergoeding?

Als de werkgever te laat is met zijn aanzegverplichting, of dit helemaal vergeet, geldt er een aanzegboete. De werknemer heeft in alle gevallen recht op deze boete wanneer de aanzegging te laat is, dus ook wanneer het contract van de werknemer verlengd wordt. Bij verlenging wordt de boete in de praktijk echter vrijwel nooit opgeëist.

Hoogte aanzegvergoeding

Als de werkgever helemaal de overeenkomst helemaal niet aanzegt is de hoogte van de boete gelijk aan 1 maandsalaris.

Als de overeenkomst te laat wordt opgezegd, correspondeert de hoogte van de boete met het aantal dagen dat er te laat aangezegd is. Dus 1 week te laat, betekent dat de boete gelijk is aan 1 weeksalaris.

Geen aanzegvergoeding van toepassing

Er zijn echter ook situaties waarin de werkgever niet verplicht is tot het betalen van een aanzegvergoeding, ondanks dat hij te laat is met de aanzegverplichting. Dit gaat om de volgende situaties:

  1. Wanneer er sprake is van uitstel van betaling;
  2. Als er sprake is van een faillissement;
  3. Wanneer er sprake is van een toepassing van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen.

Wat is de vervaltermijn op de aanzegvergoeding?

Als er recht is op een aanzegvergoeding moet de werknemer deze binnen 3 maanden claimen. Deze periode van 3 maanden noemt men de vervaltermijn. Voor een vervaltermijn is in principe geen uitzondering van toepassing, dus te laat is te laat.

Neem contact met ons op!

Een aanzegverplichting is dus voor zowel werknemer als werkgever een belangrijk onderwerp. Van groot belang dus dat alles volgens de wettelijke voorschriften wordt vormgegeven.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent een aanzegverplichting? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder.

Neem contact op