Over de hoogte van partneralimentatie vaststellen worden vaak heel wat discussies gevoerd bij een echtscheiding. Het is ook niet verwonderlijk dat er discussies over gevoerd worden. Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie gaat het om grote belangen en om veel geld.

Partneralimentatie na een scheiding

Als u getrouwd bent, bent u verplicht om voor elkaar te zorgen. Dit wordt ook wel de huwelijkse plicht genoemd. In feite is alimentatie het doorlopen van de huwelijkse plicht na het huwelijk. Het idee hierachter is dat de andere partner die minder verdient of minder vermogen heeft zijn of haar leven kan opbouwen.

Periode van alimentatie na echtscheiding

Indien u vijf jaar of langer met elkaar getrouwd bent geweest, kon de periode van alimentatie 12 jaar duren. dit geldt voor alle echtscheidingen voor 2020.

Voor de periode van de echtscheidingen na 1 januari 2020 geldt echter een kortere periode van partneralimentatie. U kunt overigens ook een kortere periode met elkaar overeenkomen.

Als u korter dan vijf jaar met elkaar getrouwd bent, is de periode van alimentatie aanmerkelijk minder lang. De periode van alimentatie is dan net zo lang als de periode van het huwelijk. Dus als partijen een jaar met elkaar getrouwd zijn, zal alimentatie maximaal een jaar van kracht zijn. Dit speelt dus een belangrijke rol bij het vaststellen van de partneralimentatie.

De hoogte van de te bepalen partneralimentatie

Voor het bepalen van de hoogte van alimentatie, of het vaststellen van de partneralimentatie wordt gekeken naar behoefte en naar draagkracht. De behoefte is het bedrag dat nodig is om een bepaalde levensstandaard te handhaven, die er ook was tijdens het huwelijk. Hierbij wordt vrijwel altijd de Hofnorm gehanteerd. Dit is 60% van het gezamenlijk netto inkomen. Al kan ook hier discussie over zijn aangezien het de vraag is of men geleefd heeft van het volledige inkomen tijdens het huwelijk. Dit speelt met name bij ondernemers.

Daarnaast speelt het begrip draagkracht een belangrijke rol. Draagkracht is hetgeen degene die partneralimentatie moet betalen maximaal kan betalen gezien alle lasten die diegene heeft. Hiervoor moeten diversen vaak ingewikkelde berekeningen gemaakt door een familierecht advocaat.

Vragen?

Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn, neem dan contact met ons op.