Alimentatie2021-11-21T21:43:22+01:00

Alimentatie

Alimentatie is een belangrijk onderdeel uit het familierecht en veel geschillen gaan hierover. In deze vaak lastige procedures staan wij als alimentatie advocaat u graag terzijde. Wij weten waarop u recht op heeft, waar de kansen liggen en hoe een rechter naar uw zaak zal kijken.

Juridische problemen?

Alimentatie advocaat

Naast echtscheidingen en omgang gaan de meenste procedures over alimentatie. Zoals bekend zijn er twee soorten alimentatie namelijk kinder- en partneralimentatie. Van de meeste cliënten horen we terug dat kinderalimentatie betalen heel anders voelt dan partneralimentatie.

Desondanks is het belang van degene dit betaalt dat er niet te veel betaald wordt. voor de ontvanger is het belang om niet te weinig te ontvangen. Aan de hand van de financiële gegevens kunnen de berekeningen worden opgesteld en het een en ander berekend en geoptimaliseerd worden.

Wat doet een alimentatie advocaat?

Een alimentatie advocaat gaat eerst na of er recht is op alimentatie en vervolgens maakt hij een berekening van de hoogte van het bedrag.

Hierbij bekijken we het een en ander kunnen optimaliseren. Vooral bij ondernemers zijn er vaak veel mogelijkheden om gunstiger uit te komen.

Partneralimentatie

Dit is alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner en vloeit voort uit de zorgplicht gedurende het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. In de praktijk zien we dat dit als de meest vervelende alimentatie wordt gezien.

Immers betaalt u uw ex-partner en voelt dat heel anders dan kinderalimentatie. Dit omdat kinderalimentatie bestemd is voor de kinderen en niet voor uw ex-partner. Over partneralimentatie worden heel veel discussies en ook procedures gevoerd.

Hoeveel partneralimentatie?

Om deze vraag te beantwoorden is het nodig om een berekening te maken van de situatie. Bij de berekening van partneralimentatie wordt gekeken naar de behoeftigheid, behoefte en de draagkracht.

1.Behoeftigheid

In het kort de noodzaak tot partneralimentatie. Indien door inkomen kan worden voorzien in levensonderhoud bijvoorbeeld door meer werken is er geen of minder behoeftigheid.

Hier wordt vaak over geprocedeerd door onze familierecht advocaat.

2. Behoefte aan partneralimentatie

De behoefte is in de meeste gevallen 60% van het netto-inkomen van partijen. Dit noemen we ook wel de Hof-norm.

Slechts in uitzonderlijke situaties wordt nog gewerkt met behoeftelijsten.

3. Draagkracht

Draagkracht is in het kort hoeveel de betalende partij kan missen. Zo kan er bijvoorbeeld een behoefte aan € 1.500 aan partneralimentatie zijn bij de gerechtigde.

Echter kan het goed dat de betalende partij veel minder kan betalen. Deze moet namelijk ook de lasten kunnen blijven betalen en als er schulden zijn deze afbetalen.

Ook speelt met name bij ondernemers dat hier heel veel discussie over is.

Vaststellen partneralimentatie door alimentatieadvocaat

Als dit allemaal is doorlopen is, is het belangrijk de partneralimentatie vast te stellen. Dit kan door een gezamenlijk overeengekomen bedrag aan alimentatie te laten opnemen door de rechtbank.

Ook kan het zijn dat partijen er niet uitkomen en dat de rechtbank vervolgens het oordeel vastlegt in haar beschikking.

Eenmaal vastgesteld moet de alimentatie jaarlijks geïndexeerd worden.

Kan de alimentatie opnieuw berekend worden?

Ja dat kan zeker in het geval hij destijds verkeerd berekend is en daarnaast als sprake is van een wijziging van omstandigheden.

Zo kan het inkomen gestegen zijn of juist flink gedaald door werkeloosheid. Ook kan de omgangsregeling er ineens heel anders uitzien dan voorheen. Bovendien heeft ook de verlaging van de aftrek van de partneralimentatie gevolgen. Als advocaat doen wij dit heel regelmatig.

Goede juridische hulp door de juiste familierecht advocaat

Geen zaak is hetzelfde en ook iedere cliënt is anders. Onze taak als alimentatie advocaat is om u als een juridische gids hierin te begeleiden. Hierbij werken we oplossingsgericht zodat de uitkomst zo goed mogelijk zal zijn. Verder kenmerkt onze dienstverlening zich door de betrokkenheid met onze cliënten.

Wat kost advies door een alimentatie advocaat?

Advocatenkantoor Van Wessel vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is over de kosten. Onze familierecht advocaat werkt op basis van uurtarieven en in sommige zaken zoals een scheiding in overleg kunnen we een vast tarief aanbieden.

Wij werken niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).  De kosten hangen dus af van de zaak en hoeveel uren nodig zijn.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor een afspraak. Het eerst half uur van de intake is kosteloos.

Neem contact op

Veel gestelde vragen omtrent alimentatie

Hieronder hebben wij veel gestelde vragen rondom alimentatie opgenomen.

Wat is de maximale alimentatie?

De maximale alimentatie is afhankelijk van met name de draagkracht van de alimentatieplichtige.

We zien vaak dat dat de limiterende factor is. Verder kan de alimentatie enorm variëren van bijvoorbeeld een paar honderd tot soms zelf wel vele duizenden per maand.

Is partneralimentatie verplicht?

Dit hangt ervan af. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, komt partneralimentatie om de hoek kijken.

Het verschil in inkomen bepaalt of er alimentatie wordt ontvangen of betaald moet worden. Als bijvoorbeeld het inkomen ongeveer gelijk is speelt partneralimentatie geen rol. Ook gaat kinderalimentatie altijd voor op partneralimentatie.

Speelt partneralimentatie ook als je samenwoont?

Bij samenwoners is geen verplichting tot partneralimentatie. Bij getrouwden en mensen met een geregistreerd partnerschap is dit anders.

Wel is bij samenwoners kinderalimentatie van toepassing in het geval er kinderen zijn.

Alimentatiehoogte hoe zit dat?

De alimentatie is dus nooit hoger dan de draagkracht. Verder is partneralimentatie ook nooit hoger dan de behoefte bij de alimentatiegerechtigde.

Daarnaast speelt er nog het principe van de jusfactor. Dit houdt in dat de alimentatieplichtige het netto nooit slechter mag hebben dan de alimentatieontvanger.

Er moet jus blijven in het leven, is hier de gedachte achter. Hier houden we als alimentatie advocaat rekening mee in de berekeningen.

De duur van de partneralimentatie

Een vraag die vaak gesteld wordt is wat de duur is van partneralimetnatie. Deze is recent aangepast en standaard maximaal 5 jaar of de helft van de duur van het huwelijk.

Al zijn er nogal wat uitzonderingen in het geval er sprake is van huwelijken van 15 jaar of langer of als er kinderen jonger dan 12 zijn etc.

In ons artikel omtrent de termijn partneralimentatie van 12 naar 5 jaar gaan wij hier uitgebreid op in.

Is er recht op kinderalimentatie?

Als ouder van een kind is er een zorgplicht voor een kind. Hierbij ontvangt de verzorgende in de meeste gevallen kinderalimentatie.

Verder is kinderalimentatie geen kijkgeld. De verplichting staat los van de omgangsregeling. Dit in tegenstelling tot de hoogte van de kinderalimentatie hierbij speelt de omgangsregeling een belangrijke rol.

Wat valt onder de kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten met betrekking tot de kinderen onder kinderalimentatie. Dus huisvesting, eten, drinken, kleding, sportclubs, scouting, schoolkosten, speelgoed etc.

Bovendien ook de kosten voor de kinderopvang, welke flink kunnen oplopen. Dit zit dus allemaal in de kinderalimentatie verwerkt.

Vaak is er heel wat discussie over kleding, maar die valt er dus ook onder.

Vallen bijzondere kosten er ook onder?

In principe vallen deze er ook onder. Wel wordt er vaak afgesproken dat bijzondere kosten voor bijvoorbeeld een beugel of medisch kosten gezamenlijk worden bekostigd. Dit geldt vaak ook voor een laptop of fiets.

Wat is het doel van kinderalimentatie

Het doel van de kinderalimentatie is dat de alimentatiegerechtigde kan voorzien in levensonderhoud voor de kinderen.

Op die manier is er in de meeste gevallen geen tekort en kan de levenstandaard tijdens het huwelijk redelijk worden voortgezet.

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen en moet dan vooral de ‘armoede’ verdeeld worden. Immers zijn er twee huishoudens nodig en kan dit een behoorlijke impact hebben op het inkomen.

Kinderalimentatie of de kindrekening

Kinderalimentatie is een vast bedrag wat de een betaalt en de ander ontvangt. Dit geeft duidelijkheid en dus is er  minder discussie over geldzaken met betrekking tot  de kinderen.

Dit in tegenstelling tot een kindrekening. Deze variant met een verdeelsleutels is slechts geschikt voor ouders die het nog goed met elkaar kunnen vinden. Hierbij stort men een x bedrag op de rekening en hiervan worden de uitgaven voor de kinderen gedaan.

Wat is de gemiddelde alimentatie per kind?

De hoogte van de kinderalimentatie hangt geheel af van het inkomen van de beide ouders. Vaak zien we bedragen tussen de €100 en € 550 per maand. Kinderalimentatie is overigens niet aftrekbaar dus dit is een netto bedrag.

In een min of meer gemiddeld gezin met twee kinderen en een gemiddeld inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Als dan gekeken wordt naar de hoogte van het bedrag komt men uit op zo’n € 140,00 per kind aan kinderalimentatie.

Hoe berekent een advocaat kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is wat betreft de behoefte forfaitair. We kijken aan de hand van de Nibud tabellen en het netto-inkomen  wat de behoefte aan alimentatie is van een kind.

Vervolgens kijken we naar de draagkracht van beide partijen en zo komt men tot een verdeling. Hieruit volgt ook afhankelijk van de omgangsregeling een bedrag. In ons artikel kinderalimentatie berekenen gaan wij hier uitgebreid op in.

Wat kost een herberekening alimentatie?

Uiteraard hangt dit af van de situatie, maar meestal kost het slechts een paar uur werk en is het niet kostbaar. Dit doen wij vaak eerst voordat we verder stappen nemen soms ook met geschatte bedragen zodat de wederpartij hier geen notie van heeft.

Wel is van belang hoe de alimentatie tot stand is gekomen en is vastgelegd. Ook speelt een rol of er sprake is van ondernemerschap of loondienst.

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

Gerelateerde artikelen

Wat zeggen cliënten over ons:

Betrokken, persoonlijk en gelijkwaardig. David heeft empatisch vermogen, zonder daarbij zijn professionaliteit en eerlijkheid te verliezen. Duidelijke advisering en handelt snel.

Tamira

Heb je raad of bijstand nodig dan is advocatenkantoor Van Wessel een hele goede aanrader, goede vakkennis en een hands-on mentaliteit.

Vera