Verplicht vaccineren vanwege je werkgever is iets waar nu regelmatig aan gedacht wordt. Hoewel iedereen dit liever anders zou zien, kunnen we er helaas niet omheen: het COVID-19 virus speelt momenteel een zeer grote rol in ons leven. Iedereen fantaseert erover hoe het zou zijn om weer een drankje op het terras te kunnen doen, op vakantie te gaan en weer met alle collega’s op kantoor te kunnen werken.

Op dit moment zijn in Nederland naar schatting bijna 3,8 miljoen vaccinaties toegediend. Uit onderzoek blijkt dat lang niet iedereen voorstander van het vaccin is en zijn er een hoop mensen die aangeven twijfels te hebben omtrent het vaccineren of het vaccin überhaupt niet toegediend wensen te krijgen.

Mag mijn werkgever mij verplichten een een vaccinatie te nemen?

Wat nu als een werkgever een werknemer verplicht om het vaccin te nemen, mag dit zomaar? Het doel van deze blog is om deze vraag vanuit een juridisch perspectief te beantwoorden.

Verplicht vaccineren werknemers

Inmiddels is het algemeen bekend dat zowel werkgevers als werknemers in deze lastige tijd veel te verduren hebben. Veel werknemers werken al maanden vanuit huis en veel werkgevers vrezen over hun voortbestaan als gevolg van de coronacrisis. Het vaccin tegen het coronavirus zal er hopelijk voor zorgen dat we weer terug kunnen naar het ‘oude normaal’.   

Veel werkgevers zullen dan ook voorstander zijn dat hun werknemers het vaccin nemen, zodat zij weer naar kantoor kunnen komen zonder dat er een risico bestaat om het virus op te lopen of anderen te besmetten. Aan de andere kant zullen er ook werknemers zijn die niet staan te springen om het vaccin toegediend te krijgen .  

Wat zegt de minister over verplicht vaccineren

Minister De Jonge heeft reeds aangegeven dat niemand kan worden verplicht om het vaccin te nemen. Dit blijkt ook uit artikel 11 van de Nederlandse Grondwet. Hierin staat weergegeven dat alle burgers het recht hebben om zelf te bepalen wat er met hun lichaam gebeurd. Verplicht vaccineren zal dan ook niet iets zijn wat de overheid snel aan haar burgers zal opleggen.

Vaccinatieplicht opgelegd door werkgever

Als werkgever bestaat er meer vrijheid in dergelijke gevallen. Dit komt doordat artikel 11 van de Nederlandse Grondwet alleen werkt tussen burgers en de overheid en niet tussen burgers onderling. Hierdoor kan een werknemer geen rechtstreeks beroep doen op de Nederlandse Grondwet.

De werknemer kan zich echter wel beroepen op het goed werkgeverschap. Hierbij is van belang dat er vanuit een werkgever een zorgplicht bestaat om voor een verantwoorde en veilige werkomgeving te zorgen. waarbij een werkgever de risico’s voor werknemers bij de uitvoering van hun activiteiten dient te beperken. In dat kader kan men zich afvragen of een verplichte vaccinatie tegen het coronavirus ook onder de zorgplicht van de werkgever valt. Hierover bestaat in de jurisprudentie veel discussie. Daarnaast zou je kunnen stellen dat ook een werknemer als goed werknemer het een en ander verplicht is naar zijn werkgever toe.

De afweging van belangen bij verplicht vaccineren

Onze verwachting is echter niet dat een werkgever haar werknemers kan verplichten om een vaccinatie te nemen, immers is dit wel erg vergaand. Aan de andere kant kunnen wij ons wel voorstellen dat de belangenafweging van de rechter anders zou kunnen zijn. Indien het bijvoorbeeld gaat om het verplicht vaccineren van een verpleegkundige in het ziekenhuis zou dit anders gezien kunnen worden. In dat geval dient de vaccinatie tenslotte ook ter bescherming van de werknemer en de patiënten. al verwachten we niet dat dit tot ontslag zal gaan leiden.

Conclusie

Tegen de wil van een werknemer kan nooit een verplichte vaccinatie worden opgelegd. Wel zou het weigeren van het nemen van een vaccinatie mogelijk kunnen leiden tot een grond voor ontslag. indien een werknemer niet langer geschikt is voor de uitoefening van de functie hierdoor. Ook dit is uiteraard weer afhankelijk van alle omstandigheden van het geval en ter beoordeling van de rechter.

Neem contact met ons als u een vraag heeft en wij helpen u verder.