Wat is de wettelijke opzegtermijn bij een tijdelijk contract?

De opzegtermijn bij een tijdelijk contract of tussentijdse opzegging is lang niet voor iedereen even helder. In een arbeidscontract zijn verschillende afspraken genoteerd, waaronder afspraken over loon, werktijden en opzegging van een contract voor bepaalde tijd.

Ook zijn er zaken die niet in het arbeidscontract staan beschreven, maar die wel belangrijk zijn. Daarnaast is een van de belangrijke zaken hoe de opzegging van de tijdelijke overeenkomst is geregeld.

Opzeggen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een van de belangrijkste dingen waar je rekening mee dient te houden is de wettelijke opzegtermijn bij een tijdelijk contract. Daarnaast de voorwaarden om een contract voor bepaalde tijd  of tijdelijk contract op te zeggen.

In dit artikel zullen we ingaan op het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook zullen we ingaan op wat voor gevolgen ziekte voor het opzeggen van een tijdelijk contract heeft.

Tijdelijk contract opzeggen

Bij een tijdelijk contract gelden andere voorwaarden dan bij het opzeggen van een vast contract. Immers heb je met een vast contract een stuk meer zekerheid over je toekomst binnen het bedrijf dan bij een tijdelijk contract.

Wettelijke opzegtermijn tijdelijk contract

Een tijdelijk contract eindigt in beginsel van rechtswege. De wettelijke opzegtermijn is hierbij normaal gesproken 1 maand.

Echter kan het zo zijn dat er in het contract zelf een andere termijn is afgesproken. Ook kan het zijn dat in de cao een andere termijn is genoemd Dit is dus belangrijk bij het opzeggen van een contract voor bepaalde tijd.

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Tussentijdse opzegging bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ligt ingewikkelder dan bij een contract voor onbepaalde tijd.

Een tussentijdse opzegging kan alleen wanneer dit in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Wanneer dit niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst is deze mogelijkheid er dus niet. Hier zien wij dus als arbeidsadvocaat heel wat vragen over. Wel kan er in dat geval in onderling overleg besloten worden om het contract te beëindigen.

Gevolgen opzeggen contract voor bepaalde tijd

Als u wilt opzeggen en uw werkgever dit niet wenst kan deze van u eisen dat u tot de einddatum blijft doorwerken. Dus stel dat u een jaarcontract eerder wenst op te zeggen en er nog een aantal maanden gewerkt moeten worden, dan wordt het lastig.

Indien u weigert te werken kan de werkgever zelfs een schadevergoeding eisen. In contracten waarin vermeld staat dat u het tijdelijke contract eerder mag opzeggen dient u wel rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn bij een tijdelijk contract.

Uitzondering tot opzegging tijdelijk contract

Voor de werkgever zijn er slechts heel beperkt mogelijkheden om het tijdelijk contract eerder op te zeggen. Dit wordt vaak tussentijds opzeggen genoemd.

Dit kan de werkgever in feite alleen wanneer er toestemming is gekregen van het UWV of van de kantonrechter. Daarnaast kan de werkgever het contract uiteraard ook tussentijds opzeggen wanneer er sprake is van een ontslag op staande voet.

In dit geval mag de werkgever uiteraard de arbeidsovereenkomst eerder laten eindigen dan in de einddatum stond vermeld.

Eerdere beëindiging tijdelijke overeenkomst in overleg

Ook kan het contract eerder beëindigd worden wanneer dit in overleg gebeurt. In dit geval wordt er een beëindigingsovereenkomst opgesteld waarin er afspraken worden gemaakt over de beëindigingsvergoeding en de einddatum.

Ziekte bij einde tijdelijk contract

Het kan natuurlijk voorkomen dat u als werknemer of bij een werkgever dat uw medewerker ziek wordt in de tijd dat er sprake is van het tijdelijke contract.

Dit is uiteraard altijd lastig ook arbeidsrechtelijk gezien.

Tijdelijk contract eindigt bij ziekte

Omdat er bij een tijdelijk contract al een einddatum vaststaat, zal het contract voor bepaalde tijd eindigen door ziekte en gaat de werknemer ziek uit dienst.

Dus stel dat een medewerker een jaarcontract heeft dan eindigt dit jaarcontract van rechtswege. Wel belangrijk om de juiste administratieve handelingen te verrichten in dat geval.

Ziektewetuitkering bij aflopen tijdelijk contract

In het geval dat uw contract inderdaad afloopt tijdens de loondoorbetalingsverplichting, krijgt de werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV vanaf de datum van het aflopen van het tijdelijke contract tot maximaal 2 jaar hierna.

Het UWV is dan ook verantwoordelijk voor eventuele re-integratie en dergelijke. De werkgever draagt dus in dat geval niet de volledige zorg voor de doorbetaling van salaris tijdens ziekte. Wel belangrijk om een werknemer ziek uit dienst te melden.

Ziekte geen reden tot opzegging tijdelijke overeenkomst

Ziekte van de werknemer is geen geldige reden om het tijdelijke contract op te zeggen.

Daarnaast mag ziekte ook geen reden zijn voor de werkgever om het tijdelijke contract niet te verlengen. De werkgever mag de ziekte immers niet tegen de werknemer gaan gebruiken.

In de praktijk wordt dan vaak een andere reden aangehaald.

Neem contact met ons op

Een tijdelijk contract opzeggen kan dus nog wel voor wat problemen zorgen. Zeker als er geen opzegtermijn is opgenomen. in het geval van ziekte is het goed om te kijken wat de rechten en plichten zijn die op dat moment gelden.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent opzegging van een tijdelijk contract? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder.

Neem contact op