Regelmatig komt de vraag voor of het delen van een ontslagvergoeding bij echtscheiding nodig is. In dit artikel beschrijven we wanneer dit het geval is en wanneer niet.

Ontslagvergoeding delen bij gemeenschap van goederen

In Nederland is de gemeenschap van goederen het wettelijke basisstelsel voor huwelijken tot 1 januari 2018. Bij de gemeenschap van goederen valt alles wat men voor- en tijdens het huwelijk bezat in ‘de gemeenschappelijke pot’. Dus met andere woorden: alles wat de gemeenschappelijke pot binnenkomt, is bezit van beide huwelijkspartners. Voorbeelden hiervan zijn: een erfenis, schenking of een testament. Ook spaargelden en het inkomen van beide partijen behoren tot de huwelijksgemeenschap, evenals de schulden van partijen.

Ook een ontslagvergoeding valt binnen de gemeenschap van goederen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de ontslagvergoeding tussen partijen dient te worden verdeeld. Echter indien er sprake is van verknochtheid, gelden er uitzonderingen waarbij de ontslagvergoeding niet tussen partijen dient te worden verdeeld. Als arbeidsadvocaat krijgen wij hier geregeld vragen over.

Wat is verknochtheid?

Volgens de vaste rechtspraak houdt verknochtheid in dat er een duurzaam en persoonlijk verband is tussen het goed en één van de echtgenoten. Dit betekent dus dat een deel van het vermogen heel specifiek verbonden is aan een van de huwelijkspartners.

Vaste rechtspraak omtrent het delen van de ontslagvergoeding

Er zijn verschillende uitspraken geweest, waarin men zich afvroeg of de ontslagvergoeding wel of niet dient te worden gedeeld bij echtscheiding. Hieronder zetten we een aantal uitspraken met betrekking tot het delen van de ontslagvergoeding bij echtscheiding uiteen.

Door de rechter wordt er gekeken naar de aanspraken op de ontslagvergoeding vóór en na de ontbinding van het huwelijk. In een arrest van de Hoge Raad is bepaald dat de ontslagvergoeding binnen de gemeenschap van goederen valt, indien er aanspraak op is gemaakt vóór de ontbinding van het huwelijk.

Periodieke uitkeringen

Indien er periodieke uitkeringen zijn gedaan na de ontbinding van het huwelijk, worden deze gezien als een vervanging van de verdienste. Tevens zien we dit als een aanvulling op het inkomen van een van de echtgenoten, en is de ontslagvergoeding dus verknocht. De ontslagvergoeding valt dan dus niet binnen de gemeenschap van goederen. Gevolg is dat u uitkeringen na echtscheiding dan niet hoeft te verdelen.

Ontslagvergoeding als inkomensaanvulling

Zolang de ontslagvergoeding als inkomensaanvulling fungeert, maakt het niet uit of een werknemer direct, danwel niet direct aanspraak maakt op de ontslagvergoeding. Ook dit heeft de Hoge Raad in een arrest bepaald. Voor een werknemer is het dus van belang dat de bestemming en het doel van de ontslagvergoeding hetzelfde blijft. De vergoeding moet dienst doen als een aanvulling op het inkomen.

Ontslagvergoeding in stamrecht B.V.

Een andere casus is het storten van de ontslagvergoeding in een stamrecht B.V.. Indien het doel van de storting in de stamrecht B.V. is om de ontslagvergoeding pas op latere leeftijd te gaan gebruiken, bijvoorbeeld indien de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, dient de ontslagvergoeding te worden verdeeld. Op dat moment valt de ontslagvergoeding namelijk weer in de gemeenschap van goederen. Het gevolg daarvan is dat er verdeling dient plaats te vinden.

Ontslagvergoeding uitgekeerd in contanten

Indien een werknemer de ontslagvergoeding niet op zijn rekening krijgt gestort, maar deze in een keer laat uitkeren in de vorm van contacten, is de ontslagvergoeding niet verknocht. De ontslagvergoeding valt dan dus binnen de gemeenschap van goederen. Dit betekent dat u de ontslagvergoeding bij helften moet verdelen. Dit heeft de Hoge Raad in 1996 bepaald en is dus iets om waakzaam voor te zijn.

Conclusie ontslagvergoeding delen bij echtscheiding

Er zijn dus verschillende situaties waarin u de ontslagvergoeding bij een echtscheiding wel of niet moet delen. Het is goed om dit in de gaten te houden en u vooraf te laten informeren wat de gevolgen zijn van het ontvangen van een ontslagvergoeding, indien u gehuwd bent in gemeenschap van goederen.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over het delen van een ontslagvergoeding bij echtscheiding, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.