Niet ontvangen loon, dus een loonvordering

Het komt regelmatig voor dat mensen bij ons komen en dat ze aangeven dat ze nog geld van een werkgever tegoed hebben en dus een loonvordering moeten instellen.  Zeker bij ontslagzaken komt dit voor. Vaak is het dan zo dat het contract of de cao niet goed wordt toegepast en de werknemer te weinig loon krijgt. Ook zien wij regelmatig werknemers die geen toeslagen ontvangen.

Een tijd geleden kwamen enkele werknemers van het zelfde bedrijf bij ons die nooit toeslagen kregen. Zij werkten regelmatig nachtdiensten en ook werkten zij gedurende feestdagen. Maar nooit kregen zij toeslagen voor het verrichte werk. Zij hadden nog duizenden euro’s tegoed van hun werkgever.

Wat is een loonvordering?

Een loonvordering is een aansprak op een bepaald geldbedrag (loon) van de werknemer op de werkgever. Hier heeft de werknemer recht op omdat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en er te weinig of geen loon ontvangen is.

Een loonvordering hoeft niet enkel te bestaan uit loon dat niet of niet correct is uitbetaald, maar kan ook bestaan uit een vordering op te weinig ontvangen vakantiegeld of toeslagen.

Geen loon ontvangen door dreigend faillissement

Daarnaast zien we regelmatig dat werknemers bij ons komen, omdat ze al een paar maanden geen loon hebben ontvangen, omdat een werkgever in een slechte financiële positie verkeert of omdat de arbeidsrelatie niet goed verloopt.

Een werkgever kan dus niet het argument gebruiken dat er onvoldoende financiële middelen zijn om het salaris te kunnen betalen. De werkgever draagt immers de verantwoording om zijn werknemers tijdig en op juiste wijze van loon te kunnen voorzien. Dit is simpelweg het bedrijfsrisico van de werkgever.

Loonvordering  instellen en wettelijke verhoging

Dus moet u in dat geval een loonvordering instellen. Dit is een claim die u neerlegt bij uw werkgever. Naast loon kunt u in dit geval ook vragen om rente en aanspraak maken op de wettelijke verhoging ex art. 7:625 BW, en de buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. Vooral de wettelijke verhoging is financieel heel interessant om toe te passen en dus op te eisen. Deze kan als uw werkgever meer dan 14 dagen te laat is 50% van de loonsom bedragen. Dus als uw brutoloon 2.000 euro per maand bedraagt, bedraagt de wettelijke verhoging 1.000 euro.

Betalingsonmacht werkgever

Overigens werkt het zo dat als uw werkgever in betalingsonmacht is terechtgekomen en u al stappen heeft gezet, doch zonder resultaat dat u de claim kunt neerleggen bij het UWV. Zij zullen dan beoordelen of een deel vergoed kan worden vanuit het UWV.

Verjaringstermijn is vijf jaar bij het instellen van een loonvordering

Het is belangrijk dat een loonvordering op tijd wordt ingesteld. U kunt tot 5 jaar nadat deze ontstaat een loonvordering instellen. Dus ondanks dat u misschien recht zou hebben op achterstallig loon over een periode van 10 jaar, dan nog gaat u maar het loon over de periode van 5 jaar kunnen claimen. Het is dus van groot belang dat u er tijdig bij bent en actie onderneemt.

Wel is er voor de werknemer een mogelijkheid om de verjaringstermijn te verlengen. De verjaring moet dan worden gestuit. Met stuiten geeft de werknemer aan bij de werkgever, dat hij nog steeds aanspraak wil maken op het achterstallige loon. Dit moet schriftelijk gebeuren.  Wanneer de werknemer dit doet, verschuift de einddatum van de verjaringstermijn en geldt er een nieuwe verjaringstermijn van opnieuw 5 jaar.

Neem contact met ons op!

Een loonvordering is dus voor zowel werknemer als werkgever een erg belangrijk onderwerp. Bij twijfels of u recht heeft op een loonvordering is het altijd verstandig om dit te onderzoeken. Zeker ook omdat er een verjaringstermijn geldt.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent het instellen van een  loonvordering? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder