Niet ontvangen loon

Het komt regelmatig voor dat mensen bij ons komen en dat ze aangeven dat ze nog geld van een werkgever tegoed hebben. Vaak is het dan zo dat het contract of de cao niet goed wordt toegepast en de werknemer te weinig loon krijgt. Ook zien wij regelmatig werknemers die geen toeslagen ontvangen.  Een tijd geleden kwamen enkele werknemers van het zelfde bedrijf bij ons die nooit toeslagen kregen. Zij werkten regelmatig nachtdiensten en ook werkten zij gedurende feestdagen. Maar nooit kregen zij toeslagen voor het verrichte werk. Zij hadden nog duizenden euro’s tegoed van hun werkgever.

Daarnaast zien we regelmatig dat werknemers bij ons komen, omdat ze al een paar maanden geen loon hebben ontvangen, omdat een werkgever in een slechte financiële positie verkeert of omdat de arbeidsrelatie niet goed verloopt.

Dit zijn echter geen redenen om geen loon te betalen en dus moet u in dat geval een loonvordering instellen. Dit is een claim die u neerlegt bij uw werkgever. Naast loon kunt u in dit geval ook vragen om rente en aanspraak maken op de wettelijke verhoging ex art. 7:625 BW, en de buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. Vooral de wettelijke verhoging is financieel heel interessant om toe te passen en dus op te eisen. Deze kan als uw werkgever meer dan 14 dagen te laat is 50% van de loonsom bedragen. Dus als uw brutoloon 2.000 euro per maand bedraagt, bedraagt de wettelijke verhoging 1.000 euro.

Verjaringstermijn is vijf jaar

Het is belangrijk dat een loonvordering op tijd wordt ingesteld, U kunt tot 5 jaar nadat deze ontstaat een loonvordering instellen. Dus ondanks dat u misschien recht zou hebben op achterstallig loon over een periode van 10 jaar, dan nog gaat u maar het loon over de periode van 5 jaar kunnen claimen.

Dus wacht niet te lang met het instellen van de loonvordering en neem contact met ons op.