Jaarlijkse indexatie is 6,2%

De jaarlijkse indexatie van alimentatie is een belangrijk onderwerp voor gescheiden ouders en gescheiden partners. Met de start van 2024 staat er weer een aanpassing van de indexatie voor de deur. In deze blog gaan we dieper in op de indexering van de alimentatie voor het komende jaar en wat dit betekent voor betrokkenen.

Wat verandert er wat betreft de indexering van de alimentatie?

Elk jaar wordt de alimentatie geïndexeerd op basis van de stijging van de lonen en prijzen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de hoogte van de alimentatie meebeweegt met de algemene kostenstijgingen in de samenleving. Het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd, wordt vastgesteld door de overheid. Vanaf 1 januari 2024 is het indexeringspercentage 6,2% van toepassing. Deze is in jaren niet zo hoog geweest. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Dit geldt voor zowel alimentaties die de door de rechter zijn bepaald, als alimentaties die mensen zelf zijn overeengekomen.

Hoe wordt het percentage vastgesteld?

Het percentage waarmee de alimentatie wordt aangepast, wordt berekend op basis van de gemiddelde stijging van de lonen en prijzen. Het percentage kan elk jaar verschillen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt een cruciale rol bij het bepalen van deze cijfers.

Waarom indexatie van de alimentatie?

De wettelijke indexering is bedoeld als compensatie voor de gestegen kosten van levensonderhoud. De jaarlijkse indexatie van de alimentatie zorgt ervoor dat de koopkracht behouden blijft. Om ervoor te zorgen dat het alimentatiebedrag redelijk blijft ten opzichte van de inflatie, is in de wet (art. 1:402a van het Burgerlijk Wetboek) bepaald dat alimentatiebedragen jaarlijks worden gecorrigeerd. Door deze jaarlijkse indexatie wordt de financiële situatie van gescheiden ouders in lijn gehouden met de algemene economische ontwikkelingen, waardoor een eerlijke bijdrage aan de kosten van levensonderhoud wordt gewaarborgd. Al wordt dat door de betaler niet zo ervaren.

Wat betekent dit voor u?

Als alimentatieplichtige bent u verplicht om de vastgestelde indexatie toe te toepassen op de alimentatiebedragen. Dit geldt ook wanneer u zelf helemaal geen loonsverhoging hebt gekregen. Hierbij is van belang dat u zelf actie dient te ondernemen door de verschuldigde alimentatie vanaf 1 januari 2024 te verhogen met de wettelijke indexering van 6,2%. Ook dit dient per vooruitbetaling te worden betaald.

Voor alimentatiegerechtigde betekent dit dat ze kunnen verwachten dat de alimentatie jaarlijks wordt aangepast om de koopkracht te waarborgen. U kunt de alimentatieplichtige in december 2023 (elk jaar in december) wijzen op de wettelijke indexering.

Contact

Indien u vragen heeft over indexering van de alimentatie of andere vragen over de alimentatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.