In Nederland kan een huwelijk onder twee condities tot stand worden gebracht. Enerzijds kan men trouwen in beperkte gemeenschap van goederen en anderzijds is het mogelijk om af te wijken van het basisstelsel door het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de Nederlanders gehuwd is in gemeenschap van goederen. Slechts 25 procent van de Nederlanders is onder huwelijkse voorwaarden gehuwd.

Wat houden huwelijkse voorwaarden in?

Algehele Gemeenschap van goederen
De gemeenschap van goederen was het wettelijke basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht in Nederland. Dit betekent dat bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch dit wettelijke basisstelsel geldt, tenzij de huwelijkspartners huwelijkse voorwaarden opstellen bij een notaris. Door het opstellen van voorwaarden wordt de gemeenschap van goederen welbewust beperkt of voorkomen.

In Nederland valt bij de gemeenschap van goederen alles in een ‘gemeenschappelijke pot’. Alles wat men vóór het huwelijk bezat en wat tijdens het huwelijk de gemeenschappelijke pot binnenkomt (bijvoorbeeld: een erfenis, schenking of testament), valt onder de gemeenschap van goederen en is dus bezit van beide huwelijkspartners.

Beperkte gemeenschap 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt kort door de bocht in dat de schulden en bezitting die er voor het huwelijk waren, blijven toebehoren aan degene wie ze voor het huwelijk toebehoorden. Ook schenkingen en erfenissen vallen niet in de gezamenlijke pot zoals bij een algehele gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden
Bij de huwelijkse voorwaarden kunnen huwelijkspartners de vermogensrechtelijke aspecten van hun relatie zelf inrichten en laten vastleggen in een huwelijkscontract. Dit wordt ook wel contractsvrijheid genoemd. Hier is vrij veel vrijheid in

Waarom huwelijkse voorwaarden?

Op dit moment is het zo dat afspraken omtrent partneralimentatie niet vóór het huwelijk mogen worden vastgelegd in de voorwaarden. Dit mag wel tijdens het huwelijk althans in het zicht van een scheiding.

Door deze stilzwijgende gewoonte niet voor of tijdens het huwelijk te bespreken en dit niet vast te leggen middels huwelijkse voorwaarden, kan dit later bij een scheiding tot zeer grote frustraties tussen de huwelijkspartners leiden.

Daarom is het van belang om goed na te denken voordat u in het huwelijksbootje stapt en stil te staan bij de praktische en financiële gevolgen van het soort huwelijk dat u aangaat.

Welke gevolgen hebben voorwaarden bij een echtscheiding?

Er bestaan verschillende soorten huwelijkse voorwaarden. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur en wensen. Twee soorten voorwaarden komen vaak voor:

  1. De koude uitsluiting

Hierbij is er helemaal geen gemeenschap van goederen. De bezittingen van de huwelijkspartners blijven geheel eigen. Er kan een uitzondering worden gemaakt bij de verdeling van het pensioen.

  1. Beperkte gemeenschap

Bij de beperkte gemeenschap wordt er onderscheid gemaakt tussen het gemeenschappelijk deel en het privédeel. De huwelijkspartners kunnen zelf bepalen wat onder het gemeenschappelijk deel valt en wat onder het privédeel.

Bij huwelijkse voorwaarden onder koude uitsluiting wordt vaak een verrekenbeding opgenomen. Dit verrekenbeding zorgt er dan voor dat de niet-vermogende/verdienende partner toch nog enigermate kan worden gecompenseerd.

Er zijn verschillende verrekenbedingen: het periodiek verrekenbeding en het finaal verrekenbeding. Bij een periodiek verrekenbeding wordt er aan het einde van het jaar gekeken hoeveel saldo er op de rekening staat en aan de hand daarvan wordt het vermogen eerlijk verdeeld. Bij een finaal verrekenbeding wordt het gezamenlijke vermogen verdeeld. Hierbij wordt de gemeenschap van goederen als uitgangspunt genomen bij de verdeling van het vermogen. Indien u niet verrekent bij een verrekenbeding, kan het zijn dat bij een echtscheiding moet worden afgerekend als bij een gemeenschap van goederen.

Voordelen van huwelijkse voorwaarden

Zoals hierboven al is beschreven, houdt het sluiten van een huwelijk onder voorwaarden in dat er nadrukkelijk wordt afgeweken van het wettelijke basisstelsel voor het huwelijksregime in Nederland. Hieronder worden de voordelen van getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden opgesomd:

  • u kunt zelf uw vermogensrechtelijke situatie inrichten;
  • door de voorwaarden is er bescherming van het vermogen;
  • Tevens kunt u uw eigen situatie beschermen middels de huwelijkse voorwaarden. Een mens kan veranderen, dus kunnen de huwelijkse voorwaarden een uitkomst bieden bij een eventuele echtscheiding. Daarnaast kunt u uw te ontvangen familievermogen beschermen door afspraken in de huwelijkse voorwaarden daarover te maken.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de huwelijkse voorwaarden of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op. Het eerste halfuur van het consult is altijd gratis.