Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet is vanaf 1 januari 2018 van toepassing. Dit heeft grote gevolgen voor de huwelijken gesloten na 1 januari 2018.

Wat is wettelijke gemeenschap van goederen?

De wettelijke gemeenschap van goederen houdt in dat het vermogen van de beide echtgenoten door het huwelijk van beide partijen is geworden. Ook spaargelden en het inkomen van beide partijen behoren tot de gemeenschappelijke pot, evenals de schulden (voor of tijdens het huwelijk) van partijen.Dit geldt ook voor een erfenis, schenking etc.

Ook de schulden horen daardoor bij beide partijen. Dit is heel vergaand en er waren maar een paar landen in de wereld die dit regiem hadden. Om die reden is de wet dan ook gewijzigd.

Dit geldt voor alle huwelijken voor 1 januari 2018 waarbij geen huwelijkse voorwaarden waren opgesteld.

Uitzondering hierop zijn huwelijken gesloten onder huwelijkse voorwaarden

Als men echter niet in gemeenschap van goederen wilde trouwen, werden er voor het huwelijk of tijdens het huwelijk, huwelijkse voorwaarden opgemaakt bij de notaris. Huwelijkse voorwaarden zijn schriftelijke afspraken waarin eigen regels over de verdeling van bezittingen en schulden zijn vastgelegd.

Zoals de titel van het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen al beschrijft, wordt de gemeenschap van goederen beperkt. In de algehele gemeenschap, valt bij de gemeenschap van goederen alles wat men voor- en tijdens het huwelijk bezat in de ‘gemeenschappelijke pot’.

Uitzonderingen op de gemeenschap van goederen

Echter, zijn er wel een paar uitzonderingen op de hoofdregel. Door middel van een uitsluitingsclausule in bijvoorbeeld een testament of bij de schenking kunnen erfenissen en schenkingen niet in de gemeenschap van goederen terecht komen.

Pensioen valt ook onder de uitzonderingen op de hoofdregel, maar bij een echtscheiding moet er wel een verdeling van pensioenrechten plaatsvinden (dit wordt ook wel pensioenverevening genoemd). Ook vallen verknochte goederen en schulden, deze zijn op een bijzondere manier verbonden aan iemand, niet onder de gemeenschap van goederen.

Wat houdt beperkte gemeenschap van goederen in?

Met de nieuwe wet trouw je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar trouw je in beperkte gemeenschap van goederen. Het uitgangspunt van de wet is dat alleen hetgeen opgebouwd is door beide echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. De bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn verkregen vallen niet meer onder de gemeenschap van goederen.

Erfenissen en giften blijven hierbij privé en blijft bezit van de echtgenoot aan wie dit toebehoort. De wetswijziging ‘beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ is alleen van toepassing op gemeenschap van goederen die na de inwerkingtreding van de wetswijziging zijn ontstaan. Voor bestaande gevallen geldt de huidige wetgeving.

Kun je nog trouwen in gemeenschap van goederen?

Een vraag die u zou kunnen hebben is of alleen getrouwd kan worden met een beperkte gemeenschap van goederen. Dus met andere worden kan je nog trouwen in gemeenschap van goederen. Het antwoord hierop is ja. Dit kan door middel van huwelijkse voorwaarden. Immers wordt nu afgeweken van de hoofdregel.

Gevolgen na scheiding voor de beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen brengt consequenties met zich mee. Bij het scheiden worden er alleen maar goederen verdeeld die tijdens het huwelijk zijn verkregen. Het is dan ook belangrijk dat men bij de verdeling van goederen goed kijkt naar welke goederen voor het huwelijk zijn verkregen en welke goederen tijdens het huwelijk zijn verkregen. Ook is het belangrijk welke schulden zijn opgebouwd voor het huwelijk en welke tijdens het huwelijk.

Indien men niet kan bewijzen dat een goed of schuld voor het huwelijk is verkregen, is het uitgangspunt dat dit tot het gemeenschappelijke vermogen behoort. De nalatenschappen en schenkingen die een echtgenoot tijdens een huwelijk verkrijgt vallen dan niet meer onder de gemeenschap van goederen.

De bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt, blijven bij de desbetreffende persoon. Het is dus van belang om bij te houden welke bezittingen en schulden voor het huwelijk zijn ontstaan. Daarnaast welke gedurende het huwelijk zijn ontstaan.

Conclusie

Kortom, alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd worden ‘gedeeld’. Het blijft echter nog steeds mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te maken en iedere gemeenschap van goederen uit te sluiten.

Ook kan men nog steeds trouwen in gemeenschap van goederen. Dit moet men wel vastleggen bij de notaris. De nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018 in werking.

Contact

Heeft u nog vragen over de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op.