Echtscheiding, kinder- en partneralimentatie

Echtscheiding en alimentatie maken onderdeel uit van het personen- en familierecht. Het personen- en familierecht omvat onder andere zaken als: geboorte, afstamming, huwelijk en echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, kinder- en partneralimentatie, erkenning en vaststelling vaderschap. Het gaat daarbij altijd om zaken die verband houden met de familiebetrekkingen en de bevoegdheden van personen. Voor familierechtelijke zaken heeft u een echtscheidingsadvocaat of alimentatie advocaat nodig.

Echtscheiding door een advocaat

Zo’n 38% van alle huwelijken eindigt volgens het Centraal Bureau voor Statistiek met een echtscheiding. Een echtscheiding is een emotioneel lastige aangelegenheid in iemands leven. Naast de emotionele kant speelt ook de juridische en financiële (vermogensrechtelijke) kant. Bij een echtscheiding worden alle juridische banden die de echtgenoten hebben verbroken.

Ook de vermogensrechtelijke banden tussen de partners dienen te worden verbroken. Dit betekent dat het vermogen, waaronder ook een koophuis en gezamenlijke bankrekeningen verdeeld dient te worden, bij gemeenschap van goederen in tweeën. Ook de inboedel dient verdeeld te worden.

Echtscheiding door een gezamenlijke echtscheiding advocaat of ieder een eigen advocaat

Beide partners die uit elkaar gaan kunnen ervoor kiezen om zich bij hun echtscheiding ieder door een eigen echtscheiding advocaat te laten bijstaan. Advocatenkantoor Van Wessel is dan het juiste adres om u in deze procedure bij te staan en als een gids door de jungle van het recht heen te leiden. De echtscheidingsadvocaten van Advocatenkantoor Van Wessel zijn namelijk gespecialiseerd om cliënten tijdens deze emotionele en soms langdurige echtscheidingsprocedure te begeleiden.

Het kan ook zijn dat u als partners het over de meeste zaken al eens bent. In zo’n geval kan gekozen worden voor 1 echtscheiding advocaat door u beiden. Deze echtscheidingen kunnen redelijk snel verlopen. Ook dit gebeurd regelmatig bij advocatenkantoor Van Wessel. In het artikel gezamenlijke advocaat bij echtscheiding treft u hieromtrent de nodige informatie.

De afspraken over de echtscheiding en de vermogensrechtelijk verdeling worden vervolgens vastgelegd in een overeenkomst, echtscheidingsconvenant genoemd.

Echtscheiding aanvragen door een advocaat

Een echtscheiding moet worden aangevraagd bij de rechtbank. U kunt dit niet zelf doen, maar heeft hiervoor altijd een echtscheidingsadvocaat nodig. Deze moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Dit kan namens een van de echtgenoten, maar ook namens beide echtgenoten worden ingediend. Vervolgens wordt dit verzoekschrift betekend, dit betekent dan een deurwaarder bij de andere echtgenoot langs gaat en een brief met het echtscheidingsverzoek afgeeft.

Als een verzoekschrift door een van partijen wordt ingediend, wordt uiteraard gevraagd om een ontbinding van het huwelijk, maar vaak worden ook nevenvoorzieningen gevraagd. Bijvoorbeeld kan gevraagd worden om een bepaalde omgangsregeling of een alimentatiebedrag aan kinderalimentatie of partneralimentatie.

In verweer tegen een echtscheidingsverzoek

De andere partij kan in verweer gaan als die het niet (geheel) eens is, zoals het verzoek tot kinderalimentatie en/of partneralimentatie. Ook voor wat betreft de omgangsregeling of de verdeling van de gemeenschap van goederen kan de andere partij in verweer. Ook tegen de echtscheiding kan in verweer gegaan worden, maar als de andere partij zijn wil kan bepalen en niet verder wil zal dan toch de echtscheiding worden uitgesproken.

In dat geval zal er via de advocaat van deze echtgenoot verweer gevoerd worden door het indienen van een verweerschrift. Advocatenkantoor Van Wessel heeft zeer veel ervaring bij het opstellen van verzoekschriften en het indienen van verweerschriften.

Echtscheiding voor ondernemers

Advocatenkantoor Van Wessel heeft daarnaast de nodige ervaring in het bijstaan van ondernemers (of hun echtgenoten) in een echtscheiding.

Bij een echtscheiding van een ondernemer is meestal een bedrijf betrokken en dit vergt een bijzondere aanpak. Zo moet goed gekeken worden naar de jaarcijfers om de alimentatie te kunnen vaststellen, maar ook naar de kasstromen en wat nodig is om het voortbestaan van het bedrijf te waarborgen.

De ervaring is dat dit voor de meeste advocatenkantoren vrij lastig is omdat niet het nodige inzicht in jaarrekeningen en begrip van cijfers aanwezig is. Mr. Van Wessel is echter naast in Nederlands recht ook afgestudeerd in Fiscaal recht waardoor jaarcijfers en kasstromen voor hem eenvoudig te doorgronden zijn. Dus een geschikte echtscheiding advocaat voor ondernemers.

Neem contact op met een gespecialiseerd echtscheiding advocaat en alimentatie advocaat in Barendrecht, vlakbij Rotterdam