Als u wilt scheiden kunnen partners kiezen voor een gezamenlijke advocaat, in plaats van ieder een eigen advocaat.

Voordelen van een gezamenlijke advocaat bij echtscheiding

  • Het bespaart kosten
  • Het proces gaat vaak sneller
  • Er wordt bemiddeld om te komen tot een oplossing
  • Gaat vaak makkelijker en met minder strijd dan bij twee advocaten
  • U hoeft niet te verschijnen voor de rechter

Hoe werkt het precies

  • Er vindt een intakegesprek plaats
  • Er wordt besproken wat de mogelijkheden zijn en hoe tot een oplossing te komen
  • Er wordt een convenant opgesteld en zonodig een ouderschapsplan
  • Dit wordt samen met een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank

Wat van belang is om te weten is dat een advocaat normaal gesproken maar één van uw beiden kan bijstaan. Als belangen conflicteren, kan dat tot problemen leiden en dit kan betekenen dat de advocaat u beiden niet meer kan bijstaan.

Het is daarom belangrijk om van tevoren te overwegen of u inderdaad samen één gezamenlijke advocaat bij echtscheiding wilt. Meestal is een criterium hiervoor dat u nog goed samen door een deur kunt en dat u nog samen met elkaar kunt praten en dingen kunt regelen.