Nieuwe regels voor berekening partneralimentatie sinds 2023


In 2023 zijn er nieuwe regels ingevoerd voor de berekening van de partneralimentatie. Hierdoor is de berekening partneralimentatie veranderd. Deze regels zijn ingevoerd om het berekenen van de hoogte van de partneralimentatie eenvoudiger en duidelijker te maken. Dit met het doel dat er meer helderheid is en ex-partners zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst.

Verder zijn de veranderingen bedoeld om de verschillen tussen de berekeningswijze van de partneralimentatie en kinderalimentatie te verkleinen. Het idee hierachter is om discussies te voorkomen tussen ex-partners. In dit artikel bespreken we de belangrijkste veranderingen en wat dit betekent voor hen die te maken hebben met partneralimentatie.

Wat zijn de nieuwe regels voor het berekenen van partneralimentatie?


De nieuwe regels hebben vooral tot gevolg dat verschillende kosten nu forfaitair worden meegenomen in de berekeningen. Dit geldt met name voor de berekening van de kosten voor huisvesting, maar geldt ook voor de ziektekosten.

Tot 2023 was het zo dat u de daadwerkelijke kosten voor de huisvesting moest opgeven. Vervolgens werden dan hiermee de berekeningen opgesteld. Dit terwijl bij kinderalimentatie al werd uitgegaan van een standaard percentage van 30% van het netto-inkomen.

Ook de jusvergelijking is er niet meer. Er is nu een inkomensvergelijking.

 

Wat betekent dit in de praktijk voor partneralimentatie

 

Dit betekende in de praktijk dat soms heel bewust werd gekozen voor een tijdelijk, dure woning om alimentatie te verlagen. Ook was het soms erg vervelend als er een, al dan niet tijdelijke, woning was waarbij de kosten weer lager waren dan 30% van het netto-inkomen.

Dit kwam voor als iemand tijdelijk woont bij zijn familie of vrienden. Immers was er dan ineens heel veel draagkracht voor partneralimentatie. Hierdoor werd de alimentatie een stuk hoger. Als er dan weer sprake was van een nieuwe woning moest men weer een wijziging aanvragen.  Vaak door middel van een procedure bij de rechtbank. Ook kan dit in onderling overleg worden vastgesteld.

Praktisch voorbeeld

 

Stel Jan heeft een inkomen van € 4.000,00 netto, dan wordt in de berekening uitgegaan van
€ 1.200,00 aan kosten huishouding. Dit los van de werkelijke kosten. Dit geldt dus ook als deze kosten bijvoorbeeld € 600,00 zouden zijn, omdat Jan zijn hypotheek heeft afgelost. Het zou discussie moeten voorkomen. Of dit het geval is in de praktijk is nog maar de vraag.

Is de berekening partneralimentatie altijd forfaitair?

 

Alhoewel dit discussies lijkt te voorkomen, merken we nog het volgende op. Bij kinderalimentatie kan afgeweken worden van het forfaitaire percentage als dit niet fair is en met name als de kinderen benadeeld worden, omdat er meer draagkracht is.

 

Dus in het geval dat Jan maar € 600,00 aan de woning betaalt, terwijl we rekenen met
€ 1.200, is er eigenlijk meer draagkracht. Dit betekent dat de kinderen in feite benadeeld worden. In dat geval gaan rechters meestal uit van de werkelijke woonlasten, zeker als deze niet tijdelijk lijken te zijn.

 

Discussies en procedures over berekening partneralimentatie

 

Verwachting is dat de nieuwe regels een punt van discussie kunnen vormen bij partneralimentatie. Met name in het geval de werkelijke en forfaitaire kosten voor de woning sterk afwijken. Dit kan zowel naar boven als beneden zijn.

Rechters moeten zich hier nog over uitspreken en dan zien we of hier ook uitzonderingen gaan gelden net als bij kinderalimentatie.

We verwachten dat hier wel uitzonderingen zullen gaan gelden en procedures tot meer mogelijkheden zullen leiden.

Neem contact op met onze advocaten

 

Indien u vragen heeft over partneralimentatie of andere zaken, kunt u contact met ons opnemen.