Kinderalimentatie hoeveel moet dat zijn

Enige tijd geleden kwam er iemand langs op kantoor om te vragen hoeveel kinderalimentatie ze kan krijgen en hoe je kinderalimentatie berekent. Dit is een vraag die veel cliënten ons stellen. Het is ook niet gek dat deze vraag gesteld wordt. Immers moet je kinderalimentatie betalen tot kinderen 21 jaar zijn.

Sinds 1 april 2013 probeert de overheid om kinderalimentatieberekeningen eenvoudiger te maken. Dit is echter niet gelukt. Het blijkt dat dit vaak veel ingewikkelder is geworden dan voorheen het geval was. Daarnaast is een goede berekening erg belangrijk, omdat dit het uitgangspunt zal zijn bij de vaststelling door de rechter.

Bij het berekenen van kinderalimentatie houden we rekening met twee dingen.

Behoefte bij kinderalimentatie

Het eerste wat speelt is de behoefte. De behoefte berekenen we op basis van de nibud normen. Dit zijn normen die weergeven hoeveel een kind nodig heeft om van te leven. hierbij gaan we uit van de leeftijd van een kind.

Daarnaast speelt de levensstandaard ten tijde van het huwelijk of de samenleving van de ouders. Hoe hoger het inkomen toen was, hoe hoger de behoefte.

Draagkracht bij kinderalimentatie

Nadat naar de behoefte is gekeken, kijken we naar de draagkracht. Dit is hoeveel degene die alimentatie moet betalen kan missen per maand na betaling van de vaste uitgaven en noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud.

U kunt zich voorstellen dat een kind misschien wel € 400 per maand nodig heeft om van te leven om de zelfde levensstandaard te houden. Het kan dan echter zo zijn dat degene die alimentatie moet betalen slechts zoveel lasten heeft dat deze over slechts € 100 beschikt om te kunnen betalen per maand.

In dat geval is de draagkracht dus lager dan de behoefte. Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt dan aangesloten bij de draagkracht in plaats van bij de behoefte van een kind. dit is namelijk het limiet.

Kinderalimentatie berekenen is vaak ingewikkeld

Deze alimentatieberekeningen zijn vaak erg ingewikkeld om te maken. Veel cliënten komen met berekeningen aan die ze geplukt hebben van het internet. Deze kloppen echter vrijwel nooit.

Daar het belang van een juiste berekening groot is, is het dus belangrijk dat de kinderalimentatie goed laten berekenen door de familierecht advocaat. Neem dan ook contact met ons op om dit voor u te doen.

Neem contact op