In veel arbeidsovereenkomsten is door de werkgever een bepaling opgenomen, dat de werknemer geen betaalde of onbetaalde activiteiten mag verrichten zonder toestemming van de werkgever.

Vaak krijgen wij de vraag of een werknemer zich hieraan ook echt dient te houden, of dat je als werknemer dit niet zo serieus hoeft te nemen. Het beding moet een werknemer echter heel serieus nemen.

Beding nevenwerkzaamheden tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

Een verbod op nevenwerkzaamheden geldt alleen gedurende de periode van de arbeidsovereenkomst. Dit is dus heel anders dan bij een relatiebeding of concurrentiebeding; deze hebben betrekking op de periode na het eindigen van de arbeidsovereenkomst (meestal 1-3 jaar).

Een praktisch voorbeeld: in de arbeidsovereenkomst van een timmerman is opgenomen dat hij geen timmerwerkzaamheden mag verrichten voor eigen rekening, tenzij zijn werkgever hiervoor toestemming geeft.

Doet de timmerman dit wel, dan is eigenlijk concurrent van zijn eigen werkgever en dat is uiteraard niet de bedoeling. Dus een beding nevenwerkzaamheden heeft in feite dezelfde werking als een concurrentiebeding, maar dan slechts gedurende de periode van het dienstverband.

Afspraken over nevenwerkzaamheden belangrijk?

In de praktijk zien we als arbeidsrecht advocaat vaak dat het belangrijk is afspraken te maken over nevenwerkzaamheden met uw werknemers. Een paar voorbeelden:

  • Een medewerker in de zorg (met wisseldiensten) met een baan in een ziekenhuis; daarnaast werkt hij bij een zorgflat en komt hij erg vermoeid aan op zijn werk in het ziekenhuis. Hierdoor komt zijn functioneren onder druk te staan met een verhoogde kans op ziekmelding;
  • Een medewerker in de bouw die af en toe bijklust bij een concurrent van zijn werkgever. De medewerker beschikt over  informatie en kennis van zijn werkgever die hij gebruikt bij de concurrent. Dit wil de werkgever uiteraard uitsluiten;
  • Ook als er geen enkel risico van concurrentie of verzuim door overbelasting speelt, zou een werkgever er belang bij
    hebben om bepaalde werkzaamheden te verbieden. Het imago kan namelijk worden aangetast of anderszins zou er een
    nadeel kunnen zijn.

Een praktijkvoorbeeld

In de praktijk zien we dat het concurrentiebeding en relatiebeding veel aandacht krijgen. Afspraken over nevenwerkzaamheden worden vaak niet opgenomen, maar zijn in feite net zo belangrijk.

Een voorbeeld in de praktijk is de bijgevoegde uitspraak. De casus is als volgt: een consultant wordt ontslagen door de werkgever wegens het handelen in strijd met het beding nevenwerkzaamheden in zijn arbeidsovereenkomst. De consultant verricht via een eigen bedrijf werkzaamheden en had hiervoor geen toestemming van de werkgever ontvangen.

DE kantonrechter oordeelde hier dan ook dat de arbeidsovereenkomst ontbonden kan worden. Dit omdat de werknemer geen toestemming  vroeg en dit niet is gegeven. Door het op een dergelijke wijze indirect verrichten van werkzaamheden voor een concurrent, valt zijn handelwijze onder het bereik van een redelijke uitleg van het nevenactiviteiten beding.

Beding nevenwerkzaamheden altijd nodig

Soms staat er geen beding contract nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Toch kan een rechter oordelen dat nevenwerkzaamheden niet zijn toegestaan.

Van een werknemer (zoals dat juridisch wordt genoemd een ‘goed werknemer’) mag u verwachten, dat hij geen werkzaamheden gaat verrichten voor een concurrent van zijn werkgever. Behalve bij uitdrukkelijke toestemming daartoe van zijn werkgever uiteraard.

Advies is toch opnemen van het beding

Persoonlijk vind ik het raadzaam om dit goed te regelen, zodat het voor alle partijen vooraf duidelijk is. Slim is dus om dit in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dus het niet te laten aankomen op de uitleg van een rechter van dit begrip. Hieraan bindt een werkgever vaak een boetebeding, want dan is het duidelijk voor iedereen wat de gevolgen zijn.

Meer weten over een nevenbeding of het arbeidsrecht?

Wilt u naar aanleiding van deze blog meer weten over het arbeidsrecht of hebt u een concrete vraag voor ons advocatenkantoor? Neem dan gerust contact met ons op.