Veranderingen kinderalimentatie door Hoge Raad uitspraak

Op 9 oktober 2015 heeft de hoge Raad een revolutionaire uitspraak gedaan omtrent kinderalimentatie.

Vanaf 1 januari 2015 tot bovengenoemde datum werd door elke rechtbank en gerechtshoven het kindgebondenbudget met daarbij de alleenstaande ouder kop afgetrokken van de behoefte. Dit had heel vaak tot gevolg dat vaders minder alimentatie hoefden te betalen dan in 2014. Alleen de rechtbank Den Haag hanteerde een andere wijze van beredeneren.

Uitleg per rechtbank kan verschillen

Er zijn dan ook de nodige alimentatie rechtszaken gevoerd. Met name als de ontvangers van kinderalimentatie, vaak de moeders, niet werkten of in de bijstand zaten, is het bedrag aan kindgebondenbudget hoog met als gevolg dat de behoefte aan alimentatie volgens deze methodiek heel laag is.

Dit werd op deze manier uitgelegd, omdat de landelijke expertgroep van familierechters tot deze uitleg van de wet omtrent de kindregelingen was gekomen. De expertgroep kwam tot deze uitleg door een paar onhandige uitlatingen van de minister bij de totstandkoming van de hiervoor genoemde wet. Deze uitleg van de wet leidde er soms toe dat sommige vaders geen kinderalimentatie meer hoefden te betalen, omdat in feite door de overheid (dus belasting gelden van ons allemaal) al voorzien werd in de behoefte van een minderjarig kind. Dus was geen kinderalimentatie meer nodig.

Uitspraak Hoge Raad over alimentatie 2015

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat het kindgebonden budget moet worden meegenomen in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad beslist in antwoord op een rechtsvraag van het gerechtshof Den Haag. De volledige uitspraak van de Hoge Raad is te vinden op de navolgende link op rechtspraak.nl

Deze uitspraak is revolutionair en de verwachting is dat heel wat zaken opnieuw gevoerd zullen gaan worden. Indien u voor 2015 een rechtszaak gehad hebt omtrent de hoogte van de te betalen kinderalimentatie en vanwege de behoefte de alimentatie lager is vastgesteld, is het interessant te bekijken wat de gevolgen zijn.

Vragen?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.