In deze publicaties wordt door onze advocaat familierecht onder meer geschreven over scheidingen, omgangsregelingen, alimentatie en verdeling, In duidelijke taal wordt uitgelegd welke ontwikkelingen er zijn in het familierecht en gaan we in op concrete problemen die cliënten van ons advocatenkantoor tegenkomen.

Wij staan particulieren en ook ondernemers bij bij familierechtgeschillen
Onze cliënten zeggen dat wij verschillen van andere advocatenkantoren door een praktische insteek, een persoonlijke benadering en door onze tarieven.

Gevolgen verlaging aftrek voor partneralimentatie

Op de derde dinsdag in september, oftewel Prinsjesdag, heeft de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan het kabinet aangeboden. Vorig jaar liet het kabinet reeds weten een aantal aftrekposten op de inkomstenbelasting flink te willen terugbrengen. Ook de aftrek voor partneralimentatie werd hierbij genoemd.

De aftrek voor partneralimentatie zal vanaf 01 januari 2020 ingaan en zal naar verwachting duizenden rechtszaken tot gevolg hebben. In deze blog nemen wij u mee welke gevolgen de beperking van de aftrek van de partneralimentatie voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde met zich mee zal brengen.  

Gevolgen verlaging aftrek van de partneralimentatie voor alimentatieplichtige

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2019 bepaald dat de fiscale aftrek van partneralimentatie stapsgewijs vanaf 01 januari 2020 wordt verlaagd van 51,95% naar 37,05% in 2023. Met name de alimentatieplichtigen met een inkomen boven de € 68.000,00 zullen hier flink nadeel van ondervinden.

Een voorbeeld hiervan is als volgt:

De rechtbank heeft bepaald dat de heer Jansen € 1.500,00 per maand aan partneralimentatie aan mevrouw Van Dijk dient te voldoen. In 2019 kon de heer Jansen dit bedrag met 51.75% aftrekken, waardoor de heer Jansen € 776,25 kon aftrekken van het bruto maandbedrag van € 1.500,00. Hiermee betaalde hij netto € 723,25 per maand aan partneralimentatie.

In 2023 zal de belastingaftrek 37,05% bedragen, waardoor er slechts € 555,75 kan worden afgetrokken van het bruto maandbedrag. Dit betekent dat de heer Jansen € 994,25 netto aan partneralimentatie voldoet. Dit scheelt derhalve een bedrag van € 220,50 netto per maand wat de heer Jansen daadwerkelijk voelt in zijn portemonnee als gevolg van de verlaging van de fiscale aftrek van partneralimentatie. Per jaar betreft dit een bedrag van maar liefst € 2.646,00!

Uiteraard betekent de belastingaftrek ook voor de lagere- en middeninkomens dat de aftrek wordt verlaagd naar 37,05%, echter zit deze groep alimentatieplichtigen reeds in de belastingschijf van 37% waardoor zij geen nadeel zullen ondervinden van de beperking van de aftrek van de partneralimentatie.

Versnelde verlaging hypotheekrente

Voorts is vorig jaar op Prinsjesdag bekend gemaakt dat de hypotheekrente versneld zal worden verlaagd. Wel zal de stapsgewijze afbouw gedeeltelijk door de verlaging van het Eigenwoningforfait worden gecompenseerd, echter bij inkomens boven de € 68.000,00 wordt de versnelde verlaging van de hypotheekaftrek niet geheel gecompenseerd door de verlaging van het Eigenwoningforfait. Dit houdt in dat ook deze wijziging van invloed is op de draagkracht van de alimentatieplichtigen.

De conclusie is dan ook dat alimentatieplichtigen met een inkomen hoger dan € 68.000,00 als gevolg van de bovenstaande belastingwijzigingen behoorlijk nadeel zullen gaan ondervinden. Voor veel alimentatieplichtigen zal om die reden een rechtszaak helaas onvermijdelijk zijn, tenzij partijen er samen uitkomen.

Gevolgen beperking aftrek van de partneralimentatie voor alimentatiegerechtigde

Niet alleen de alimentatieplichtige ondervindt negatieve gevolgen door de belastingwijziging, maar ook voor de alimentatiegerechtigde betekent de lagere aftrek van de partneralimentatie een achteruitgang in inkomen. Uit een berekening van de vereniging familie- en erfrechtadvocaten & scheidingsmediators VFAS blijkt dat het te ontvangen bedrag aan partneralimentatie zelfs met 20% kan dalen.

Uw huidige situatie

Daarnaast is het een goed moment om uw huidige situatie te bekijken. Immers wordt toch al, vanwege de verlaging van de belastingaftrek van partneralimentatie, naar uw draagkracht gekeken. Per slot van rekening kan het zijn dat uw inkomen is gewijzigd of andere zaken zijn gewijzigd die ook van invloed zijn op de partneralimentatie.    

Heeft u nog vragen omtrent de gevolgen van de beperking van de aftrek van de partneralimentatie, neem dan gerust contact met ons op.

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen, maar wat houdt dit in voor u?

Lees meer

Ontslagvergoeding delen bij echtscheiding

Regelmatig komt de vraag voor of het delen van een ontslagvergoeding bij echtscheiding nodig is. In dit artikel beschrijven we wanneer dit het geval is en wanneer niet.

Lees meer

Familierechtszitting: hoe gaat een zitting bij de rechtbank?

De rechtszitting is voor velen een spannend onderdeel van de juridische procedure en brengt in het familierecht vaak de nodige emoties met zich mee. Vaak vragen onze cliënten wat zij kunnen verwachten van de rechtszitting en hoe zo’n zitting bij de rechtbank in zijn werk gaat. Stapsgewijs nemen wij u mee door het proces van een familierechtszitting.

Lees meer

Scheiding hoe werkt dat en wat zijn de stappen?

Er bestaat vaak veel onduidelijkheid over de scheidingsprocedure of hoe een echtscheidingsprocedure precies werkt. Het is handig om te weten wat de belangrijkste stappen in de procedure tot scheiding zijn en de doorlooptijd. In dit korte artikel vindt u achtereenvolgens de diverse stappen bij een echtscheiding.

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden

In Nederland kan een huwelijk onder twee condities tot stand worden gebracht. Enerzijds kan men trouwen in gemeenschap van goederen en anderzijds is het mogelijk om af te wijken van het basisstelsel middels het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de Nederlanders gehuwd is in gemeenschap van goederen. Slechts 25 procent van de Nederlanders is onder huwelijkse voorwaarden gehuwd.

Lees meer

Wetsvoorstel partneralimentatie naar vijf jaar

Wetsvoorstel ‘Herziening partneralimentatie’
Bij een echtscheiding komt er vaak veel bijkijken. Er moet een hoop geregeld en besproken worden tussen partijen en daar wil het nog wel eens mis gaan. Een van de voornaamste zaken waarover partijen het vaak niet eens kunnen worden, is de partneralimentatie. In Nederland wordt er betrekkelijk veel geprocedeerd over partneralimentatie. Vaak hebben mensen moeite met de lange duur van twaalf jaar en ook de procedure wordt vaak als belemmerend ervaren.

Lees meer

Scheiding van tafel en bed

Er zijn cliënten die bij ons komen voor een echtscheiding en zeggen dat ze dan al gescheiden zijn van tafel en bed. Ze wonen niet langer samen in een huis bedoelen ze dan. In het burgerlijk wetboek wordt echter met een scheiding van tafel en bed iets anders bedoeld.

Lees meer

Indexering alimentatie 2017

Indexering alimentatie: waar moet men op letten
Niet iedereen staat er altijd bij stil dat de alimentatie jaarlijks geïndexeerd moet worden. Het leven wordt over het algemeen duurder en dus is er meer alimentatie nodig om precies dezelfde koopkracht te hebben.

Lees meer

Alimentatie 2015

Alimentatie 2015: Veranderingen kinderalimentatie door Hoge Raad uitspraak
Op 9 oktober 2015 heeft de hoge Raad een revolutionaire uitspraak gedaan omtrent kinderalimentatie.

Lees meer