In deze publicaties wordt door onze advocaat familierecht onder meer geschreven over scheidingen, omgangsregelingen, alimentatie en verdeling, In duidelijke taal wordt uitgelegd welke ontwikkelingen er zijn in het familierecht en gaan we in op concrete problemen die cliënten van ons advocatenkantoor tegenkomen.

Wij staan particulieren en ook ondernemers bij bij familierechtgeschillen
Onze cliënten zeggen dat wij verschillen van andere advocatenkantoren door een praktische insteek, een persoonlijke benadering en door onze tarieven.

Wat is een samenlevingscontract?

In dit artikel gaan we in op het ontbinden van een samenlevingscontract. Eerst zullen we kort ingaan wat een samenlevingsovereenkomst of contract eigenlijk is.

Een samenlevingscontract is een overeenkomst die u sluit met uw partner. In een samenlevingscontract kunt u allerlei afspraken vastleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld welke spullen van u gezamenlijk zijn en wat van u persoonlijk is en hoe wordt afgerekend als u uit elkaar gaat.

Maar wat als u van het samenlevingscontract af wil? En wat is nou eigenlijk het voordeel van een samenlevingscontract? Dit en nog veel meer zullen we aan u uitleggen in deze blog!

Wat zijn de voordelen van een samenlevingsovereenkomst ?

Aan het opstellen van een samenlevingscontract zitten een aantal voordelen. We gaan hier op een aantal voordelen in.

Afspraken zijn helder
Allereerst is een belangrijk voordeel dat de afspraken die u en uw partner maken duidelijk zijn en ook op papier staan. Dit zorgt ervoor dat wanneer er bijvoorbeeld onenigheid is omtrent iets, dit staat beschreven in het contract. Dit biedt zekerheid en daarmee ook rust. ook wanneer bijvoorbeeld een van de partners plots komt te overlijden, is er minder kans op ruzies met bijvoorbeeld familieleden.

Zonder contract tussen partners vaak geen pensioen
Daarnaast eisen veel pensioenfondsen voor het recht op nabestaanden pensioen, dat er een samenlevingscontract is. Hoewel niemand hieraan wil denken is het toch erg prettig te weten dat nabestaanden goed achterblijven.

Minder belasting en meer rechten
Een ander groot voordeel is dat een samenlevingscontract grotere belastingvrijstellingen oplevert. Dit zorgt er meestal voor dat u minder belasting betaalt. Ook in het geval van overlijden kunt u bijvoorbeeld alles vastleggen zodat de andere partner in het huis kan blijven wonen.

Er zitten dus een heel wat voordelen aan het opstellen van een samenlevingsovereenkomst. Dit met name met betrekking tot eventuele gebeurtenissen die in de toekomst zouden kunnen plaatsvinden.

Wat zijn voordelen van een samenlevingsovereenkomst bij uit elkaar gaan?

 

Ook wanneer u besluit toch uit elkaar te gaan, heeft het samenlevingscontract voordelen. Als u samenwoont en uit elkaar gaat zijn dingen vaak erg onduidelijk. Een overeenkomst biedt duidelijkheid.

Immers staat in dit contract duidelijk genoteerd wat van wie is en bijvoorbeeld wie welke kosten draagt. Dit heeft vaak tot gevolg dat een eventuele beëindiging van de relatie een stuk soepeler verloopt.

 

Kan je een samenlevingsovereenkomst eenzijdig ontbinden?

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat partijen los van elkaar verder willen met hun leven. Als er dan een samenlevingscontract tussen partijen is opgesteld, zul je de overeenkomst moeten ontbinden. Juridisch gezien is dit een vrij eenvoudig proces.

Als een van partijen het contract wenst te beëindigen is hier in principe ook geen advocaat of andere partij voor nodig. Men hoeft ook geen toestemming te hebben van de andere partij om het samenlevingscontract te kunnen ontbinden. Eenzijdige ontbinding is juist een veelvoorkomende situatie.

Hoe kun je een samenlevingsovereenkomst ontbinden?

In de overeenkomst staat hoe het contract ontbonden moet worden. Vrijwel altijd staat er dat dit per aangetekend schrijven moet gebeuren.

Het eenzijdig ontbinden van een samenlevingsovereenkomst doe je door het versturen van een aangetekende brief naar je partner. Hierin geef je dan aan dat je het samenlevingscontract wenst te ontbinden. In theorie klinkt dit dus heel eenvoudig.

 

Samenlevingscontract ontbinden met koopwoning en financiën

Echter ligt het beëindigen van een samenlevingsovereenkomst emotioneel gezien vaak toch iets lastiger. Zeker wanneer er bijvoorbeeld een koopwoning of kinderen in het spel zijn.

Ook op het gebied van financiën levert het beëindigen van het samenlevingscontract vaak nog de nodige problemen op. Het inschakelen van een familierecht advocaat is derhalve wel aan te bevelen. Immers kan een advocaat ervoor zorgen dat de ontbinding soepeler verloopt en is een advocaat ervaren in dit soort kwesties.

 

Wat kost het ontbinden van een samenlevingscontract?

Wanneer je geen derde partij in de armen neemt om je samenlevingscontract te beëindigen, levert de ontbinding hiervan ook geen kosten op. Dus het ontbinden zelf is gratis.

Echter blijkt uit de praktijk dat vaak toch hulp nodig is van een advocaat om de afwikkeling van het samenlevingscontract goed vorm te geven. Zeker bij een koophuis of te verdelen vermogen of bij schulden.

Immers wanneer je het te snel of zonder hulp ontbindt, kan dit in de toekomst eventueel nog nare gevolgen met zich meebrengen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat later blijkt dat je op meer vermogen recht zou hebben gehad. Of dat je partner zich bijvoorbeeld wel heeft laten adviseren en daarodoor veel beter is uitgekomen.

 

Waarom een advocaat inschakelen bij een ontbinding?

 

Derhalve is het altijd verstandig om  een advocaat in te schakelen en je te laten bijstaan tijdens de ontbinding van het samenlevingscontract. Dit hoeft niet heel kostbaar te zijn zeker als u een gezamenlijke advocaat heeft, maar biedt het wel zekerheid voor de toekomst.

Neem contact met ons op
Het ontbinden van een samenlevingsovereenkomst ligt dus wellicht iets gecompliceerder dan het lijkt. Het opzeggen gaat per brief maar vooral de verdeling kan lastig liggen.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent de ontbinding van een samenlevingsovereenkomst? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder!

Omgangsregeling vaststellen of wijzigen door advocaat

 

Eem omgangsregeling opstellen of wijzigen via een advocaat, wat komt hierbij kijken? Scheiden an sich is een zeer ingrijpende gebeurtenis, waar helaas ook vaak kinderen bij betrokken zijn. Ouders willen na de scheiding het goed geregeld hebben voor de kinderen. Daarom is het heel erg belangrijk om een goede omgangsregeling af te spreken en eventueel bij de rechtbank te laten vastleggen.

Wat is een omgangsregeling?

 

Een omgangsregeling houdt een afspraak tussen ouders in over hoe de omgang tussen de ouders en de kinderen zal worden geregeld. Dit wordt meestal opgenomen in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan staat opgenomen welke ouder wanneer contact heeft met de kinderen en wie welke zorgtaken voor zijn of haar rekening neemt. Als ouders bent u vrij om te bepalen hoe u de omgangsregeling wenst vorm te geven.

Hoe bepaal je welke omgangsregeling goed is voor de kinderen?

Belangrijk om te weten is dat er geen standaard omgangsregeling is die voor iedere situatie geldt. Het is altijd belangrijk om te kijken naar een omgangsregeling waar beide ouders zich in kunnen vinden en wat het beste is voor de kinderen. Bij het opstellen van de omgangsregeling kunnen wij als advocaat u helpen.

Vroeger was het erg gebruikelijk dat er een weekendregeling tussen ouders werd afgesproken, waarbij (meestal) de vader de kinderen om het weekend zag en de kinderen voor de overige tijd bij hun moeder woonden. Tegenwoordig wordt er steeds vaker voor een co-ouderschap gekozen. Hierbij is juist een gelijkwaardige verdeling van de contactmomenten met de kinderen het uitgangspunt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ‘week op week af regeling’, waarbij de kinderen een week bij de ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder.

Verschillende vormen van omgangsregelingen, die een advocaat kan vastleggen

 

Echter zijn er nog veel meer mogelijkheden hoe een omgangsregeling eruit kan zien. Een veelvoorkomende omgangsregeling is dat de kinderen om het weekend bij de ‘’niet-inwonende’’ ouder verblijven, waarbij de kinderen daarnaast op een doordeweekse dag in de week dat zij die ouder niet zien ook bij deze ouder verblijven. Hierbij kan ook gekozen worden voor een doordeweekse overnachting.

Ook wordt er nog altijd vaak gekozen voor de standaard weekendregeling, waarbij de kinderen om de week bij de niet-inwonende ouder verblijven. Uiteraard zijn de kinderen dan ook de helft van de vakanties- en feestdagen bij deze ouder. Dit geldt voor alle omgangsregelingen, tenzij anders wordt overeengekomen. Dit kan zo zijn, indien een van de ouders onvoldoende vakantiedagen beschikbaar heeft om de helft van de schoolvakanties voor zijn of haar rekening te kunnen nemen.

In theorie kun je voor veel verschillende vormen van omgangsregelingen kiezen, maar in de praktijk blijkt dat rust, ritme en regelmaat voor kinderen heel erg belangrijk is. Hierbij dient u te denken aan het aantal wisselmomenten. Probeer het aantal wisselmomenten tussen de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Dit zorgt ervoor dat kinderen niet te veel hoeven te pendelen tussen hun ouders.

Rekening houden met leeftijd kinderen bij vaststellen omgangsregeling?

 

Bij het vaststellen van een omgangsregeling dient het belang van de kinderen voorop te staan. Wat de belangen van de kinderen zijn, is mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en hoe zij op dat moment in het leven staan. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld nog erg jong zijn, zal een omgangsregeling beter werken wanneer er regelmatig contact plaatsvindt in plaats van dat er voor een lange periode contact plaatsvindt tussen de ouder en het kind.

Op het moment dat het kind bijvoorbeeld pas twee jaar oud is, is het voor het kind beter om bijvoorbeeld elke week drie dagen een paar uur bij de andere ouder te verblijven in plaats van een volledig weekend. Voor de ontwikkeling en hechting van het kind is het belangrijk dat er regelmatig contact tussen de ouders en het kind plaatsvindt.

Wanneer de kinderen iets ouder zijn kan er bijvoorbeeld weer gemakkelijker voor een co-ouderschap worden gekozen en kunnen zij langer bij de andere ouder verblijven. Ook speelt mee dat kinderen het vaak fijner vinden wanneer zij ouder worden om zelf de keuze te maken wanneer zij bij welke ouder verblijven en voor hoelang.

welke punten spelen een rol bij het vastleggen van een omgangsregeling

Bij het opstellen van de omgangsregeling is het dus heel belangrijk om de leeftijd en fase van ontwikkeling van de kinderen in acht te nemen. Punten die ook van belang zijn om te bekijken bij het vaststellen van een omgangsregeling zijn als volgt:

 • Hoe worden de vakanties verdeeld?
 • Hoe wordt er met feestdagen/verjaardagen om gegaan?
 • Wat zijn de werkdagen van de ouders?
 • Hoever wonen de ouders bij elkaar vandaan?
 • Waar ligt de school/sportclub en dergelijke van de kinderen?
 • Welke dag is een fijn wisselmoment voor de kinderen?
 • Hoelang kunnen de kinderen bij 1 ouder verblijven?

Dit is slechts een korte schets van de belangrijkste punten die meegenomen moeten worden bij het opstellen van de omgangsregeling. Er kunnen afhankelijk van de omstandigheden ook andere punten zijn die van belang zijn. Ook hier kan een advocaat u bij helpen.

Omgangsregeling vastleggen bij een advocaat

Wanneer u goed uit elkaar gaat, is het mogelijk om in onderling overleg alle afspraken omtrent de kinderen te maken. Indien dit niet mogelijk is, kunt u ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen. de advocaat kan u kan helpen bij het vastleggen van de omgangsregeling. Ook indien u wel al samen tot afspraken bent gekomen, is het goed om overleg te hebben met een advocaat, zodat de familierecht advocaat u kan adviseren hieromtrent en u kan informeren omtrent de procedure.

Het vastleggen van een omgangsregeling  door een advocaat vindt via de rechter plaats. Dit kan doormiddel van een verzoekschrift. Als de omgangsregeling eenmaal door de rechter is bepaald, zijn beide ouders ook verplicht om zich hieraan te houden. Als een ouder dit dan niet doet, kan andere ouder naar de rechter te stappen.

Omgangsregeling wijzigen door een familierecht advocaat

 

Nadat de omgangsregeling is vastgelegd, kan het uiteraard gebeuren dat een van de ouders wenst dat er een wijziging van de omgangsregeling plaatsvindt. Dit kan echter niet zomaar. Na ondertekening van het ouderschapsplan (waar de omgangsregeling in is opgenomen) zijn de overeengekomen afspraken namelijk bindend.

Een ouder kan er dus niet voor kiezen om een omgangsregeling zomaar stop te zetten of te wijzigen. Een omgangsregeling kan enkel worden gewijzigd wanneer beide partijen het hier mee eens zijn of wanneer er sprake is van ‘wijziging van omstandigheden’. Dit is een juridisch criterium waar de rechter aan toetst. Het is uiteindelijk aan de rechter om te beslissen of er ook daadwerkelijk sprake is van een wijziging van omstandigheden.

Bij een wijziging van omstandigheden kan onder andere aan de volgende situaties gedacht worden:

 • Een van de ouders gaat verhuizen;
 • Uit de praktijk blijkt dat de huidige omgangsregeling voor het kind of een van de ouders niet werkt;
 • Een van de ouders houdt zich niet aan de afspraken;
 • Omstandigheden die invloed hebben op de omgangsregeling wijzigen. Denk aan een wisseling van de school van het kind of een andere baan voor de ouder
 • Het kind geeft zelf aan een andere omgangsregeling te willen hebben.

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin het wenselijk kan zijn om de omgangsregeling te wijzigen. Wanneer beide ouders het met de wijzigen van de omgangsregeling eens zijn, hoeft hier geen procedure aan te pas te komen.  Al is het wel verstandig om een wijziging in de omgangsregeling door de rechter te laten bekrachtigen. Een advocaat kan deze omstrengeling voor u laten vastleggen.

Wat als de andere ouder niet wil meewerken?

Echter gebeurt het ook vaak dat een van de ouders de regeling wenst te wijzigen en de andere ouder niet. In zo’n geval kunt u een familierecht advocaat inschakelen. Dit om de door u gewenste wijziging door middel van een rechter af te dwingen.

Soms wil een kind helemaal geen omgang meer met de andere ouder. Er kan dan een verzoek tot ontzegging worden gedaan via uw advocaat bij de rechter. Zo’n verzoek is erg ingrijpend en wordt alleen een aantal uitzonderingssituaties toegewezen door de rechter:

Een rechter vindt het belangrijk voor een kind dat hij/zij opgroeit met beide ouders in zijn/haar leven. Echter wanneer blijkt dat dit enkel nadelig is voor het kind kan een rechter hier wel toe besluiten.

Het opstellen of wijzigen van de omgangsregeling met Advocatenkantoor Van Wessel

Het opstellen van een ouderschapsplan of het procederen omtrent een omgangsregeling is iets wat wij geregeld doen. Wij weten wat belangrijk is en waar de eventuele knelpunten zouden kunnen liggen. Ook kunnen wij u adviseren omtrent mogelijkheden om de omgangsregeling vast te leggen dan wel te wijzigen.

 

Wilt u een omgangsregeling vast laten stellen? Of wilt u uw huidige omgangsregeling wijzigen en bent u nog opzoek naar een betrouwbaar advocatenkantoor die u in dit proces kan bijstaan? Neem dan gerust contact op met Advocatenkantoor Van Wessel. Wij kijken ernaar uit om u samen vooruit te helpen om tot een passende omgangsregeling te komen.

Verhuizen na de scheiding, wat komt hierbij kijken?

Stel u zich eens voor, uw scheiding is helemaal rond en u bent van plan een nieuw leven op te bouwen en wilt verhuizen na de scheiding. Een grote stap om uw oude leven achter te kunnen laten is het verhuizen naar een andere omgeving. Maar wat als u toestemming van uw ex nodig heeft om te mogen verhuizen in verband met de gezamenlijke kinderen? Goed om van te voren te bedenken wat er allemaal komt kijken bij een verhuizing na een scheiding. Of een verhuizing na het stoppen met samenwonen.

Gezamenlijk gezag

Nadat eindelijk de volledige scheiding rond is, betekend dit in veel gevallen dat u nog niet helemaal los bent van uw ex-partner. Zeker niet in de gevallen wanneer er kinderen in het spel zijn. Indien er sprake is van eenhoofdig gezag, zal een van de ouders de belangrijkste beslissingen over de kinderen mogen nemen. Hierbij kunt u denken aan naar welke school de kinderen gaat, maar ook waar de kinderen wonen. De verhuizing naar een andere plaats zal dan niet heel veel problemen met zich mee brengen, immers hoeft u hiervoor niet met de andere ouder te overleggen.

Bij gezamenlijk gezag ligt dit iets ingewikkelder. Wanneer er sprake is over gezamenlijk gezag over de kinderen, moeten namelijk allebei de ouders instemmen met de beslissingen die een grote impact kunnen hebben in het leven van de kinderen. Te denken valt hierbij ook aan het geven van toestemming voordat er door de andere ouder mag worden verhuist met de kinderen.

Belangrijk het gesprek aan te gaan omtrent de verhuizing

Als u met uw ex-partner gezamenlijk het gezag over de kinderen heeft, is het erg verstandig om de verhuisplannen met uw ex-partner te bespreken. Bovendien hier eerst toestemming voor te krijgen voordat u de verhuizing in gang zet. Stel u heeft al een huis gekocht, maar u heeft voor deze verhuizing na de scheiding geen toestemming gevraagd aan uw ex-partner. Op dat moment kan het zomaar gebeuren dat de rechter besluit dat u moet terug verhuizen of dat de kinderen bij uw ex-partner moeten gaan wonen. Een behoorlijk dilemma dus.

Dit kan dus voorkomen worden door hier eerst goed over te praten met uw ex-partner en ook de kinderen bij deze keuze te betrekken. Een verhuizing naar een dorp verderop is niet zo ingrijpend, maar bijvoorbeeld een verhuizing van Rotterdam naar Maastricht zal voor de nodige veranderingen zorgen. Bovendien zijn er al veel veranderingen voor de kinderen na een scheiding.

Geen toestemming van ex-partner om te verhuizen na de scheiding

Het kan natuurlijk voorkomen dat u geen toestemming heeft gevraagd aan de andere ouder of dat u er onderling niet uitkomt wat betreft de verhuizing na de scheiding of het stoppen van het samenwonen. Wanneer dit niet lukt is er nog een manier om toch de nodige toestemming te krijgen voor een verhuizing met de kinderen na de echtscheiding. U heeft dan ‘vervangende toestemming van de rechter’ nodig om te mogen verhuizen. De rechter geeft dan als het ware toestemming om te mogen verhuizen in plaats van uw ex-partner.

 

Criteria waar aan voldaan moet worden

Om deze vervangende toestemming te krijgen dient er wel aan een aantal criteria voldaan te worden. Enkel verhuizen omdat u liever in een groter huis in het noorden woont gaat bijvoorbeeld niet op. De criteria waar door de rechter naar gekeken wordt zijn:

 • Noodzaak om te verhuizen;
 • Hoe vaak de kinderen de andere ouder voor en na de verhuizing zien;
 • Kunnen de ouders onderling goed communiceren en overleggen;
 • Hoe de zorgtaken tussen de ouders zijn verdeeld;
 • Eventuele (extra) kosten na de verhuizing;
 • Leeftijd van de kinderen;
 • De manier waarop de verhuizende ouder de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder heeft doordacht met bijvoorbeeld alternatieven voor de omgangsregeling;
 • Hoever de verhuizing is doordacht en ook is voorbereid.

 

De criteria voor het krijgen van vervangende toestemming voor verhuizing na de scheiding uitgelegd  

 1. Noodzaak om te verhuizen

Een erg belangrijk punt is de noodzaak tot verhuizing. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dat u door het werk verplicht wordt om te verhuizen. Hierbij moet u echter wel goed onderbouwen dat u echt genoodzaakt bent te verhuizen. Wanneer u bijvoorbeeld een zzp’er bent die werkt als glazenwasser, zal de rechter niet snel de noodzakelijkheid van de verhuizing inzien. Daarnaast bekijkt de rechter hierbij ook steeds de belangen van alle betrokken partijen, dus die van uzelf, uw ex-partner en natuurlijk de belangen van de kinderen.

 1. Hoe vaak de kinderen de andere ouder voor en na de verhuizing zien

De rechter zal voordat hij een beslissing neemt kijken naar de omgangsregeling zoals deze op dit moment is, maar ook naar hoe deze zal worden na de verhuizing. Wanneer er bijvoorbeeld een zeer geringe omgang plaatsvindt tussen uw ex-partner en de kinderen, dan zal de verhuizing er niet snel voor zorgen dat dit contact wordt verminderd. Echter wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een min of meer gelijkwaardige verdeling, of zelfs een co-ouderschapsregeling dan zal dit leiden tot grote veranderingen na een verhuizing. Wanneer u dan dusdanig ver verhuist waardoor de huidige regeling lastig zal worden vorm te geven, zal de rechter minder snel vervangende toestemming geven, omdat het dan niet in het belang van de kinderen is om te verhuizen.

 1. Hoe goed de ouders kunnen communiceren en overleggen

De rechter zal hierbij kijken hoe goed de communicatie is tussen beide ouders na de scheiding. Wanneer u namelijk met uw kinderen verder van uw ex-partner gaat wonen, is goede communicatie  met uw ex-partner erg belangrijk. Immers dienen beide ouders wel op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de kinderen. Als de communicatie voor de verhuizing al goed is, zal de rechter hier niet veel problemen in voorzien. Wanneer er nu echter al een slechte communicatie is tussen beide partijen zal dit niet verbeteren na de verhuizing. De rechter zal dan ook eerder het verzoek tot het geven van vervangende toestemming weigeren.

 1. Hoe de zorgtaken tussen de ouders verdeeld zijn

Hierbij zal de rechter kijken naar de verdeling van de zorgtaken van de kinderen tijdens het huwelijk. Van belang is dat de ouder die de meeste zorgtaken heeft, deze taak ook na een eventuele verhuizing kan voortzetten. Wanneer uw ex bijvoorbeeld verhuist waardoor u niet meer mee kan naar zwemlessen terwijl u dit normaal wel altijd deed, dan kan dit een reden  om het verzoek om te verhuizen af te wijzen. Uiteraard worden hierbij ook de andere criteria grondig bekeken.

 1. Eventuele (extra) kosten na de verhuizing

Wanneer u of uw ex-partner verhuist waardoor de reiskosten stijgen, kan dit voor de rechter een reden zijn tot afwijzing. Te denken valt aan hoge benzinekosten die voor een of beide ouders niet te bekostigen zijn. Hier kunnen uiteraard onderlinge afspraken over gemaakt worden tussen beide ouders. Maar wanneer de rechter inziet dat dit niet werkt, dan kan dit een reden zijn om het verzoek af te wijzen.

 1. Leeftijd van de kinderen

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zal de rechter hier ook veel waarde aan hechten. Zo is een jong kind over het algemeen nog niet zo geworteld als een wat ouder kind. Wanneer de kinderen 12 jaar of ouder zijn, kijkt de rechter serieus naar de wensen van de kinderen. Immers hebben de kinderen ook een leven opgebouwd in hun huidige woonplaats en kan niet altijd van hen verwacht worden dat zij zich onder alle omstandigheden aanpassen aan de wensen van de ouders. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een van de kinderen bij u en de andere bij uw ex-partner gaat wonen.

De rechter kijkt bij het bepalen of er vervangende toestemming wordt gegeven dus ook goed naar de mening van de kinderen en hun wensen, maar doorslaggevend is het niet altijd. Immers worden ook andere criteria door de rechter meegenomen.

 1. De manier waarop de verhuizende ouder de gevolgen van de verhuizing  heeft doordacht met bijvoorbeeld alternatieven voor de omgangsregeling

Wanneer u de ouder bent die van plan is om te verhuizen, dan zult u met voorstellen moeten komen bij uw ex om mogelijke gevolgen van de verhuizing te kunnen compenseren. Immers bent u degene die gekozen heeft voor de verhuizing, niet uw ex. Als compensatie kan bijvoorbeeld gedacht worden dat u de kinderen haalt en brengt bij uw ex-partner of bijvoorbeeld een financiële compensatie aanbiedt. Vooral als de afstanden groot zijn is dit belangrijk.

 

 1. Hoever de verhuizing na de scheiding doordacht en ook is voorbereid

Waar de rechter ook naar kijkt is hoe goed de verhuizing na de scheiding is voorbereid en doordacht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dat er gekeken is naar een geschikte school voor de kinderen. Daarnaast dat bekeken is dat de kinderen hun sport ook in hun nieuwe woonplaats kunnen blijven uitoefenen.

 

Beoordeling van de rechter omtrent vervangende toestemming tot verhuizing

De rechter zal  hiernaar kijken voordat er een keuze wordt gemaakt  omtrent de vervangende toestemming om te verhuizen na de scheiding. Hierbij spelen uiteraard de omstandigheden van het geval ook een grote rol. In de ene situatie zal de rechter bijvoorbeeld meer waarde hechten aan de communicatie tussen de ouders. In de andere situatie kan de noodzaak om te verhuizen de doorslaggevende rol kan spelen. Van te voren is  nooit 100%  in te schatten of de rechter wel of geen vervangende toestemming zal verlenen.

 

Voor de verhuizende ouder is het daarom goed om de verhuizing na de scheiding ook echt goed uit te denken. Daarnaast goed voor te bereiden.  Ook heeft een verhuizing voor de kinderen mogelijk grote impact. Wanneer u bijvoorbeeld al verhuist bent, zonder toestemming van de andere ouder, kan de rechter bepalen dat de kinderen het hoofdverblijf bij de andere ouder krijgen. Of dat u zelfs terug moet verhuizen als u wilt dat de kinderen bij u blijven wonen. Een goede voorbereiding van een verhuizing na een scheiding is derhalve ook geen overbodige luxe.

Het krijgen van vervangende toestemming met Advocatenkantoor Van Wessel

Wij procederen regelmatig om vervangende toestemming 0m te verhuizen na de scheiding. Als familierecht advocaat weten we wat er belangrijk is, waar de eventuele knelpunten zouden kunnen liggen. Ons advocatenkantoor kan u dan ook voorzien van een eerlijk advies omtrent de kansen die u heeft. Zo weet u of u  vervangende toestemming tot verhuizing na scheiding kunt krijgen.

 

Wilt u vervangende toestemming krijgen en bent u nog opzoek naar een advocatenkantoor om u hierbij te helpen? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel. Wij kijken er naar uit om u samen vooruit te helpen.

Wijzigingen in de wettelijke termijn van de partneralimentatie. Wetten veranderen in de loop van tijd omdat ook de samenleving verandert. 1 januari 2020 is de wet omtrent de termijn van de partneralimentatie ook ingrijpend gewijzigd. Maar wat houdt deze verandering precies in? En welke uitzonderingen zijn er mogelijk?

Verkorting wettelijke termijn partneralimentatie

Voor 1 januari 2020 was de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar. Mensen die voor 1 januari 2020 gescheiden zijn, kunnen dus voor een termijn van 12 jaar verbonden zitten aan partneralimentatie.

Vanaf 1 januari 2020 is deze wettelijke termijn van de partneralimentatie dus verkort naar een termijn van maximaal 5 jaar. De hoofdregel die hierbij geldt is dat de termijn van de partneralimentatie gelijk wordt gesteld aan de helft van de duur van het huwelijk. Hierbij geldt dan uiteraard dat 5 jaar de maximale termijn is.

Deze nieuwe termijn geldt echter alleen voor scheidingen die vanaf 1 januari 2020 hebben plaatsgevonden of waarbij het verzoek tot echtscheiding na 1 januari 2020 is ingediend. Dus nieuwe vaststellingen van partneralimentatie.

Huwelijk korter dan 5 jaar

Ook niet in alle gevallen bestaat het recht op of dient er 5 jaar partneralimentatie betaald te worden. Wanneer u bijvoorbeeld korter dan 5 jaar getrouwd bent geweest en samen ook geen kinderen heeft gekregen, geldt zoals voorheen ook het geval was, een kortere termijn voor de partneralimentatie. In deze gevallen is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Uitzonderingen wettelijke termijn partneralimentatie

Uiteraard zijn ook op deze nieuwewet uitzonderingen van toepassing. Bij deze uitzonderingen gelden andere termijnen voor de partneralimentatie en niet de termijn van ‘slechts’ 5 jaar. Deze uitzonderingen zijn er omdat de mensen voor wie deze uitzonderingen gelden, in de regel verondersteld worden niet eenvoudig volledig in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het gaat om de volgende uitzonderingen:

 • De eerste uitzondering geldt voor alimentatiegerechtigden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en langer dan 15 jaar getrouwd. In dat geval geldt de termijn van maximaal 10 jaar aan partneralimentatie. Deze uitzondering zal 7 jaar na invoering komen te vervallen.
 • De tweede uitzondering geldt wanneer u langer dan 15 jaar getrouwd bent geweest en nog maar 10 jaar of minder van de AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd bent op het moment van de scheiding. Indien dit het geval is, dan kan er tot de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie.
 • De derde uitzondering geldt wanneer er kinderen zijn die jonger zijn dan 12 jaar op het moment van scheiden. In dat geval geldt de alimentatieplicht in ieder geval tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt ook als die periode langer dan 5 jaar zou zijn.

Hierbij speelt nog dat de aftrek ook beperkt is, hetgeen ook weer consequenties heeft.

Conclusie

Wanneer u dus nu zou scheiden is de hoofdregel dat er geen 12 jaar maar 5 jaar partneralimentatie voldaan dient te worden. Hierop gelden wel de hiervoor genoemde uitzonderingen. Van belang dus om hier goed bij stil te staan, aangezien dit voor zowel de alimentatiegerechtigde als alimentatieplichtige van groot belang kan zijn. Dit speelt een belangrijke rol in een procedure omtrent partneralimentatie.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over dit onderwerp of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder!

 

De verlaging van de aftrek voor partneralimentatie is vanaf 01 januari 2020 ingegaan en heeft vele rechtszaken tot gevolg. In deze blog nemen wij u mee welke gevolgen de beperking van de aftrek van de partneralimentatie  heeft. Dit zowel voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde.  

Gevolgen verlaging aftrek van de partneralimentatie voor alimentatieplichtige

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2019 bepaald dat de fiscale aftrek van partneralimentatie stapsgewijs vanaf 01 januari 2020 wordt verlaagd van 51,95% naar 37,05% in 2023. Met name de alimentatieplichtigen met een inkomen boven de € 68.000,00 zullen hier flink nadeel van ondervinden.

Een voorbeeld hiervan is als volgt:

De rechtbank heeft bepaald dat de heer Jansen € 1.500,00 per maand aan partneralimentatie aan mevrouw Van Dijk dient te voldoen. In 2019 kon de heer Jansen dit bedrag met 51.75% aftrekken, waardoor de heer Jansen € 776,25 kon aftrekken van het bruto maandbedrag van € 1.500,00. Hiermee betaalde hij netto € 723,25 per maand aan partneralimentatie.

In 2023 zal de belastingaftrek 37,05% bedragen, hierdoor kan slechts € 555,75 worden afgetrokken van het bruto maandbedrag. Dit betekent dat de heer Jansen € 994,25 netto aan partneralimentatie voldoet. Dit scheelt derhalve een bedrag van € 220,50 netto per maand. Dit gevolg van de verlaging van de fiscale aftrek van de partneralimentatie voelt de heer Jansen daadwerkelijk in zijn portemonnee. Per jaar betreft dit een bedrag van maar liefst € 2.646,00! Stel dat hij nog 10 jaar dient te betalen dan gaat het om ruim €26.000. Het kan dus interessant zijn om de alimentatie te laten berekenen door een familierecht advocaat.

Uiteraard betekent de belastingaftrek ook voor de lagere- en middeninkomens dat de aftrek wordt verlaagd naar 37,05%. Hier is in praktijk echter  weinig nadeel, want deze alimentatieplichtigen zitten reeds op 37% aftrek.

Verlaging hypotheekrenteaftrek en beperking aftrek partneralimentatie

Voorts is vorig jaar op Prinsjesdag bekend gemaakt dat de hypotheekrente versneld zal worden verlaagd. Wel zal de stapsgewijze afbouw gedeeltelijk door de verlaging van het Eigenwoningforfait worden gecompenseerd, echter bij inkomens boven de € 68.000,00 wordt de versnelde verlaging van de hypotheekaftrek niet geheel gecompenseerd door de verlaging van het Eigenwoningforfait. Dit houdt in dat ook deze wijziging van invloed is op de draagkracht van de alimentatieplichtigen en leidt tot een verlaging in de aftrek van de partneralimentatie.

De conclusie is dan ook dat alimentatieplichtigen met name alimentatieplichtigen met een inkomen hoger dan € 68.000,00 nadeel zullen ondervinden. Voor veel alimentatieplichtigen zal om die reden een rechtszaak helaas onvermijdelijk zijn, tenzij partijen er samen uitkomen.

Verder is er ook een wijziging van toepassing met betrekking tot de duur van de partneralimentatie. Deze is echter alleen van toepassing voor scheidingen van na 2019.

Gevolgen beperking aftrek partneralimentatie voor de
alimentatiegerechtigde

Niet alleen de alimentatieplichtige ondervindt negatieve gevolgen door de belastingwijziging. Ook voor de alimentatiegerechtigde leidt de lagere aftrek van de partneralimentatie tot minder inkomen. Uit een berekening van de vereniging familie- en erfrechtadvocaten & scheidingsmediators VFAS blijkt dat het te ontvangen bedrag aan partneralimentatie zelfs met 20% kan dalen.

Uw huidige situatie

Daarnaast is het een goed moment om uw huidige situatie te bekijken. Immers kijken we, vanwege de verlaging van de belastingaftrek van partneralimentatie ook naar uw draagkracht. Daarnaast is uw inkomen waarschijnlijk gewijzigd of zijn er andere omstandigheden gewijzigd die ook van invloed zijn op de partneralimentatie.    

Heeft u nog vragen omtrent de gevolgen van de beperking van de aftrek van de partneralimentatie, neem dan gerust contact met ons op.

 

Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet is vanaf 1 januari 2018 van toepassing. Dit heeft grote gevolgen voor de huwelijken gesloten na 1 januari 2018.

Lees meer

Regelmatig komt de vraag voor of het delen van een ontslagvergoeding bij echtscheiding nodig is. In dit artikel beschrijven we wanneer dit het geval is en wanneer niet.

Lees meer

De rechtszitting is voor velen een spannend onderdeel van de juridische procedure en brengt in het familierecht vaak de nodige emoties met zich mee. Vaak vragen onze cliënten wat zij kunnen verwachten van de rechtszitting en hoe zo’n zitting bij de rechtbank in zijn werk gaat. Stapsgewijs nemen wij u mee door het proces van een familierechtszitting.

Lees meer

Er bestaat vaak veel onduidelijkheid over de scheidingsprocedure of hoe een echtscheidingsprocedure precies werkt. Het is handig om te weten wat de belangrijkste stappen in de procedure tot scheiding zijn en de doorlooptijd. In dit korte artikel vindt u achtereenvolgens de diverse stappen bij een echtscheiding.

Lees meer