Hoe zit het met de woning bij een scheiding?

Een van de lastigste dingen om te verdelen bij een scheiding is de woning. De woning die bewoont wordt ten tijde van het huwelijk wordt ook wel de echtelijke woning genoemd.

Huurwoning bij een scheiding

Het kan zijn dat er sprake is van een huurwoning, in dat geval moet gekeken worden wie in de woning blijft wonen. Juridisch wordt niet alleen gekeken naar op wiens naam het huurcontract staat. Immers indien er sprake is van gemeenschap van goederen, is dit van ondergeschikt belang aangezien door het huwelijk wat van de een is van de ander is geworden.

Wie in de woning mag blijven wonen, is meestal degene die het grootste belang heeft met het wonen in de woning. Het grootste belang wordt bepaald met onder andere de volgende criteria:
• wie is uit de woning vertrokken en wie is blijven wonen in de woning;
• waar blijven de kinderen wonen, dit ook met het oog op de school van de kinderen;
• wie heeft de sterkste sociale binding met de woning;

In veel gevallen komen partijen er samen uit en blijft een van de twee in de woning wonen en vertrekt de ander uit de woning bij een scheiding. Is dit niet het geval dan dient een verzoek ingediend te worden tot toedelen van het huurrecht aan een van de partijen. Als familierecht advocaat kunnen wij u hierbij helpen.

Koopwoning bij scheiding

Daarnaast kan er ook sprake zijn van een koopwoning. Het verdelen van een koopwoning is een van de lastigste zaken bij een echtscheiding. Dit geldt ook voor ondernemers.
In de meeste gevallen is er sprake van een hypotheek. Deze hypotheek kan hoger zijn dan de waarde van een woning, er is dan sprake van overwaarde. De hypotheek kan ook lager zijn dan de waarde van de woning. In dat geval is er sprake van onderwaarde.

Overwaarde van de woning

Als er sprake is van overwaarde moet de woning verkocht worden, waarbij beide partijen na verkoop hun deel krijgen van de woning. Dat is de verkoopopbrengst minus de hypotheeksom en de kosten van de verkoop van de woning. Bij gemeenschap van goederen wordt dit gedeeld door twee.

Verdeling van de woning bij scheiding

Daarnaast komt het ook vaak voor dat een van de twee partners in de woning blijft wonen. Van belang is dat de andere partner niet langer verbonden blijft met de woning. Het is namelijk zo dat als er sprake is van een gezamenlijke hypotheek, danwel een huwelijk onder gemeenschap van goederen beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de totale hypotheekschuld. Dit houdt in dat beide partners volledig kunnen worden aangesproken voor de totale schuld, zolang zij hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Woning niet verdeeld bij scheiding

Wat wij regelmatig zien is dat een woning niet verdeeld wordt gedurende een scheiding. Met andere woorden, dat er niet geregeld wordt dat de andere partij ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat het gevolg hiervan kan zijn is dat als degene die in de woning woont en deze normaal gesproken betaald niet meer in staat is de woning te betalen, de bank bij de andere partner aanklopt voor het betalen van de ontstane schuld.

Onverdeelde woning wat zijn de gevolgen?

Indien het huis niet verdeeld wordt, dan blijven beide partijen nog steeds volledig hoofdelijk aansprakelijk voor de ontstane schuld. Wij raden daarom heel sterk aan de woning te verdelen op het moment van scheiding. Het is namelijk erg vervelend als de woning na een aantal jaar door een procedure verdeelt dient te worden. Gelukkig is dat wel mogelijk want niemand kan gedwongen worden om aan elkaar verbonden te blijven. Of zoals dat juridisch heet in ‘onverdeeldheid te blijven’.

 

Verdeling van de woning bij onderwaarde

Het kan ook voorkomen dat er geen overwaarde is, maar juist een onderwaarde. Ook in dit geval moet bij een echtscheiding de woning verdeeld worden, echter zal degene die in de woning blijft moeten worden uitgekocht. Om te bepalen hoeveel partijen aan elkaar verschuldigd zijn is het raadzaam de woning te taxeren door een makelaar taxateur.
Indien een van de partijen in de woning blijft, zal de andere partij de helft van de onderwaarde dienen te voldoen aan de andere partij.

Verkoop van de woning bij echtscheiding

Als de woning verkocht wordt zullen beide partijen bij de overdracht van de woning moeten zorgdragen dat op het moment van overdracht het verschil gestort is, danwel dat de bank genoegen neemt dat dit niet gebeurd.
Ook dit zorgt vaak voor veel problemen, omdat een van de partijen hier niet toe in staat is en hier goede afspraken over gemaakt dienen te worden. Het is dus van belang advies in te winnen bij een echtscheidingsadvocaat.