Vrije advocaat keuze en een rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn belangrijke spelers op de markt en bovendien hebben steeds meer mensen een rechtsbijstandsverzekering. Als u een geschil heeft en rechtsbijstand wenst, werkt het zo dat u dit dient te melden bij de rechtsbijstandsverzekeraar die vervolgens een jurist inschakelt die werkzaam is bij de rechtsbijstandsverzekering. U kunt hier heel tevreden over zijn, maar het komt regelmatig voor dat men dat niet is en een advocaat wenst en liefst een advocaat die men zelf kiest. Dit heet vrije advocaat keuze.

Tot een tijd geleden was dit heel lastig en kon u niet verzoeken om een eigen advocaat, want dan was het de regel dat u de kosten voor de advocaat niet vergoed kreeg. Dit betekende dat als u werd ontslagen en u bij de kantonrechter moest procederen u een jurist van de rechtsbijstandverlener kreeg toegewezen en geen advocaat.

Nieuwe mogelijkheden voor verzekerden

Goed nieuws voor verzekerden bij rechtsbijstandsverzekeraars als DAS, Arag en Achmea is dat de Hoge Raad in november 2013 heeft bepaald dat verzekerden onder voorwaarden recht hebben een eigen advocaat te kiezen. Deze uitspraak is revolutionair en heeft grote gevolgen voor de voorwaarden van rechtsbijstandsverzekeraars en bovendien biedt het dus vrije advocaat keuze voor u.

Wanneer heeft u recht op vrije advocaat keuze

Voortaan mogen verzekerden dus ook zelf hun advocaat kiezen voor procedures waarbij een vertegenwoordiging van een advocaat niet verplicht is (zoals kantonrechterzaken en wellicht ook procedures bij het UWV). Het is dus niet meer aan de rechtsbijstandsverzekeraar om te bepalen of de zaak moet worden uitbesteed. Dat recht kan de verzekeraar niet meer afdwingen sinds deze uitspraak.

Vrije advocaat keuze bij een procedure

Wel is het zo dat er sprake moet zijn van een administratieve of gerechtelijke procedure. Dus als er geen enkele procedure aan de orde komt dan kan een verzekerde in beginsel niet zelf beslissen een advocaat in de arm te nemen.

Dit is een grote verruiming op het tot op heden gevolgde beleid bij rechtsbijstandsverzekeraars en geeft vrije advocaat keus. Dit is een belangrijk recht, zeker als u met een geschil zit dat toch al enorme impact op uw leven heeft.

Neem contact met ons op en kies uw eigen advocaat

Heeft u een geschil en een rechtsbijstandsverzekering neem dan contact met ons op, want het kan goed dat u de keuze heeft uw eigen advocaat in te schakelen.