Vrije advocaat keuze en een rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandverzekeraars zijn belangrijke spelers op de markt. Bovendien hebben steeds meer mensen een rechtsbijstandsverzekering vandaar dat vrije advocaat keuze steeds belangrijker wordt.

Als u een geschil heeft en rechtsbijstand wenst, werkt het zo dat u dit dient te melden bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Die zal vervolgens een jurist inschakelen die werkzaam is bij de rechtsbijstandsverzekering.

U kunt hier heel tevreden over zijn.  Het komt echter regelmatig voor dat men dat niet is en een advocaat wenst en liefst een advocaat die men zelf kiest. Dit heet vrije advocaat keuze.

Tot een tijd geleden was dit heel lastig en kon u niet verzoeken om een eigen advocaat. Immers was het dan de regel dat u de kosten voor de advocaat niet vergoed kreeg.

Dit betekende dat als u werd ontslagen en u bij de kantonrechter moest procederen u een jurist van de rechtsbijstandverlener kreeg toegewezen en geen advocaat.

Nieuwe mogelijkheden voor verzekerden

Goed nieuws voor verzekerden bij rechtsbijstandsverzekeraars als DAS, Arag en Achmea is dat de Hoge Raad in november 2013 heeft bepaald dat verzekerden onder voorwaarden recht hebben een eigen advocaat te kiezen.

Deze uitspraak is revolutionair en heeft grote gevolgen voor de voorwaarden van rechtsbijstandsverzekeraars. Bovendien biedt het dus vrije advocaat keuze voor u.

Wanneer heeft u recht op vrije advocaat keuze

Voortaan mogen verzekerden dus ook zelf hun advocaat kiezen voor procedures waarbij een vertegenwoordiging van een advocaat niet verplicht is (zoals kantonrechterzaken en wellicht ook procedures bij het UWV).

Het is dus niet meer aan de rechtsbijstandsverzekeraar om te bepalen of de zaak moet worden uitbesteed. Dat recht kan de verzekeraar niet meer afdwingen sinds deze uitspraak.

Overigens is er een uitspraak van het Europees Hof die stelt dat het recht op advocaat keuze verder gaat dan alleen bij een procedure.

Vrije advocaat keuze bij een procedure

Ondanks dat is het nu nog zo dat er sprake moet zijn van een administratieve of gerechtelijke procedure. Dus als er geen enkele procedure aan de orde komt dan kan een verzekerde in beginsel niet zelf beslissen een advocaat in de arm te nemen.

Dit is een grote verruiming op het gevolgde beleid bij rechtsbijstandsverzekeraars en geeft vrije advocaat keus. Dit is een belangrijk recht, zeker als u met een geschil zit dat toch al enorme impact op uw leven heeft.

Neem contact met ons op en kies uw eigen advocaat

Heeft u een geschil en een rechtsbijstandsverzekering neem dan contact met ons op. Het kan goed zijn dat u de keuze heeft uw eigen advocaat in te schakelen.