Bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst

Hoe zit het met het herroepen van de vaststellingsovereenkomst. De meeste arbeidsovereenkomsten die beëindigd  worden, worden door middel van vaststellingsovereenkomst beëindigd.  Onder bepaalde omstandigheden kan een vaststellingsovereenkomst worden vernietigd. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat een werknemer onder druk is gezet of zich niet bewust is geweest van het geen hij of zij getekend heeft. In die gevallen kan de werknemer of de advocaat van de werknemer de stellen dat de vaststellingsovereenkomst vernietigd dient te worden en er dus een nieuwe dient te worden overeengekomen.

Sinds 1 juli 2015 is er sprake van een bedenktijd na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Wat houdt die bedenktijd in?

De bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst

Sinds 1 juli 2015 kan een werknemer  binnen 14 dagen zijn instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van de vaststellingsovereenkomst  herroepen

Als de instemming wordt herroepen komt de vaststellingsovereenkomst te vervallen.

Gevolgen van herroeping van de vaststellingsovereenkomst

Volgens de wet is het zo dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst dan niet heeft plaatsgevonden.

Ook is de werknemer dan niet langer meer gebonden aan de gemaakte afspraken. Gevolg is dat de arbeidsovereenkomst dan nog van kracht is en de arbeidsovereenkomst  dan niet met wederzijds goedvinden tot een einde komt.

Een werknemer die spijt heeft van het zetten van zijn handtekening onder de vaststellingsovereenkomst, kan daar dus nog makkelijk vanaf mits hij op tijd is.

Op die manier wordt voorkomen dat een werknemer onder druk vanuit de werkgever akkoord gaat met het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt regelmatig als een werknemer niet in de gelegenheid is geweest juridisch advies bij een advocaat in te winnen.

Hoe moet het herroepen van een vaststellingsovereenkomst plaatsvinden

Herroeping, dus het intrekken van de instemming met de vaststellingsovereenkomst, moet schriftelijk gebeuren.

Die brief moet aan de werkgever gericht zijn. Het beste is een aangetekende brief te sturen, zodat u er zeker van bent dat uw werkgever uw herroeping ook ontvangt. Ook kan de brief overhandigd worden, liefst met korte ontvangstbevestiging.

Een werknemer hoeft geen enkele reden aan te geven voor het herroepen van zijn instemming. Zonder opgaaf van redenen kan de werknemer dus van de afspraken afzien.

De bedenktijd is soms drie weken

Als werkgever is het belangrijk uw werknemer te wijzen op de bedenktijd. Dit moet gedaan worden binnen twee dagen na instemming, dus ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

Indien een werkgever daar niet binnen twee dagen na instemming op wijst, kan de instemming gedurende drie weken herroepen.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Als u een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw arbeidsovereenkomst hebt ontvangen, dan is het verstandig deze door een advocaat te laten beoordelen.

U kunt daarvoor bij ons advocatenkantoor in Barendrecht terecht. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met onze advocaat

<a class=”btn-vanwessel” href=”/contact”>Neem contact op</a>