Een andere vorm van uit elkaar gaan dan scheiden

Er zijn cliënten die bij ons komen voor een echtscheiding en zeggen dat ze dan al gescheiden zijn van tafel en bed. Ze wonen niet langer samen in een huis bedoelen ze dan. In het burgerlijk wetboek wordt echter met een scheiding van tafel en bed iets anders bedoeld.

Bij een dergelijke scheiding wordt het huwelijk zelf niet ontbonden, zoals bij een echtscheiding. De huwelijksband blijft dus bestaan. Het is derhalve niet mogelijk na de scheiding van tafel en bed om te trouwen.

Reden voor een scheiding van tafel en bed

De meeste mensen die hiervoor  kiezen, doen dit  om geloofsredenen. Op die manier kan men uit elkaar wonen zonder gescheiden te zijn. Daarnaast zien we ook mensen die wel uit elkaar willen wonen om zo te kijken of er nog herstel mogelijk is. Financieel kan het dan voordeliger zijn dan alleen fysiek uit elkaar wonen, terwijl partijen getrouwd zijn, dit omdat dan wel recht op uitkeringen bestaat of een volledig AOW.

Verder worden er dezelfde afspraken gemaakt als bij echtscheiding, waaronder:

– Als er minderjarige kinderen zijn, dan zijn de echtgenoten verplicht om een ouderschapsplan op te stellen;
– Er kan sprake zijn van een alimentatieverplichting indien daaraan behoefte bestaat bij een van de echtelieden;
– De huwelijksgoederengemeenschap (als deze bestaat) wordt ontbonden;
– Pensioen verevening conform de wet;

Wat is het verschil tussen echtscheiding en scheiding van tafel en bed?

Een verzoek tot scheiding van tafel en bed is nagenoeg een gelijke procedure als de echtscheidingsprocedure. Er kan een eenzijdig verzoek gedaan worden door een advocaat of een gemeenschappelijk verzoek. Voorwaarde hiervoor is dezelfde als bij een scheiding, namelijk duurzame ontwrichting van het huwelijk. De procedure vindt plaats bij de rechtbank en wordt gestart met het indienen van een verzoekschrift.

Hoe lang duurt een scheiding van tafel en bed?

De scheiding kan net zo lang voortduren als de echtgenoten wensen. Het kan dus tot de dood duren. Echtgenoten kunnen zich echter ook verzoenen en een verzoek hiertoe laten aantekenen in het huwelijksgoederenregister. Op dat moment zijn alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege weer van kracht.

Na een periode van drie jaar kan het uiteindelijk ook leiden tot een ontbinding van het huwelijk. Als partijen gezamenlijk tot een scheiding na een scheiding van een tafel en bed wensen te komen, hoeft geen drie jaar in acht te worden genomen.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen.