Proeftijd in tijdelijk contract wat kan?

Partijen kunnen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een proeftijd in een tijdelijk contract overeenkomen, waarin zij de arbeidsovereenkomst op ieder moment kunnen opzeggen. Zelfs zonder dat er een speciale reden moet zijn. Dit is de proeftijd in een overeenkomst.

Veranderingen proeftijd tijdelijke overeenkomsten

Vanaf 1 januari 2015 kan geen proeftijd meer kan worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvan de looptijd zes maanden of korter is. Dit is dus erg belangrijk om te weten, aangezien het nog steeds regelmatig overeengekomen wordt ondanks dat 2015 al weer een tijd achter ons ligt.

Een werknemer kan dus niet meer in zijn proeftijd ontslagen worden, indien hij een arbeidsovereenkomst van een half jaar of minder heeft.  De werknemer heeft doordat dit beding ongeldig is direct een tijdelijk contract voor de afgesproken periode.

Proeftijd in tijdelijk contract van 7 maanden

Is er sprake van een overeenkomst van bijvoorbeeld 7 maanden dan kan wel een proeftijd overeengekomen worden. Om die reden zien wij nu erg veel tijdelijke contracten van 7 maanden in plaats van 6 maanden.

Dit is uiteraard omdat gedurende een proefperiode zonder enige reden afscheid van een werknemer of ook werkgever kan worden genomen. Er hoeft dus bij een ontslag tijdens deze periode geen enkele reden vermeldt te worden.

Proeftijd en opvolgend werkgeverschap

Ook mag geen proeftijd worden opgenomen, als de nieuwe werkgever kan worden gezien als de opvolgend werkgever van zijn voorganger. Alleen als de nieuwe functie inhoudelijk anders is mag dit wel. Dus ook dit is een aandachtspunt.

Dit zeker ook gelet op het feit dat er sinds de nieuwe arbeidswet al veel sneller sprake is van opvolgend werkgeverschap. Immers is het criterium dat er inzicht moet zijn in hoe de werknemer functioneert geheel komen te vervallen. Dus ook dit is een belangrijk aandachtspunt bij een eventuele overname van een bedrijf.

Tips voor werkgevers:

  1. Kom een overeenkomst van 7 maanden overeen als u een proeftijd wenst overeen te komen in plaats van 6 maanden.
  2. Let ook op de aanzegverplichting die vanaf 1 januari 2015 van toepassing is bij het beëindigen van de overeenkomst. 

 

Indien u nog vragen heeft over proeftijd in tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunt u contact met ons opnemen.