Wat is een proeftijd?

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen partijen een proeftijd aangaan. De naam zegt het al, er vindt een proef plaats in een periode. Tijdens deze periode kunnen beide partijen (werkgever als werknemer) bekijken of de arbeidsovereenkomst bevalt. Bevalt het, dan wordt de overeenkomst voortgezet. Bevalt het niet, dan kunnen beide partijen zonder opzegtermijn, dus per direct opzeggen.

Hoe lang is de proeftijd?

In de praktijk is er vaak onduidelijk over de lengte van de proeftijd. Zo zie je regelmatig dat bij een contract van een jaar een proefperiode van twee maanden wordt overeengekomen. Dit is echter niet geldig, omdat bij een tijdelijk contract korter dan twee jaar de maximale proefperiode maar 1 maand mag zijn. Bij een arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden mag nu helemaal geen proefperiode meer overeen worden gekomen.

Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst voor bepaalde tijd voor een periode van minimaal 2 jaar mag de proefperiode maximaal 2 maanden zijn. Indien de proefperiode die in de overeenkomst staat langer is dan de maximale proeftijd, is deze ongeldig. Gevolg is dat er daarmee direct een arbeidsovereenkomst ontstaat voor de afgesproken termijn.

Afwijking door een CAO

In sommige gevallen kunnen er andere regels gelden wat betreft de proeftijd in bovenstaande gevallen. Er kan namelijk van worden afgeweken, waardoor de proeftijd toch 2 maanden bedraagt in plaats van 1. Dit kan alleen indien het in de cao vermeld staat of wanneer er een regeling is opgesteld door een bevoegd bestuursorgaan.

Echter is dit wel in uitzonderlijk en niet de hoofdregel en komt dit niet veel voor.

Een aantal andere voorwaarden voor geldigheid

De proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn. Als er sprake is van een een mondeling overeengekomen proefperiode, is deze niet geldig. Een eventuele opzegging is dan nietig met als gevolg dat de overeenkomst doorloopt. In een CAO kunnen ook afspraken gemaakt zijn over de proeftijd. Als deze proeftijd bindend is voor beide partijen, is hij geldig en hoeft hij niet in de arbeidsovereenkomst genoemd te zijn.

De proeftijd moet voor werkgever en werknemer even lang zijn. Als een andere periode voor de verschillende partijen geldt, is de bepaling omtrent proeftijd ongeldig. De proeftijd gaat in bij aanvang van de arbeidsovereenkomst en niet op een ander moment.

Wanneer is de proeftijd nietig

Als de geschiktheid van de werknemer al bekend is bij de werkgever is de proefperiode nietig. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer al eerder in dienst is geweest bij de werkgever of als uitzendkracht bij de werkgever heeft gewerkt. Ook als de werkgever gezien wordt als opvolger van de vorige werkgever is dit het geval. Dit is vaak ingewikkeld horen wij, dus goed om als werknemer  of als werkgever onze arbeidsadvocaat te raadplegen.

Ontslag of ontbinding tijdens de proefperiode

Bij een ontslag tijdens de proefperiode gelden er bijna geen beperkingen voor een werkgever. Ontslag mag echter niet wanneer er sprake is van discriminatie. Een werknemer, die bijvoorbeeld ziek of zwanger is, mag in de proeftijd ontslagen worden, maar de arbeidsongeschiktheid mag niet als reden opgegeven worden.

Als een werknemer erom vraagt heeft hij altijd recht op een schriftelijke verklaring over het ontslag in de proefperiode. Ook de werknemer kan altijd besluiten om de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten.

Ontslag voorafgaand aan de proefperiode

Ook voordat de werkzaamheden zijn begonnen, kunnen zowel de werknemer als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Slechts in enkele gevallen kan de andere partij daarbij aanspraak maken op een schadevergoeding.

Neem contact met ons op!

Een proeftijd is dus voor zowel werknemer als werkgever een belangrijk onderwerp. Van groot belang dus dat alles volgens de wettelijke voorschriften wordt vormgegeven.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent een proeftijd? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder!