Wijzigingen in de wettelijke termijn van de partneralimentatie. Wetten veranderen in de loop van tijd omdat ook de samenleving verandert. 1 januari 2020 is de wet omtrent de termijn van de partneralimentatie ook ingrijpend gewijzigd. Maar wat betekent deze verandering? En welke uitzonderingen zijn er mogelijk?

Verkorting wettelijke termijn partneralimentatie

Voor 1 januari 2020 was de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar. Mensen die voor 1 januari 2020 gescheiden zijn, kunnen dus  maximaal 12 jaar partneralimentatie betalen.

Vanaf 1 januari 2020 is deze wettelijke termijn van de partneralimentatie dus verkort naar een termijn van maximaal 5 jaar. De hoofdregel is dat de termijn van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk. Hierbij geldt dan  dat 5 jaar de maximale termijn is.

Deze nieuwe termijn geldt echter alleen voor scheidingen vanaf 1 januari 2020 of waarbij het verzoek tot echtscheiding na 1 januari 2020 is ingediend. Dus nieuwe vaststellingen van partneralimentatie.

Huwelijk korter dan 5 jaar

Ook niet in alle gevallen bestaat het recht op of dient er 5 jaar partneralimentatie betaald te worden. Wanneer u bijvoorbeeld korter dan 5 jaar getrouwd bent geweest en samen ook geen kinderen heeft gekregen, geldt zoals voorheen ook het geval was, een kortere termijn voor de partneralimentatie. In deze gevallen is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Uitzonderingen wettelijke termijn partneralimentatie

Uiteraard zijn ook op deze nieuwewet uitzonderingen van toepassing. Bij deze uitzonderingen gelden andere termijnen voor de partneralimentatie en niet de termijn van ‘slechts’ 5 jaar. Deze uitzonderingen zijn er omdat de mensen voor wie deze uitzonderingen gelden, in de regel verondersteld worden niet eenvoudig volledig in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het gaat om de volgende uitzonderingen:

  • De eerste uitzondering geldt voor alimentatiegerechtigden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en langer dan 15 jaar getrouwd. In dat geval geldt de termijn van maximaal 10 jaar aan partneralimentatie. Deze uitzondering zal 7 jaar na invoering komen te vervallen.
  • De tweede uitzondering geldt wanneer u langer dan 15 jaar getrouwd bent geweest en nog maar 10 jaar of minder van de AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd bent op het moment van de scheiding. Indien dit het geval is, dan kan er tot de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie.

  • De derde uitzondering geldt wanneer er kinderen zijn die jonger zijn dan 12 jaar op het moment van scheiden. In dat geval geldt de alimentatieplicht in ieder geval tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt ook als die periode langer dan 5 jaar zou zijn.

Hierbij speelt nog dat de aftrek ook beperkt is, hetgeen ook weer consequenties heeft.

Conclusie

Wanneer u dus nu zou scheiden is de hoofdregel dat er geen 12 jaar maar 5 jaar partneralimentatie verschuldigd is. Hierop gelden wel de hiervoor genoemde uitzonderingen. Van belang dus om hier goed bij stil te staan, aangezien dit voor zowel de alimentatiegerechtigde als alimentatieplichtige van groot belang kan zijn. Dit speelt een belangrijke rol in een procedure omtrent partneralimentatie.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over dit onderwerp of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder!