Ontslagvergoeding, hoe hoog is die?

Vaak wordt ons de vraag gesteld of de door de werkgever aangeboden ontslagvergoeding of gouden handdruk wel voldoende is. Als deze vraag gesteld wordt, is er vaak eerder sprake van een zilveren, koperen of loden handdruk. Deze schijnbaar eenvoudige vraag heeft vaak een wat langer antwoord. In dit korte artikel gaan we in op de zaken die bepalen hoe hoog de ontslagvergoeding hoort te zijn. Ook gaan we in op hoe kantontrechters deze bepalen.

Ontslagvergoeding, wat is dat precies?

Een ontslagvergoeding is een schadeloosstelling bij ontslag. De werknemer krijgt een stukje financiële compensatie voor het missen van een stuk inkomen. Deze compensatie wordt soms ook wel een gouden handdruk genoemd.

Dit kan zich voordoen bij een ontslag van een werknemer. Stel Jan Beton wordt door zijn werkgever ontslagen en krijgt een brief dat hij € 6.000,00 euro meekrijgt als ontslagvergoeding. Jan vindt het eerst vervelend, maar is heel blij met het aanbod. Hij kan eindelijk zijn nieuwe motor kopen. Jan weet echter niet waar hij eventueel recht op zou hebben en komt bij ons met de vraag of dit een goed bedrag is.

Wij wijzen hem dan op de drie onderdelen van de kantonrechtersformule. Dit was de wijze waarop de rechter bepaalt wat een goede compensatie is voor het ontslag. Goed om te weten dat deze regeling sinds 2015 niet langer geldt en dat nu transitievergoeding van toepassing is.

De kantonrechtersformule

De berekening van de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule ziet er als volgt uit:

Schadeloosstelling = A x B x C

A = aantal gewogen dienstjaren
B = bruto maandinkomen
C = correctiefactor

A Gewogen dienstjaren

Bij de bepaling van de hoogte van de gouden handdruk wordt gekeken naar het aantal jaren dat een werknemer bij de betreffende werkgever heeft gewerkt. Bij de kantonrechtersformule spreekt men over het begrip “gewogen dienstjaren”. Dat houdt in dat de dienstjaren tot 35 minder zwaar tellen en boven het 55ste levensjaar zwaarder gaan tellen in de berekening in de vorm van een wegingsfactor. De peildatum voor de leeftijd is de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Voor de afronding geldt dat bij 6 maanden + 1 dag naar boven afgerond mag worden en anders naar beneden. In onderstaande tabel wordt deze wegingsfactor weergegeven:

Leeftijd Wegingsfactor

Tot het 35ste levensjaar 0,5
Vanaf  het 35ste tot het 45ste levensjaar 1
Vanaf  het 45ste tot het 55ste levensjaar 1,5
Vanaf het 55ste levensjaar 2

B Bruto maandinkomen

Bij de berekening van factor B wordt bij de kantonrechtersformule uitgegaan van de totale bruto beloning per maand. Vaak worden alle vaste looncomponenten worden meegenomen in de berekening. Wat ook wordt meegenomen zijn bijvoorbeeld de vaste ploegentoeslag, de structurele winstdeling, het vakantiegeld en de vaste 13e maand. Niet meegenomen worden onkostenvergoedingen, bonussen, de auto van de zaak, etc.

C De correctiefactor

De kantonrechter kan met de factor C de hoogte van de ontslagvergoeding aanpassen naar een hoogte die hij in dit geval gepast vindt. De correctiefactor drukt de mate uit waarin de werknemer of de werkgever schuldig is aan het ontslag. Hierbij is als niemand verwijt treft factor 1 het uitgangspunt.

Als er bijvoorbeeld sprake is van ontslag vanwege een reorganisatie, waarbij de oorzaak van de ontbinding ligt bij de werkgever, zonder dat er sprake is van enige verwijtbaarheid, geldt vaak een factor 1. Er is dan dus geen sprake van omstandigheden die aanleiding geven tot het toekennen van een hogere of lagere ontslagvergoeding dan gebruikelijk. Mocht het ontslag zeer verwijtbaar zijn aan de werknemer, dan kan de factor 0,5 of zelfs 0 worden. Mocht er sprake zijn van verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever, dan kan de factor hoger zijn dan 1. Sinds 1 januari 2009 worden ook zaken meegewogen zoals de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt en de financiële positie van de werkgever. Deze factor is heel erg afhankelijk van de feiten en omstandigheden en is voor een niet-advocaat of jurist vaak heel lastig te bepalen.

Terug naar ons voorbeeld

Jan werkt al vijf jaar bij het bedrijf en is 44 jaar. Hij verdient ongeveer € 3.000,00 bruto per maand. Als we uitgaan van geen verwijt bij hem of van zijn werkgever, dan zal hij zou dus al snel recht kunnen hebben op € 15.000,00 euro. Dit is een stuk meer dan de € 6.000,00 die hij krijgt aangeboden. Het is dus van groot belang goed te kijken hoe het zit, want het kan een hoop geld schelen. Bovendien betalen de meeste werkgevers ook de juridische kosten, mits deze redelijk zijn.

Neem contact met ons op!

Het laten controleren van de hoogte van de goudenhanddrukuitkering kan soms goed uitpakken. Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent de ontslagvergoeding? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder!