Ontslag met wederzijds goedvinden Hoe gaat dat

Een van de meest voorkomende manieren van ontslag, is ontslag met wederzijds goedvinden. Bij deze vorm van ontslag komen werkgever en werknemer samen overeen dat ze de arbeidsovereenkomst eindigen.

Dit is vaak het gevolg van een onenigheid, waardoor partijen niet langer met elkaar willen of kunnen samenwerken. Naast deze vorm van ontslag zijn er ook andere manieren om een dienstverband van een werknemer te beëindigen. Dit kan via toestemming van het UWV werkbedrijf of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Afspraken bij ontslag met wederzijds goedvinden

De afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit wordt gedaan in een vaststellingsovereenkomst ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Recht op een WW uitkering

Zoals de meeste mensen weten, heeft indien de werknemer zelf opzegt dit tot gevolg dat hij of zij geen recht meer heeft op een uitkering.

Een van de vragen die ons meestal gesteld wordt, is of er recht is op een WW-uitkering indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Hiervoor zijn een aantal zaken van belang:

  • allereerst of het initiatief uitgaat van de werkgever of werknemer
  • of er sprake is van dringende redenen. Voorbeelden van dringende redenen zijn onder andere diefstal, misdragingen, alcohol gebruik tijdens het werk.
  • daarnaast moet er ook altijd gekeken worden of de werknemer niet elders geplaatst kan worden.

Als het initiatief uitgaat van de werkgever, er geen sprake is van verwijtbaarheid en ook geen andere plaats bij de werknemer om te werken, blijft recht op een WW-uitkering, bestaan. zie hiervoor ook de site van het UWV.

 

Inhoud ontslagregeling met wederzijds goedvinden

Ook is het van belang dat de werknemer en werkgever aandacht besteden aan de ontslagvergoeding. Onze ervaring is dat vaak dat met goed onderhandelen een hogere ontslagvergoeding, of lagere ontslagvergoeding voor de werkgever te realiseren is. Advocatenkantoor Van Wessel kan dit voor u doen.

Afspraken ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag in overleg dienen partijen minimaal over de volgende zaken afspraken te maken.

  1. De reden van het ontslag;
  2. De urgentie van deze reden voor ontslag;
  3. De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
  4. De financiële afhandeling van het ontslag met wederzijds goedvinden;

Vaak worden ook afspraken gemaakt over de opname van of uitbetaling van vakantiedagen, vrijstelling van werk en een getuigschrift. Daarnaast wordt vaak ook vastgesteld hoe ze zullen omgaan met de geheimhouding van bedrijfsinformatie en met het concurrentiebeding en relatiebeding. Het is dus belangrijk dit goed te regelen.

Vragen?

Wanneer u vragen hebt over ontslag met wederzijds goedvinden of over de afspraken in uw vaststellingsovereenkomst dan kunt u terecht  voor een afspraak bij ons advocatenkantoor. Het eerste consult omtrent ontslag met wederzijds goedvinden is het eerste half uur gratis.