Niet wijzigingsbeding en beperkt wijzigingsbeding

Gelukkig eindigt niet elke scheiding in een vechtscheiding, maar worden regelmatig de afspraken vastgelegd in een overeenkomst die convenant genoemd wordt. Hierin worden zaken omtrent alimentatie, het huis, de verdeling van goederen opgenomen. Met betrekking tot de alimentatie wordt ook wel eens een niet wijzigingsbeding of beperkt wijzigingsbeding overeengekomen. De alimentatie kan dan minder makkelijk worden gewijzigd.

Alimentatie wijziging van omstandigheden

Alimentatie kan gewijzigd worden, indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Een wijziging van omstandigheden kan bijvoorbeeld zijn dat de alimentatieplichtige een kind krijgt, waardoor hij een zorgplicht heeft voor meerdere kinderen. Zijn draagkracht dient dan verdeeld te worden over meerdere kinderen. Als gevolg hiervan kan de alimentatieplichtige niet langer de vastgestelde alimentatie voldoen. Een andere omstandigheid van wijziging van omstandigheden zijn schulden die ontstaan zijn of het verlies van een baan.

Wat is een niet wijzigingsbeding

Een niet wijzigingsbeding houdt in dat uw allebei zal afzien van de wettelijke mogelijkheid om op basis van veranderde omstandigheden de alimentatie te laten wijzigen door de rechter.

Stel dat de alimentatie op €1.800,00 per maand wordt vastgesteld, dan blijft deze in beginsel op € 1.800,00 staan gedurende de jaren. Wel wordt er vrijwel altijd geïndexeerd.

Wijzigingsmogelijkheden bij een niet wijzigingsbeding

Als u of de wederpartij meent dat dit beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of er heeft zich sinds de scheiding een (zeer) ingrijpende wijziging van de omstandigheden voorgedaan, dan kan de rechter wel verzocht worden om wijziging van alimentatie. Dit zal dan slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden toestaan.  Sommige veranderingen zijn namelijk echt niet te voorzien.

Voorbeelden uit de jurisprudentie voor het wijzigen van een niet wijzigingsbeding

Er zijn maar enkele voorbeelden uit de jurisprudentie te noemen waarbij een wijziging wordt toegestaan. Eén van die voorbeelden is het verlies van uw baan, waarbij het u absoluut niet toe te rekenen valt dat u uw baan verliest.

Een ander voorbeeld uit de jurisprudentie is een noodgedwongen verhuizing naar het buitenland met minder gunstige fiscale mogelijkheden.

In feite blijkt uit de jurisprudentie dat u als alimentatieplichtige (absoluut) niet verwijtbaar mag zijn dat er een wijziging van omstandigheden voordoet waardoor de alimentatie aangepast moet worden.

Beperkt wijzigingsbeding

Bij een beperkt wijzigingsbeding vindt er alleen een wijziging plaats onder beperkte omstandigheden, zo kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat het alimentatiebedrag nooit zal stijgen boven €1.800,00 onafhankelijk van de omstandigheden die zich in de toekomst voordoen.

Zowel bij een beperkt wijzigingsbeding als een niet wijzigingsbeding is het van belang dat u heel bewust bent van uw keuze en dat u zich goed laat inlichten door een familierecht advocaat.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze blog, neem dan contact op met onze familierechtadvocaat. Wij helpen u graag verder!