Kennelijk onredelijk ontslag

Wanneer is een ontslag kennelijk onredelijk en is het toch mogelijk alsnog een vergoeding te krijgen? Een tijd geleden kwam een boekhouder die net ontslagen was met deze vraag bij ons advocatenkantoor. Hij werd ontslagen door middel van een procedure bij het UWV, na een dienstverband van ongeveer 10 jaar en hij was bovendien ouder dan 55 jaar.

In Nederland zijn er naast de normale contractuele opzeggingen van de arbeidsovereenkomst tussen partijen twee wegen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

 1. Via de kantonrechter, hierbij wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden, waarbij meestal een ontslagvergoeding wordt toegekend volgens de kantonrechtersformule;
 2. Via het UWV werkbedrijf, hierbij wordt aan het UWV werkbedrijf een vergunning gevraagd waarmee de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd. Door het UWV werkbedrijf wordt echter geen enkele ontslagvergoeding toegekend;

Deze boekhouder stond dus ineens voor de situatie dat hij in plaats van zijn loon een veel lagere uitkering zou krijgen, plus minus 70% van zijn bruto loon. Bovendien is het voor een werknemer in deze tijd en zeker gezien de leeftijd niet heel makkelijk om aan een baan te komen. Hij vond dit derhalve een onredelijk ontslag en vroeg wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer is een ontslag kennelijk onredelijk

Een rechter zal per individueel geval bekijken of een ontslag kennelijk onredelijk is of niet. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de volgende factoren:

 • het aantal jaren dienstverband
 • de leeftijd van de werknemer, vooral bij oudere werknemers wordt ontslag eerder als kennelijk onredelijk beoordeeld
 • de financiële positie van de werkgever
 • de reden van opzegging van het dienstverband
 • eventuele verwijtbaarheid m.b.t. het ontslag
 • hoe de werknemer gefunctioneerd heeft
 • eventuele arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de oorzaak daarvan
 • de inspanning van de werkgever om voor de werknemer ander passend werk te vinden
 • de aangeboden scholing aan de werknemer om de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt
 • of de werkgever vrijwillig al een bepaalde ontslagvergoeding heeft aangeboden

Des te meer van deze factoren een rol spelen en in het voordeel van de werknemer zijn, hoe groter de kans zal zijn dat een rechter het ontslag kennelijk onredelijk zal vinden. Een kennelijk onredelijk ontslag kan leiden tot een schadevergoeding en zelfs tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer moet u een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten

Deze vorderingen moeten binnen zes maanden na de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingediend worden. Anders zijn de vorderingen verjaard en bent u helaas te laat.

De schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding wordt door de rechter bepaald. De hoogte is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Er wordt vooral gekeken naar inkomsten derving en er wordt niet uitgegaan van de kantonrechtersformule.

Er wordt met name gekeken hoeveel inkomsten u mist of zal gaan missen, omdat uw inkomen na ontslag lager zal zijn. Hierbij wordt gekeken naar hoelang u waarschijnlijk werkeloos zal zijn. Daarnaast wordt ook gekeken hoeveel lager uw vermoedelijke pensioenuitkering zal zijn door het kennelijk onredelijk ontslag.

De schadevergoeding kan ineens en mogelijk in termijnen verschuldigd zijn, afhankelijk van de uitspraak van de rechter. Wat betreft de te betalen belasting kan het voordelig zijn de schadevergoeding in termijnen te laten uitkeren.

Herstel van de arbeidsovereenkomst

Naast de schadevergoeding kan er ook herstel van de arbeidsovereenkomst gevorderd worden door een werknemer.  Een werkgever kan dan door de rechter in de kennelijk onredelijk ontslag procedure verplicht worden om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te herstellen.

Indien u denkt dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag, is het wijs om snel contact op te nemen met om te kijken wat de mogelijkheden tot schadevergoeding zijn. Ons advocatenkantoor ligt in Barendrecht nabij Rotterdam, maar we bedienen cliënten uit het hele land. Neem daarom contact met ons op!