Indexering alimentatie: waar moet men op letten?

Niet iedereen staat er altijd bij stil dat de alimentatie jaarlijks geïndexeerd moet worden. Dit heet indexeren van alimentatie. Het leven wordt over het algemeen duurder door de inflatie. Dus is ooit bedacht dat ook de alimentatie iets is om te indexeren. De gedacht is dat er meer alimentatie nodig is om precies dezelfde koopkracht te hebben.

Welk percentage wordt bij indexering alimentatie genomen?

Bij de indexering van de alimentatie wordt een percentage genomen, dat afhankelijk is van het prijsindexcijfer. Dat dit van toepassing is, staat vrijwel altijd in de beschikking genoemd of in het convenant. Ook als dit niet genoemd staat is dit van toepassing.

De alimentatiebetaler moet indexeren

De alimentatiebetaler moet zelf elk jaar het alimentatiebedrag aanpassen. Alimentatie wordt meestal bij vooruitbetaling vóór de eerste van de nieuwe maand voldaan. Dus eind december zullen de aangepast bedragen moeten worden overgemaakt.

Het indexeringspercentage voor 2021 is vastgesteld op 3,0%. Dit percentage moet worden toegepast op zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Let erop of eventueel in het convenant het indexeringspercentage ook op andere betalingen of onttrekkingen van toepassing is.

Het is verstandig om goed af te stemmen wat de bedragen voor het komende jaar gaan worden, danwel welke bedragen al dan niet verhoogd moeten worden. Dit om misverstanden te voorkomen.

Geen indexering alimentatie

Er kan ook overeen gekomen worden dat er geen indexering plaatsvindt van partneralimentatie. Dit zien we niet vaak maar in een convenant kan van alles overeengekomen worden.

Hieronder de indexeringspercentages over de afgelopen vijf jaar:

2021: 3,0 %
2020: 2,5 %
2019: 2,0 %
2018: 1,5 %
2017: 2,1 %

Vragen over indexering van alimentatie?

Heeft u nog vragen of een geschil over alimentatie of indexering van alimentatie, dan kunt u contact met ons advocatenkantoor opnemen voor een gratis consult.