De rechtszitting is voor velen een spannend onderdeel van de juridische procedure en brengt in het familierecht vaak de nodige emoties met zich mee. Vaak vragen onze cliënten wat zij kunnen verwachten van de rechtszitting en hoe zo’n zitting bij de rechtbank in zijn werk gaat. Stapsgewijs nemen wij u mee door het proces van een familierechtszitting.

Stap 1: De start van de procedure bij de rechtbank

Een juridische procedure in familierecht begint altijd door schriftelijk een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Dit gebeurt door de verzoekende partij (de partij die iets wil van de rechter). De verwerende partij wordt in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. In het familierecht is het alleen toegestaan om via een advocaat te procederen. U mag niet zelf in persoon procederen.

Stap 2: Zittingsdatum

Nadat alle stukken bij de rechtbank zijn ingediend en ontvangen, bepaalt de rechtbank een zittingsdatum: dit is de datum waarop u bij de rechtbank dient te verschijnen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met dagen waarop u niet kunt. Deze zittingsdatum wordt per brief naar uw advocaat verstuurd.

Stap 3: Nadere stukken indienen

Tot 10 dagen vóór de zitting bij de rechtbank mogen er nog nadere stukken worden ingediend. Dit kunnen allerlei stukken zijn om uw zaak hard te maken. Als stukken buiten de 10 dagen termijn worden ingediend, is er geen garantie dat de rechter ze meeneemt. Als het eenvoudig te doorgronden stukken zijn (bijvoorbeeld 1 of 2 A4-tjes), dan worden ze alsnog meegenomen. Dit is niet het geval indien het hele pakken papier betreft. Een paar dagen vóór de rechtszitting nemen wij altijd contact met u op om de laatste dingen door te spreken ter voorbereiding.

Stap 4: Aanwezig zijn bij de rechtbank

Nadat beide partijen de gelegenheid hebben gehad om stukken in te dienen, is het tijd voor de rechtszitting. Wij hebben de gewoonte om een half uur van te voren bij de rechtbank aanwezig te zijn, zodat u met de advocaat nog het een en ander kan doorspreken voorafgaand aan de zitting. Om de rechtbank binnen te kunnen komen, dient u zich te allen tijde te identificeren. Vervolgens gaat u door een poort die kijkt of u specifieke materialen bij zich heeft, dus laat uw schroeven en parfumflesjes thuis. U krijgt bij de portier te horen op welke etage de zitting zal plaatsvinden en de bode zal uw zaak omroepen.

Stap 5: De rechtszitting

In de rechtszaal zult u helemaal voorin de rechter(s) zien zitten, met vlak naast zich de griffier. Daarvoor zijn twee tafels gepositioneerd waar de advocaat en zijn cliënt dienen plaats te nemen. Rechts voor de rechter neemt de verzoeker plaats en links van de rechter de verweerder. Er mag geen publiek op de zitting aanwezig zijn, omdat familierechtszittingen altijd besloten zijn.

Vervolgens zal de rechter het woord nemen en zal de verzoekende partij het woord krijgen om het een en ander toe te lichten. Daarna mag de verwerende partij reageren. Aansluitend zal de rechter ook vragen gaan stellen aan de cliënten, alsmede aan de advocaten. Nadat alle vragen van de rechter zijn beantwoord, is er nog de gelegenheid voor partijen om nog wat te zeggen. Ook de advocaten kunnen dan een verzoek doen om nog wat te mogen toelichten op de zaak. In sommige gevallen wordt er ook geschorst, dat betekent dat u samen met de advocaat op de gang terechtkomt en daar kunt overleggen en eventueel onderhandelen met de andere partij.

Stap 6: De uitspraak

De uitspraak van de rechtszitting vindt niet direct op de zitting plaats. De uitspraak zal door de rechter in een beschikking worden vastgelegd. De beschikking zal een aantal weken later naar de advocaten van partijen worden opgestuurd. Dit is soms 6 weken en soms ook korter. In enkele gevallen wordt deze datum nog verplaatst door de rechtbank vanwege werkdruk of vakanties.

De rol van de cliënt bij de zitting bij de rechtbank

Zoals u hierboven kunt lezen, lijkt een familierechtszitting een beetje op een informeel gesprek tussen partijen en de rechter(s). U zult de vragen dienen te beantwoorden wanneer de rechter daarnaar vraagt en een zo helder mogelijk antwoord dienen te formuleren, zodat de rechter een goed beeld krijgt van de situatie die speelt. Verder zal de advocaat u altijd zeer goed voorbereiden op de vragen van de rechter en u altijd van te voren inlichten wat u kunt verwachten op de rechtszitting.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze blog over de zitting bij de rechtbank nog vragen of is iets u niet geheel duidelijk, neem dan gerust contact met ons op. Ook is er meer informatie te vinden op de site van de rechtspraak.