Filmen op de werkvloer

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld hoe het zit met het filmen van werknemers, of anders gezegd cameratoezicht door werkgevers. In dit artikel gaan we in op filmen op de werkvloer door de werkgever Dit omdat het filmen van werknemers erg ingrijpend kan zijn en lang niet altijd op een juiste manier gebeurt.

Voorbeelden van cameratoezicht

filmen door mysterieshopper

In 2013 werd Media Markt door het College bescherming persoonsgegevens onderzocht op het onopgemerkt filmen van personeel tijdens het werk. Na het onderzoek werd geconcludeerd dat dit ook daadwerkelijk gebeurde. Media Markt had namelijk geen enkele reden voor het gebruik van mystery shoppers met verborgen camera’s. Deze mysterie shoppers filmden het personeel op de werkvloer in het kader van een training.

Ook had zij haar medewerkers niet op de hoogte gebracht. Media Markt moest naar aanleiding van dit onderzoek een beleidslijn opstellen voor het gebruik van camerabeelden.

Filmen tijdens werktijd

Ook werd het Transportbedrijf De Rooy door de Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht, omdat het bedrijf hun chauffeurs in de vrachtwagencabine filmde tijdens hun ritten. Het bedrijf gebruikte deze camerabeelden om hun chauffeurs aan te spreken op hun rijgedrag. Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde na hun onderzoek dat het transportbedrijf in strijd handelde met de wet. Naar aanleiding van het onderzoek is het transportbedrijf gestopt met het maken van digitale opnames van zijn chauffeurs.

Filmen als bewijs voor diefstal door werkgever

Veel werkgevers gebruiken cameratoezicht op het werk om toe te zien op bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Het is namelijk helaas zo dat de meeste voorwerpen die verdwijnen door werknemers worden toegeëigend. Echter is het natuurlijk belangrijk dat de privacy van de werknemers hierbij niet geschaad wordt. Daarom moeten werkgevers aan een aantal voorwaarden voldoen voordat ze camera’s mogen ophangen.

Meldplicht cameratoezicht

Autoriteit Persoonsgegevens is een zelfstandig bestuursorgaan die toezicht houdt op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Als een werkgever gebruik wil maken van digitale opnameapparatuur voor cameratoezicht moet hij dit verplicht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever op grond van de het Vrijstellingsbesluit ontslag krijgen van deze verplichting.

Camera puur voor beveiliging

Dit geldt bijvoorbeeld voor beveiliging van gebouwen, terreinen, zaken, personen of productieprocessen. Echter betekent dit niet dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) niet meer van toepassing is. Er is namelijk toch sprake van heimelijk toezicht als de werkgever het personeel niet heeft geïnformeerd of instemming heeft gekregen van de ondernemingsraad.

Toestemming tot filmen door de ondernemingsraad

Voordat de werkgever gebruikt maakt van cameratoezicht  of filmen op de werkvloer moet er instemming zijn gegeven door de ondernemingsraad. Het kan echter voorkomen dat een bedrijf geen ondernemingsraad heeft. In dit geval is het belangrijk dat er op z’n minst een personeelsvergadering is geweest over het gebruik van digitale opnameapparatuur en of dit in een reglement is opgenomen.

Op de hoogte stellen van werknemers

Bij gebruik van digitale opnameapparatuur op de werkvloer moet de werkgever zijn werknemers hiervan op de hoogte stellen. In bijzondere omstandigheden mag de werkgever van deze informatieplicht afgezien. Dit mag bijvoorbeeld als er een vermoeden is dat de werknemer steelt.

Er is dan sprake van een concreet vermoeden op onregelmatigheden, dat niet anders aan het licht kan komen dan door het gebruik van digitale opnames. Achteraf moet de werkgever de gefilmde werknemers op de hoogte stellen.

Criteria voor cameratoezicht

Autoriteit Persoonsgegevens geeft een aantal criteria waaraan het plaatsen van digitale opnameapparatuur aan moet voldoen.

Gerechtvaardigd belang

Zo moet er sprake zijn van gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat het belang om digitale opnameapparatuur te gebruiken groter moet zijn dan het belang van de werknemers. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het tegengaan van diefstal of het beschermen van de werknemers en bezoekers.

Noodzaak cameratoezicht

Niet alleen moet er sprake zijn van een gerechtvaardigd belang, maar ook moet het cameratoezicht noodzakelijk zijn. Dit betekent dat er geen andere mogelijkheid mag bestaan dan het gebruik van cameratoezicht. Tevens moet men meerdere maatregelen nemen naast cameratoezicht. Het  dient onderdeel te zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacy toets

De belangen en rechten van werknemers en bezoekers zijn erg belangrijk. Daarom moet een werkgever een afweging maken. Namelijk  tussen de belangen en rechten van werknemers en bezoekers en het belang van de werkgever. Het afwegen van deze belangen is een belangrijk onderdeel van de privacy toets. Vooraf moet de werkgever zijn plannen bespreken met de ondernemingsraad, ook dit hoort bij de privacy toets.
Overigens zal een rechter indien er sprake is van camerabeelden, die op een niet legitieme wijze verkregen zijn hier wel gebruik van maken, blijkt uit de rechtspraak.

Conclusie cameratoezicht door werkgevers

In beginsel mag een werkgever geen gebruik maken van camera’s. Dit mag alleen als het cameratoezicht gerechtvaardigd is, er geen andere mogelijkheid is die minder ingrijpend is. Ook moet een werkgever een privacy toets uitvoeren. In de ze toets weegt de werkgever de belangen van werknemers en bezoekers tegen het belang van de werkgever af. Verder moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken of moet er een reglement zijn waarin dit staat. Ook moet de werkgever het gebruik van digitale opnameapparatuur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

heeft u vragen over cameratoezicht door werkgevers of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op.