Onduidelijkheid over algemene voorwaarden. In de praktijk zien we regelmatig dat ondernemers zich hierop beroepen, terwijl deze niet van toepassing blijken te zijn. Naast dat ze niet goed opgesteld zijn, is dit een van de meest voorkomende zaken waar het fout gaat.

Vaak blijkt er veel onduidelijkheid over de algemene voorwaarden, wat weer tot vervelende discussies leidt. In deze blog zullen we aan u uitleggen wat nodig is om de  voorwaarden van toepassing te laten zijn.

Informatieplicht bij algemene voorwaarden

U moet de partij met wie u zaken doet een redelijke mogelijkheid geven om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. U doet dit door de inhoud vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de klant te verstrekken. Het is het verstandigst om deze al bij de offerte te voegen.

De andere partij/ uw klant moet namelijk wel instemmen met de voorwaarden. Dit kan uitdrukkelijk, maar ook stilzwijgend plaatsvinden. U kunt op verschillende manieren aan de informatieplicht voldoen, bijvoorbeeld door ze:

  • Te overhandigen aan de wederpartij bij het verstrekken van de offerte;
  • Vooraf toe te zenden;
  • Op het contract/offerte af te drukken. Er moet dan wel nadrukkelijk naar verwezen worden. Wel zien we overigens dat dit steeds minder vaak de beste optie is omdat algemene voorwaarden steeds uitgebreider moeten zijn.

Van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden

Ook moeten de algemene voorwaarden van toepassing verklaard worden. Vaak worden ze netjes verstrekt aan de andere partij zonder dat in de offerte, overeenkomst of opdrachtaanvaarding is opgenomen dat de  voorwaarden van toepassing verklaard zijn. U dient dus een zin op te (laten) nemen dat ze (met vermelding van specifieke datum) van toepassing zijn verklaard.

Waar het vaak misgaat

  • Als uw algemene voorwaarden bij een eerste contract met de andere partij pas op de factuur staan, is dat te laat. De voorwaarden moeten vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst of het aangaan van de opdracht bekend zijn bij de wederpartij.
  • Als u alleen op uw briefpapier vermeldt dat ze zijn gedeponeerd, heeft dat geen effect. Ze moeten zoals eerder vermeld verstrekt of overhandigd worden aan de partij waarmee u zaken doet.
  • De voorwaarden worden verstrekt, maar niet van toepassing verklaard. Ook dan zijn ze dus niet van toepassing

Neem contact met ons advocatenkantoor op voor advies.